Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
15.05.2019 13:11

Тільки наука змінить світ!
«Тільки наука змінить світ. Наука в широкому...

13.05.2019 12:35

Ботанічний сад – місце для натхнення
Учасники клубів «КЛІО» та «Дивослово»...

08.05.2019 11:43

Бібліотечні каталоги – мозок і пам'ять бібліотеки
«Не можна все знати, але можна і треба знати,...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Педагогічні науки > Комунікативна компетентність майбутнього вчителя

Комунікативна компетентність майбутнього вчителя

1. Береза В.  Комунікативна компетенція як основа формування національно свідомої особистості / В. Береза // Рідна школа. - 2007. - № 11/12. -  С. 13-16.
2. Бутенко Н. Ю. Формування комунікативної компетентності викладачів економічних дисциплін // Херсонський державний педагогічний університет. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Херсон : Айлант,  2002. - Вип. 30. - 170 c.
3. Васьков Ю. Комунікативна компетентність учителя фізкультури / Ю. Васьков // Здоров'я та фізична культура. - 2006. - №6. - С. 1, 3-5. 
4. Галіцина Л. Серйозні ігри для серйозних людей / Л. Галіцина, О. Шатохіна. - К. : Шк. світ, 2007. - 120 с.
5. Гірник А. М. Тренінг комунікативних умінь : методичні матеріали / А. М. Гірник // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. - № 1. – С. 21-24.
6. Заброцький М. М. Комунікативна компетентність вчителя : екопсихологічний вимір / М. М. Заброцький // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 6. -  С. 1-4.
7. Заброцький М. М. Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя / М. М. Заброцький // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 1. -  С. 28-32; № 7. -  С. 31-34.
8. Коміссарова С. М. Комунікативна компетентність вчителя / С.М. Коміссарова // Психологічна газета. - 2006. - №22. - С. 8-11. 
9. Коць М. О. Комунікативна компетентність як складова професіоналізму майбутнього педагога / М. О. Коць // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 1. -  С. 52-55.
10. Мерзлякова О. Учителі й учні : мистецтво діалогу : семінар та тренінгові заняття психолога з педагогами / О. Мерзлякова ; редкол.: Т.  Шаповал та ін. - К. : Шк. світ, 2008. - 128 с.
11. Олоховецька Т. Комунікативні вміння вчителя в сучасній школі / Т. Олоховецька // Рідна школа. – 2000. - №2. – С.50-51.
12. Палеха Ю. И. Организация современной деловой коммуникации / Ю. И. Палеха. – К. : МАУП, 1995. – 152с.
13. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. - М. : Рефл-бук; Ваклер, 2000. - 352 c.  
14. Розов В. І.  Адаптивні антистресові психотехнології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Розов ; ред. В. М.  Вдовиченко. - К. : Кондор, 2005. - 278 с.
15. Федорчук В.  Комунікативна компетентність педагога : соціально-психологічний тренінг / В. Федорчук. - К. : Шк. світ, 2007. - 128 с.

Довідка виконана 28.03.2012. Виконавець Федько Т.
 

09.12.2013 07:39
Ірина

klas

Напишіть свій коментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
* Текст повідомлення

Вхід