Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
15.04.2019 11:02

Як не загубитися у країні книг під назвою Гончарівка
Бібліотечно-бібліографічні уроки є важливим засобом...

02.04.2019 06:06

Весняні літературно-бібліографічні студії - 2019
28 березня 2019 року в Херсонській обласній універсальній...

30.03.2019 11:12

Пам'яті Марії Василівни Зайцевої (1934-2019)
27 березня закінчився земний шлях Марії Василівни Зайцевої...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Літературознавство > Функції фразеологізмів у романі О. С. Пушкіна "Евгений Онегин"

Функции фразеологизмов в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин"

1. Бродский Н. Л. «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина : пособ. / Н. Л. Бродский, ред. А. И. Баландин. – М. : Просвещение, 1964. – 414 с.
2. Булаховский Л. А. Художественный язык А. С. Пушкина // Булаховский Л. А. Избранные труды : в 5-ти т.  – К. : Наук. думка, 1978. – Т. 3. – 591 с.
3. Долинина Н. Г. Прочитаем «Онегина» вместе : заметки о романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Н. Г. Долинина. – Л. : Дет. лит., 1968. – 167 с.
4. Жуков В. П. Русская фразеология : учеб. пособ. для филолог. спец. вузов / В.П. Жуков. – М. : Высш. шк., 1986. – 310 с.
5. Иванова Л. П. Устойчивые выражения в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Л. П. Иванова // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1999. - №2. -  С. 8-10.
6. Краснянский В. В. И. Г. Добродомов, И. А. Пильщиков. Лексика и фразеология «Евгения Онегина» / В. В. Краснянский // Русский язык в школе. - 2008. - №7. - С. 97-99.
7. Лотман Ю. И. Роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин": Комментарии : пособ. для учителя / Ю. М. Лотман. – Л. : Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1980. – 416 с.
8. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти томах / А. С. Пушкин. - М. : Наука, 1964. – Т. 5. –  638 с.
9. Серебряная И. Б Поэтический язык А.С.Пушкина в зеркале русской критики / И. Б. Серебряная // Русский язык в школе. – 1999. – № 3. – С. 59- 61.
10. Словарь литературоведческих терминов / Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. – М. : Просвещение, 1974. – С. 23-24.
11. Соловей Н. Л. Роман А. С.Пушкина «Евгений Онегин» / Н. Я. Соловей. – М. : Высш. шк., 1981. – 111с.
12. Яснопольская А. Из опыта работы в 8 классе над языком и стилем романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / А. Яснопольская // Русский язык в школе. – 1955. – №1. - С. 58-63.

Довідка виконана 26.03.2012. Виконавець Федько Т. 

Вхід