Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...

30.05.2019 08:56

Про що мовчить Алея Слави…
Учасники клубу «КЛІО» на сьому річницю...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Юридичні науки > Ефективність управлінських інформаційних систем. Управлінське консультування

Ефективність управлінських інформаційних систем. Управлінське консультування

 1. Андрієць В. С. Економічна сутність фінансового планування / В. С. Андрієць // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 4. - С. 22-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Атаманчук Ю. М. Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні / Ю. М. Атаманчук, Б. С. Гузар // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2015. - № 3. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Бетехін О.В. Пріоритети розвитку консалтингових послуг в Україні / О. В. Бетехін // Фондовий ринок. – 2010. - № 19. – С. 30-32.
 4. Бехтін О. В. Методи отримання інформації у консалтингу - мережі експертів / О. В. Бетехтін // Економіка та держава . - 2010. - № 8. - С. 85-86. - Бібліогр. у кінці ст.
 5. Бондаренко О. В. Проектування та ефективність впровадження інформаційних систем обліку, аналізу, аудиту / О. В. Бондаренко // Вісник Одеського національного університету. Сер., Економіка. - 2015. - № 20 вип.2/1. - С. 171-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Борисенко А. А. Оценка эффективности информационных систем / А. А. Борисенко, А. Н. Скаковская, А. Е. Горячев // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - С. 480-483. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Буханевич А. І. Надання державно-управлінських послуг населенню як одна із форм налагодження діалогу влади та громадськості / А. І. Буханевич // Економіка та держава. – 2010. -  № 7. – С. 120-122.
 8. Гончарова М. Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку / М. Л. Гончарова // Актуальні проблеми економіки . - 2015. - № 2. - С. 136-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Данилевська-Жугунісова О. Є. Принципи фінансового планування / О. Є. Данилевська-Жугунісова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 5. - С. 86-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Закон України «Про державну статистику»  : від 17 вересня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. - № 43. -  Ст. 608.
 11. Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку / В. В. Зимовець ; відп. ред. А. І. Даниленко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2010. - 355 с. : рис., табл
 12. Крикун О. А. Содержательные области управленческого консультирования по процессам / О. А. Крикун // Кримський економічний вісник . - 2014. - № 6. - С. 89-92. - Библиогр. в конце ст.
 13. Кудинов І. Сутність і роль управлінського консультування в сучасних умовах / І. Кудінова // Персонал. – 2008. - № 2. – С. 63-65.
 14. Кузьміна О. М. Планування розвитку управлінських інформаційних систем / О. М. Кузьміна, О. О. Горовенко // Молодий вчений. - 2014. - № 12. - С. 175-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Левіщенко О. С. Удосконалення механізму організації управлінського консалтингу / О. С. Левіщенко // Актуальні проблеми економіки . - 2013. - № 10. - С. 146-152 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Матюха М. М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності / М. М. Матюха // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 36-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Матюха М. М. Сучасне методологічне забезпечення управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем / М. М. Матюха // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 230-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Мирошниченко И. В. Методика классификации статистических измерительных задач при проектировании систем обработки экспериментальных данных / И. В. Мирошниченко // Молодий вчений. - 2015. - № 4 ч.1. - С. 11-15 : табл. - Библиогр. в конце ст.
 19. Москаленко Н. В. Інформаційна складова фінансового моніторингу / Н. В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 273-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Мочона Л. Г. Уточнення сучасного змісту та функцій контролінгу / Л. Г. Мочона // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2014. - № 19 вип.3/2. - С. 135-139 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Олійченко І. М. Моделювання інформаційних процесів в органах державної влади / І. М. Олійченко // Держава та регіони. Сер., Державне управління . - 2011. - № 1. - С. 88-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник [для студ. ВНЗ] / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2015. - 407 с. : рис., табл
 23. Тур О. Консультаційна послуга як юридична категорія / О. Тур // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 7. - С. 15-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Управлінський консалтинг : підручник [для студ. ВНЗ] / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2015. - 335 с. : рис., табл.
 25. Чернадчук Т. О. Деякі питання щодо характеристики інформаційної сфери України / Т. О. Чернадчук // Держава і право. - 2011. - № 52. - С. 240-247. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 11.01.2016. Виконавець Федько Т.

Вхід