Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...

30.05.2019 08:56

Про що мовчить Алея Слави…
Учасники клубу «КЛІО» на сьому річницю...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Філософські науки > Акмеологічні мотиви вдосконалення людини на основних історичних етапах генезису філософії

Акмеологічні мотиви вдосконалення людини на основних історичних етапах генезису філософії

1. Акмеологія – наука XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: З. Ф. Сіверс, Е. В. Белкіна, Г. С. Данилова; упоряд. та наук. ред. - Г. С. Данилова). – К. : КМПУ ім.. Б. Д. Грінченка, 2005. – 412 с.
2. Акмеология : учебник  / под общ. ред. А. А. Деркача. – М., 2002.
3. Акмеология качества профессиональной деятельности специалиста: Монография / Н. В. Кузьмина, С. Д. Пожарский, П. Е. Паутова. – СПб. - Коломна - Рязань, 2008. – 376 с.
4. Богомолов А. С. Античная философия / А. С. Богомолов. – М., 1985.
5. Гагин Ю. А. Отличности и индивидуальности: акмеологическая парадигма : моногр. / Ю. А. Гагин. – СПб., 2003. – 312 с.
6. Данилова Г. С. Акмеологічна модель педагога в XXI столітті / Г. С. Данилова // Рідна школа. – 2003. – № 6. – С. 6-9.
7. Данилова Г. С. Акмеологічний підхід у становленні та професійному розвитку методиста системи післядипломної ос¬віти / Г. С. Данилова // Рідна школа. - 2002. - №12. - С. 38-40.
8. Акмеологія управління : інноваційні технології вдосконалення професіоналізму керівних кадрів // Освіта і управління. - 2011. - Т.14. – Ч.1. - С. 31-42.
9. Деркач А. А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований / А. А. Деркач. – М.: Изд-во: РАГС, 1999. – 309 с.
10.  Дробноход М. І. Концептуальні ос¬нови формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармоні¬йні відносини з природою : моногр. / М. І. Дробноход, Ф. В. Вольвач, Г. С. Іващенко. – К.: МАУП. – 2000. – 76 с.
11. Ильин В. В. Философия и акмеология / В. В. Ильин, С. Д. Пожарский. - СПб. : Политехника, 2003. – 395 с.
12. Каныгин Ю.М. Библия и будуще науки : ориентиры современного знания / Ю.М. Каныгин, В.И. Кушерец. – К.: Общество „Знание” Украины, 2009. – 143 с.
13. Кузьмина Н. В. Предмет акмеологии / Н. В. Кузьмин. – СПб.: Политехника, 2002. – 189 с.
14. Максимова В. Н. Акмеология последипломного образования педагога : моногр. / В. Н. Максимова, Н. М. Полетаева. – СПб. : ГНУ „ИОВ РАО”, 2004. – 224 с.
15. Моисеева Н. А. Философия : краткий курс / Н. А. Моисеева, В. И. Сороковикова. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с.
16. Охріменко О. Г. Фундаментальні філософські проблеми : навч. посіб. / О. Г. Охріменко. – К.: Вид.: Парапан, 2002. – 112 с.
17. Психолого-акмеологические обеспечение саморазвития личности в системе непрерывного образования / под. ред. А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 357 с.

Довідка виконана 19.10.2014. Виконала Михайленко О.

Напишіть свій коментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
* Текст повідомлення

Вхід