Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
23.05.2019 08:06

Запрошуємо до подорожі літературним експресом!
І знову – літо! Попереду нас чекають канікули....

15.05.2019 13:11

Тільки наука змінить світ!
«Тільки наука змінить світ. Наука в широкому...

13.05.2019 12:35

Ботанічний сад – місце для натхнення
Учасники клубів «КЛІО» та «Дивослово»...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Мовознавство > Функціонально-семантичні параметри модальних часток

Функціонально-семантичні параметри модальних часток

1. Безпояско О.  Частка на тлі мови і мовлення / О. Безпояско // Українська мова. - 2003. - № 3-4. - С. 77-82.
2. Брицин В. М. Модальна граматика дискурсу як один із напрямів семантико-синтаксичних досліджень / В. М. Брицин // Мовознавство. - 2006. - №2/3. - С. 101-110.
3. Вихованець І. Р.  Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська . – К. : Пульсари, 2004. – 398 с.
4. Гальона Н. П.  Функції модальних часток / Н. П. Гальона // Українська мова і література в школі.- 1990. - № 1. - С. 23-27.
5. Гетьман З. А. Модальность как общетекстовая категория / З. А. Гетьман Т. П. Архипович // Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2006. - №2. - С. 34-48.
6. Іванова О. В. Засоби вираження модальності в англійській мові / О. В. Іванова // Англійська мова та література. - 2007. - № 29. - С. 4-6.
7. Іванова О. В. Модальність як категорія лінгвістики / О. В. Іванова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - №28. - С. 30-32.
8. Іванова О. В. Порівняльний аналіз категорії ірреальної модальності у двох неспоріднених мовах / О. В. Іванова // Англійська мова та література. - 2007. - № 29. - С. 2-3.
9. Корольова Т. М. Типологія інтонації модальності мовлення (на прикладі англійської та української мов) / Т. М. Корольова // Мовознавство. - 2006. - №5. - С. 100-103.
10. Матвіяс І.  Особливості службових слів у західноукраїнському варіанті літературної мови / І. Матвіяс // Українська мова. - 2007. - № 2. - С. 9-19.
11. Немец Г. П. Семантико-синтаксические средства выражения модальности в русском языке / Г. П. Немец. - Ростов н/Д : Изд-во рост. ун-та, 1989. - 142 c.
12. Поштаренко Г. "А може,власне,і не в тому справа..." : [Суб'єктивна модальність в українській мові] // Українська мова та література. - 2002. - №44. - С. 9-12.
13. Разлогова Е. Э. Стилистические фигуры в высказываниях с модальными словами / Е. Э. Разлогова // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. - 2005. - №6. - С. 123-138.
14. Ханзен Б. На полпути от словаря к грамматике: модальные вспомогательные слова в славянских языках / Б. Ханзен // Вопросы языкознания. - 2006. - №2. - С. 68-84.
15. Чолкан В. А.Частка як модальний компонент функтива складного речення // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. - Донецьк : ДонНУ, 2001. - Вип.8. - С.21-28.
 

Довідка виконана 05.12.2011 . Виконавець Віжічаніна Л.

Напишіть свій коментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
* Текст повідомлення

Вхід