Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...

30.05.2019 08:56

Про що мовчить Алея Слави…
Учасники клубу «КЛІО» на сьому річницю...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Економічні науки > Державне регулювання ринку фінансових послуг України

Державне регулювання ринку фінансових послуг України

 1. Гайдук Л. А. Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій / Л. А. Гайдук // Фінанси України. - 2012. - N 10. - С. 68-75. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 2. Давидкова Н. М. Банківський сектор економіки як об'єкт державного регулювання / Н. М. Давидкова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2014. - N 1. - С. 137-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Еш С. М. Роль і місце факторингу на ринку фінансових послуг України / С. М. Еш // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 7/8. - С. 37-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Еш С. М. Формування фінансового посередництва на ринку фінансових послуг / С. М. Еш // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2013. - N 2/1. - С. 226-230 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Карпенко С. До питання про суб'єктний склад фінансових правовідносин на ринках фінансових послуг / С. Карпенко // Юридична Україна. - 2015. - N 2. - С. 5-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Клименко О. В. Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні / О. В. Клименко // Економіка України. - 2014. - N 5. - С. 58-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Коваленко Ю. М. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб'єкти / Ю. М. Коваленко //  Фінанси України. - 2013. - N 1. - С. 101-112. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 8. Корень Н. В. Напрями модернізації фінансової системи в контексті імплементації європейських стандартів надання фінансових послуг / Н. В. Корень // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 12. - С. 10-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Кузьмук І. Я. Роль банківського сектору на ринку фінансових послуг в умовах іноземного інвестування / І. Я. Кузьмук // Молодий вчений. - 2014. - N 9. - С. 42-46 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Малікова І. П. Особливості реалізації страхового товару на ринку фінансових послуг / І. П. Малікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2013. - N 1. - С. 106-111 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Маслова С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Маслова, О. А. Опалов ; наук. ред. К. В. Павлюк. - 3-тє вид., виправл. - К. : Каравела, 2004. - 344 с.
 12. Науменкова С. В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання / С. В. Науменкова // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 4. - С. 363-371. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Пінчук А. П. Фінансовий омбудсмен як невід'ємна частина системи регулювання ринку фінансових послуг / А. П. Пінчук, Н. В. Міокова // Економіка та держава. - 2013. - N 1. - С. 104-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Подзигун І. Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг: взаємозв'язок та єдність / І. Подзигун // Ринок цінних паперів України. - 2013. - N 1/2. - С. 83-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Радченко О. Ю. Система органів державної влади щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг / О. Ю. Радченко // Право і суспільство. - 2015. - N 6 ч.2. - С. 134-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Коваленко, Л. М. Радванська, Н. В. Лобанова, Г. М. Швороб. - Херсон : Олді-плюс, 2005. - 572 с.
 17. Русул Л. В. Стан та тенденції розвитку ринку страхування туризму як сектора ринку фінансових послуг / Л. В. Русул, А. І. Воробель, М. В. Заліско // Економічні студії. - 2014. - N 4. - С. 55-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Солошкіна І. В. Адміністративно-правовий статус органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг / І. В. Солошкіна. - С. 244-250. - Бібліогр. наприкінці ст. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 2014, вип. 1, т. 2. - 2014. - 283 с. : рис.
 19. Ткачук В.   Макроекономічне середовище діяльності фінансових посередників: сучасні тенденції / В. Ткачук // Ринок цінних паперів України. - 2012. - N 8. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Фінансові послуги. Платіжні системи : 2.4. - С. 128-184. // Грехов, А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Грехов ; ред. Л. Г. Василенко. - К. : Кондор, 2008. - 302 с. : рис., табл., портр.
 21. Шовкопляс Г. Сучасні теоретичні аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні / Г. Шовкопляс // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - N 11. - С. 93-96. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 29.02.2016. Виконавець Федько Т.

Вхід