Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...

30.05.2019 08:56

Про що мовчить Алея Слави…
Учасники клубу «КЛІО» на сьому річницю...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Економічні науки > Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів

Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів

1. Бойко М. Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів / М.  Бойко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2008. - № 2. -  С. 7-15.
2. Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів / М.  Войнаренко // Економіст. - 2008. - № 10. -  С. 27-30.
3. Ганущак-Єфіменко Л.М. Концепція управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. -  С. 95-101.
4. Ганущак-Єфіменко Л. М. Формування національних інноваційних кластерооб'єднаних підприємств як елементів інституціонального забезпечення сталого розвитку / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 7/8. -  С. 51-53.
5. Ганущак-Єфіменко Л. М. Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. -  С. 151-158.
6. Діденко О. А. Розвиток кластерних систем як засіб зростання конкурентоспроможності національної економіки / О. А. Діденко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 1. -  С. 37-42.
7. Захарченко В. І. Кластерний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіонів України / В. І. Захарченко, С. В. Захарченко // Український географічний журнал. - 2011. - № 2. -  С. 28-33.
8. Кластери в умовах глобальної конкуренції // Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда та ін.; за ред. З. С. Варналія ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2007. - С. 560-602.
9. Кризська Р. Ю. Регіональні інвестиційно-інноваційні кластери: актуальні проблеми запровадження в Україні / Р. Ю. Кризська // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2011. - № 2. -  С. 129-135.
10. Крисанов Д. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій / Д.  Крисанов, Л.  Удова // Економіка України. - 2009. - № 10. -  С. 69-75.
11. Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О.  Кузьмін, О.  Жежуха // Економіка України. - 2010. - № 2. -  С. 14-23.
12. Кухарська Н. О. Перспективні напрямки формування кластерів у системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону) / Н. О. Кухарська // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. -  С. 14-22.
13. Макаренко М. В. Формування регіональної кластерної політики / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. -  С. 197-207.
14. Мармуль Л. О. Кластерний аналіз ефективності функціонування туристично-рекреаційних підприємств регіону // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2006 - Вип. 44. – С. 249-255.249-255
15. Мягких І. М. Кластерна форма організації - дієвий засіб підвищення ефективності виробництва / І. М. Мягких // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. -  С. 104-107.
16. Онишко Св. В.  Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок розбудови національної інноваційної моделі / Св.В.  Онишко, С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. -  С. 55-61.
17. Підвисоцький В. Г. Транскордонні кластери: європейський досвід створення та розвитку / В. Г. Підвисоцький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. -  С. 28-35.
18. Рибак Ю. В. Транскордонні кластери в системі регіонального розвитку країн високого конкурентного статусу / Ю. В. Рибак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 9. -  С. 199-205.
19. Соколенко С. Розвиток Харківського регіону на кластерній основі / С. Соколенко, М. Борисенко // Діловий вісник. - 2011. - № 9. -  С. 10-11.
20. Хуснутдінов О. Кластери: спільна стратегія розвитку для транскордонних регіонів / О.  Хуснутдінов // Зовнішні справи. - 2009. - № 6/7. -  С. 34-37.

Довідка виконана 18.12.2012. Виконавець Федько Т.

Напишіть свій коментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
* Текст повідомлення

Вхід