Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...

30.05.2019 08:56

Про що мовчить Алея Слави…
Учасники клубу «КЛІО» на сьому річницю...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку

Бібліотекознавчі та методичні матеріали


В53468-12
78.34(0)754.1
Б 59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 12 / ред.: Н. Б. Захарова, Т. П. Дубас. - К. : НБУВ, 2014. - 367 с. : рис., табл.

 

В73485
78.34(4УКР)751.141я23
Л 64

Літопис Національної історичної бібліотеки України (1939-2014 рр.) : до 75-річчя Іст. б-ки / упоряд. С. І. Смілянець ; ред.: А. В. Скорохватова, Т. С. Кудласевич. - К. : [НІБУ], 2014. - 113 с.

 

78.34(4УКР-4ХЕС)751.2
Х 39

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара.
Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2014 р. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 2015. - 102, [1] с. : табл., граф., діагр., фотогр.


Г4533
78.348
Н 35

Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : [монографія] / О. С. Онищенко [и др.] ; ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 294 с. : рис. - Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці розд.

 

Г4534
78.348
Н 35

Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / О. С. Онищенко [та ін.] ; ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 217 с. - Бібліогр. наприкінці розд.

 

М78.38
Б 59

Бібліотечні акценти : дайджест / уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2014. - Вип. 13.  - 47, [1] с. - Бібліогр.: с. 47.
Вип. 14-15 / уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2015. - 54 с.

 

К78.381
Т 28

Творча майстерня : зб. сцен. Вип. 13 / уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2015. - 25 с.

 

В73486
78.388я43
Б 59

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / за заг. ред., вступ. ст. О. П. Реєнта ; редкол.: А. В. Скорохватова (голова) [та ін.]. - К. : Фоліант, 2014. - 237 с.

 

В74619
78.58
П 14

Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : моногр. / В. Пальчук. - К. : [б. и.], 2014. - 279 с.

Напишіть свій коментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
* Текст повідомлення

Вхід