Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
11.12.2017 07:04

Український всесвіт Квітки Цісик
Квітка Цісик... До недавнього часу ім’я цієї...

30.11.2017 08:45

"Про книжкові новинки і не лише про них...": 497-е засідання клубу книголюбів "Кобзар"
25 листопада 2017 року відбулося чергове, 497-е засідання...

16.11.2017 08:02

Уся правда про Холодний Яр: книги Юрія Горліс-Горського у Гончарівці
Той, хто вивчає історію, стає громадянином. Той,...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наш відділ > Правове довідкове бюро > Книжкова полиця: новинки юридичної літератури

Попов Г. В. Захист прокурором прав і свобод дітей : моногр. / Г. В. Попов ; ред. Л. Курінна. - К. : АртЕк, 2016. - 383 с.
Проблема захисту прав і свобод дітей, зокрема й тих, які потрапили у конфлікт із законом, неодноразово ставала предметом наукових досліджень вчених та практиків.
У монографічному дослідженні розкриваються проблемні питання: захист прокурором прав i свобод дітей за межами кримінального судочинства; процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених неповнолітніми; підтримання державного обвинувачення прокурором у справах вказаної категорії; діяльність органів прокуратури у сфері протидії злочинності неповнолітніх; діяльність прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах щодо неповнолітніх; оптимізації організації роботи прокурора у досліджуваній сфері.
Монографія розрахована на працівників органів прокуратури, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

 

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : колект. моногр. / Ж. А. Белец [та ін.] ; за заг. ред. та передм. Руслана Плюща. - К. : Рідна мова, 2016. - 742, [1] с. : рис., табл.
Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях : колект. моногр. / А. Г. Артеменко [та ін.] ; за заг. ред. та вступ. сл. Руслана Плюща. - К. : Рідна мова, 2016. - 805, [1] с. : рис., табл.
У колективних монографіях "Місцеве самоврядування в Україні: Євроінтеграційний шлях" і «Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні» зібрано досвід, знання, бачення ситуації співавторів, а також міжнародні приклади процесів розвитку місцевого самоврядування.
Автори розглядають наукові, теоретико-методологічні та концептуальні засади місцевого самоврядування, а також історію становлення місцевого самоврядування в Україні.
Особливу увагу приділено процесам трансформації влади в умовах реалізації основних засад децентралізації. Тут, зокрема, йдеться і про участь владних інститутів у реформуванні територіальних громад, і про побудову перехідного процесу. Головне, на переконання авторів, - все це має ґрунтуватися на демократичних принципах. Всі вони окреслені і чітко визначені. Одним з таких принципів, наприклад, є організація самоконтролю.
Значну увагу було приділено ролі місцевих виборів і формуванню проектного менеджменту.
«Колективна праця фахівців в сфері державного управління та місцевого самоврядування, обов'язково принесе користь і допоможе уникнути глобальних помилок на тому шляху, який обрала Україна», - зазначив доктор наук з державного самоврядування, професор Руслан Плющ, під редакцією якого вийшли колективні монографії.
Для науковців, докторантів, аспірантів, студентів магістратур, усіх, хто цікавиться проблемами історії виникнення, напрямів і принципів діяльності, повноважень органів місцевого самоврядування.

 

Безпека людини, суспільства, держави : правові, криміналістичні і психофізіологічні засади. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. 17 листопада 2015 р.(м. Київ) / За заг. ред. Ю. Л. Бошицького, О. В. Чернецької, Г. С. Семакова, П. Д. Біленчука. - Львів, "Галицька видавнича спілка", 2016. - 193 с.
17 листопада 2015 року відбулась Міжнародна наукова конференція «Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні, психофізіологічні засади», що проходила в Київському університеті права Національної академії наук України. Конференція зібрала професіоналів з криміналістики, юриспруденції різних спеціалізацій, які поділилися своїми розробками і досвідом.
Основні тематичні напрямки конференції: теоретико-правові проблеми функціонування національної безпеки і безпеки людини, суспільства, держави України на сучасному етапі;  конституційна реформа; проблеми  розвитку  криміналістики  і юридичної психології; міжнародна безпека.
У збірнику матеріалів опубліковані статті, у яких висвітлюються концептуальні основи безпеки людини, суспільства, держави, а також всебічно аналізуються правові, криміналістичні і психофізіологічні засади забезпечення цієї безпеки.
Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами забезпечення безпеки людини, суспільства та держави.

 

"Юридичні науки : проблеми та перспективи", Всеукр. наук.-практ. конф. (2016 ; Запоріжжя). Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 черв. 2016 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : [б. в.], 2016. - 142 с.
24-25 червня 2016 року у м. Запоріжжі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи». До участі  у  конференції було запрошено викладачів вітчизняних  та зарубіжних  вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів та студентів.
За результатами конференції видано збірник матеріалів конференції. У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень учасників, які брали участь у конференції. Тематика публікацій охоплює найбільш актуальні проблеми юридичної науки.
Збірник  має  на  меті  обмін  науковою інформацією  стосовно  ролі  права  у  регулюванні  суспільних  відносин, обґрунтування наукових  засад демократичного суспільства,  вивчення  їх впливу  на  процеси  економічного  і  соціального  розвитку  держави; обговорення актуальних наукових проблем вищої освіти, удосконалення організації і методики навчального процесу.
Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідницькій роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.
Для науковців, здобувачів, юристів-практиків, представників органів публічної влади.

 

"Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах", Всеукр. наук.-практ. конф. (2016 ; Запоріжжя). Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26-27 серп. 2016 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : [б. в.], 2016. - 115 с.
У збірці представлені матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах",  яка  проводилася  Запорізьким приватним університетом  26-27 серпня 2016 року.
У  них  відображені філософські  та  теоретичні  засади  регіональної  державно-правової  інтеграції; актуальні  проблеми  юридичної науки та освіти; основні напрямки розвитку конституційного, цивільного, трудового, адміністративного,  кримінального  та  кримінально-процесуального  права  в  умовах євроінтеграції.
Для  наукових,  науково-педагогічних  та  практичних  працівників,  аспірантів  і студентів юридичних, держуправлінських та політологічних спеціальностей, а також для тих, хто цікавиться зазначеними проблемами. 

 

Дрозд В. Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень : моногр. / В. Г. Дрозд ; ред. Т. В. Якубчик ; М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. - К. ; Вінниця : Гельветика, 2015. - 203 с.
У монографії на основі комплексного аналізу матеріалів кримінальних проваджень та наукової літератури визначено якісні та кількісні показники елементів криміналістичної характеристики тяжких тілесних ушкоджень, типові способи заподіяння тілесних ушкоджень та встановлено ознаки їх відображення у слідовій картині, алгоритм дій слідчого після відкриття кримінального провадження.
Монографія є результатом багаторічної праці над проблемами організаційних і тактичних аспектів розслідування заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень. У ній автор намагався найбільш повно використати надбання вітчизняної і зарубіжної криміналістичної доктрини минулого і сьогодення. Аналіз спеціальної літератури, чинного законодавства та інших нормативних актів, узагальнення матеріалів практики та результатів опитування практичних працівників правоохоронних органів уможливили сформувати певні висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, а також практики його реалізації у процесі розслідування зазначених злочинів.
Розраховано на фахівців у галузі кримінального права, процесу, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності, науковців, викладачів, студентів, слухачів, аспірантів і ад’юнктів вищих навчальних закладів освіти юридичного профілю, службових осіб органів внутрішніх справ, державних службовців.

 

Ющик О. І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посіб. / О. І. Ющик, Ю. Л. Бошицький, В. І. Риндюк ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. - К. : Юрид. думка, 2015. - 155 с.
Конституція України визначає вихідні принципи функціонування суспільства і держави та є нормативною основою побудови і розвитку системи законодавства України та її окремих галузей. У навчальному посібнику роз­глядаються актуальні теоретичні та практичні питання розвитку та вдоскона­лення національного законодавства відповідно до Конституції України.
Посібник складається з таких частин: Загальна характеристика Конституції України 1996 р.; Конституція України в системі національного законодавства; Поняття і механізм розвитку законодавства на основі Конституції; Законодавчий процес як умова розвитку законодавства; Конституція – нормативна основа галузевого законодавства; Міжнародне право і розвиток національного законодавства; Актуальні проблеми вдосконалення законодавства України; Правова реформа – стратегічний фактор розвитку законодавства; Проблеми сучасного конституційного процесу в Україні.
Розрахований на викладачів і студентів юридичних вишів та юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також науковців, аспірантів, прак­тичних працівників, усіх, хто цікавиться Конституцією України.

 

Здоровко С. Ф. Судова система Франції : моногр. / С. Ф. Здоровко, В. І. Сідоров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 187 с.
У монографії подано загальну характеристику судової системи Франції та її окремих елементів із урахуванням сучасного законодавства. Разом з судовими органами загальної та адміністративної юстиції також розглядаються принципи побудови і функціонування судових установ та принципи судового провадження, особливості формування суддівського корпусу та юстиції за останні роки.
У цій роботі при вивченні судової влади Франції автори виходять з широкого підходу, що включає: склад судової системи, принципи орга­нізації судової системи, органи управління судової системи, органи суддівської спільноти, суддівський корпус, сукупність різноманітних зв'язків та відносин між цими елементами, судове право, суддівське право та правову культуру.
Робота підготовлена здебільшого на основі вивчення нормативно-правової бази, дослідницької літератури, зо­крема й мовою оригіналу.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних дисциплін, а також для всіх, хто цікавиться питаннями судових систем країн світу.

 

Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика  : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. семінару, 28 черв. 2015 р. / редкол. Ю. Л. Бошицький [та ін.] . - Львів : Галиц. вид. спілка, 2015. - 110 с.
У збірнику розміщено виступи та повідомлення на науково-методичному семінарі «Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика», який відбувся з нагоди відкриття Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ у м. Львові.
Матеріали подано в авторській редакції із незначними корективами упорядників. У роботі висловлено ряд доктринальних конструкцій та оцінок інститутів права інтелектуальної власності, які можуть слугувати емпіричним підґрунтям для їх дослідження.
Збірник розрахований на студентів (спеціалістів та магістрів) вищих закладів освіти, а також може бути корисним для суб'єктів господарювання, зокрема підприємців та інших учасників правовідносин у сфері інтелектуальної власності.

 

Брез В. И. Право в Украине : от теории к практике : обучающий курс : [ учеб. пособие] / В. И. Брез. - 10-е изд. - Днепропетровск : Акцент ПП, 2015. - 517 с. : схемы.
У посібнику дається загальна характеристика теорії права, відображаються основні елементи правової системи держави, розкриваються галузі права і законодавства правової системи України. При написанні посібника використовувалися діючі та актуальні нормативно-правові акти з таких галузей законодавства, як конституційне, господарське, цивільне, податкове, фінансове, корпоративне, трудове, конкурентне і процесуальне право. Крім того, особлива увага приділяється порядку створення і діяльності різних за формою господарюючих суб'єктів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), дається характеристика національній системі судоустрою та судочинства.
Структура і внутрішній зміст підручника повністю відповідають міжнародній програмі CIPA (Certified International Professional Accountant). Кожна тема посібника містить теоретичний блок, а також контрольні питання до теми, схеми для наочності, практичні завдання і тести, які не тільки допоможуть краще засвоїти навчальний матеріал, а й стануть своєрідним тренуванням перед здачею іспиту за програмою CIPA.
Однією з характерних рис підручника є можливість читача підключитися до сайту дистанційного навчання www.do.lcon.com.ua, на якому він знайде тестування з оцінкою результатів, демонстрацію правильного ходу рішення при наявності помилки, спілкування у форумі з викладачем і колегами.
Даний навчальний посібник може бути корисним керівникам підприємств, юристам, бухгалтерам, фінансистам та економістам для вирішення юридичних питань, які можуть виникнути при веденні господарської діяльності, а також всім бажаючим отримати додаткові системні знання у сфері правового регулювання господарської діяльності в Україні.

 

Філоненко Г. Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств : [монографія] / Г. Г. Філоненко ; ред. С. В. Максимова. - К. : Юстініан, 2014. - 259 с.
У монографії сформовано теоретичні положення та вироблено практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності розкриття і розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в Україні.
Автором надано дефініції, визначено зміст та розкрито особливості структурних елементів методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, а також криміналістичної характеристики цієї категорії злочинів. Значну увагу автором приділено висвітленню особливостей виявлення ознак ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, визначенню типових слідчих ситуацій початкового та подальшого етапів розслідування, а також тактико-організаційним засадам проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Зроблено акцент на аналізі правових засад здійснення міжнародного співробітництва при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, визначено напрями його подальшого удосконалення. Проведено компаративне дослідження досвіду окремих зарубіжних країн із розслідування ухилення від сплати податків.
Монографія адресована практичним працівникам правоохоронних органів, практикуючим юристам, керівникам і власникам підприємств, установ та організацій, студентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів юридичного та економічного профілю, а також всім, хто зацікавлений у протидії податковим злочинам.


Волік В. В. Формування та реалізація державної політики в галузі міського транспорту: адміністративно-правові засади : моногр. / В. В. Волік ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Д. : Середняк Т. К., 2016. - 494 с.
У монографії досліджено питання тeopiї i практики забезпечення державної політики у галузі міського транспорту. Розглянуто методологічні засади у сфері правового забезпечення функціонування міського транспорту та особливості правового регулювання у сфері управління міським транспортом. Досліджено адміністративно-правовий статус суб'єктів у сфері перевезень міським транспортом та правове регулювання послуг, які надаються у сфері міських перевезень.
Монографію було підготовлено з урахуванням Всесвітньої декларації та Європейської хартії про місцеве самоврядування.
Для викладачів, науковців, аспірантів вищих навчальних закладів, працівників органів місцевого самоврядування та працівників підприємств транспорту.

Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] : схвалено для використ. у загальноосвіт. навч. закл. / Микола Томенко ; голов. ред. Н. Заблоцька ; худож. оформ. Л. Кузнецової. - К. : Генеза, 2015. - 143 с. : іл., портр.
Навчальний посібник присвячений висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від най­давніших часів до сьогодення.
Проаналізовано конституцій­ні документи, що характеризували суспільно-політичне життя на українських теренах, а також повні тексти «Пак­тів і конституцій...» Пилипа Орлика та Конституції неза­лежної України. Структура книги побудована відповідно до наявних проектів конституцій та правових документів. Автор намагався дослідити усі проекти конституцій, щоб продемонструвати цілісну картину зародження та розвитку традицій українського кон­ституціоналізму.
Посібник може бути використаний для поглибленого за­своєння курсів правознавства, політології, філософії, етапів виникнення і розвитку державотворчого мислення під час викладання історії України в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, а також стане у пригоді науковцям, викладачам, політикам та широкому загалу читачів, які цікавляться національною політикою, філософією, історією.

Тимошенко В. И. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX - начало XX вв.) : моногр. / В. И. Тимошенко ; в авт. ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 623 с.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження держави, що розроблялися представниками юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій в політико-правовій думці України і Росії кінця ХІХ - початку XX ст.
Розглядаються історичні і теоретичні витоки вказаних теорій. На основі різних методологічних підходів досліджується поняття держави та її сутність. Акцентується увага на проблемах державної влади, взаємозв'язку держави і суспільства.
Для вчених-юристів, філософів, соціологів, політологів, а також викладачів, аспірантів та студентів відповідних вузів і факультетів.

Матвєєв П. С. Цивільне право (в схемах) : навч. посіб. / П. С. Матвєєв, В. І. Бірюков ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Алерта, 2013. - 255 с.
В посібнику відтворена структура Цивільного кодексу України. Посібник складається зі схем, словника правових термінів і списку нормативно-правових актів, а також списку рекомендованої літератури.
Обсяг навчального матеріалу відповідає вимогам, які висуваються для програми з цивільного права для юридичних навчальних закладів. Видання допоможе зорієнтуватись у широкому полі нормативних актів, які регулюють цивільні правовідносини.
Пропонований посібник розрахований на студентів, може бути цікавим аспірантам та викладачам вищих юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів навчальних закладів неюридичного профілю. Крім того, може допомогти в опануванні основними положеннями цивільного права широкому колу читачів, котрі не мають юридичної освіти.

Джолос С. В. Етатистські основи державності : моногр. / С. В. Джолос. - Черкаси : Видавництво Ю. Чабаненко, 2013. - 252 с.
Монографія кандидата юридичних наук С. В. Джолоса присвячена актуальній проблемі етатистських основ державності. Досліджено теоретико-історичні засади етатистської парадигми державознавства.
В монографії вперше у сфері загальнотеоретичної юриспруденції розглянуто феномен держави в етатистському вимірі, сформульовано поняття етатистської держави, визначено ознаки класичної етатистської держави, окреслено особливості сучасної етатистської держави, доведено принципову відповідність елементів етатизму природі політико-правового буття цивілізованого суспільства, обгрунтовано цінність держави та значимість її етатистського потенціалу в контексті оптимізації буття суспільства, визначено основні засади забезпечення ефективності та могутності держави як основи загального благоденства тощо.
Емпірічна база дослідження представлена фактологічними даними щодо буття та функціонування інституту держави в сучасному світі та в історії, матеріалами статистичного та довідкового характеру, іншими джерелами знань щодо предмета дослідження.
Монографія призначена для студентів, викладачів, науковців, політиків, юристів, економістів і усіх, хто цікавиться проблематикою ефективної, сильної і могутньої держави.

Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навч. посіб. / С. В. Васильєв. - Х. : Еспада, 2012. - 475 с. : табл.
Мета навчального посібника – на основі комплексного аналізу чинного законодавства, процесуальних процедур та судової практи­ки надати можливість кожному, хто стикається з необхідністю захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних та юридичних oci6 в порядку цивільного судочинства, отримати необхідну інформацію про порядок порушення, підготовки та розгляду окремих кате­горій цивільних справ.
Посібник розкриває особливості підготовки та розгляду найбільш актуальних у практиці судів загальної юрисдикції цивільних справ, знання і облік яких є необхідною умовою належного здійснення правосуддя у сфері цивільного судочинства.
В посібнику використана судова практика та пpaвові позиції Верховного Суду України та Вищого cпeцiaлiзoвaнoгo суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ, даються рекомендації по застосуванню норм матеріального і процесуального права.
Для юристів, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями права і застосування його норм судами.

Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий Верховною Радою України Законом № 4651-УІ від 13.04.2012 р. ; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» № 4652-VI від 13.04.2012 р. : станом на 1 вересня 2012 року. - X. : Право, 2012.- 392 с.
Видання містить текст Кримінального процесуального кодексу Укра­їни, прийнятого Верховною Радою України та Закону України «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України».
Для студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, викладачів, наукових співробітників, працівників правоохоронних органів, фахівців юридичних служб та всіх, хто цікавиться питаннями застосування права.

Державне будівництво i місцеве самоврядування в Україні : підручник / I. I. Бодрова, С. В. Болдирев, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. - 2-ге вид. переробл. та доповн. - X. : Право, 2011 - 360 с. 
У підручнику розглядаються загальні поняття державного будівництва i місцевого самовря­дування, icтopiя становлення, предмет i система, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядуван­ня в Україні на сучасному етапі.
Аналізуютъся принципи організації та діяльності зазначених органів, ix функції, компетенція, форми i методи роботи, взаємодія із судовими i правоохоронними органами та об'єднаннями громадян. З метою посилення ілюстративності, у підручнику застосовуються посилання на нормативний матеріал, наводяться статистичні дані та конкретні приклади з політико-правової практики України.
Пропонований підручник стане у нагоді не тільки студентам і слухачам юридичних вузів при вивченні навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», а й педагогам-науковцям, державним та муніципальним службовцям, політичним діячам в практичній діяльності.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. комент. : із змінами та допов. станом на 10 листоп. 2010 р. / О. Б. Андреева [та ін.] ; під ред. Р. А. Калюжного, М. І. Іншина, І. М. Шопіної. - Вид. 4-те. - К. : Правова єдність, 2011. - 711 с.
У науково-практичному коментарі на підставі аналізу новітнього законодавства надано вичерпні пояснення щодо особливостей застосування норм Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Особливу увагу приділено новим складним та практично важливим проблемам адміністративної відповідальності.
Видання буде корисним для суддів, адвокатів, працівників правоохоронних та інших державних органів, юристів, які працюють на підприємствах, в організаціях, установах, студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також для всіх, хто цікавиться проблемами застосування законодавства України про адміністративні правопорушення.

Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 груд. 2010 р. / В. Е. Теліпко ; за ред. В. Л. Мусіяки. - К. : Центр учб. літ., 2011. - 539 с.
У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кон­ституції України, що вступила в силу із визнанням Конституційним Судом України неконституцій­ним Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, з урахуванням змін і доповнень, внесених у закони України, які розвивають і деталі­зують положення окремих норм Основного Закону України.
Наведено офіційний текст чинної Конституції України в редакції 1996 року, а також документи, що стосуються планованих конституційних змін станом на 1 грудня 2010 року.
Видання розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, депутатів представницьких органів влади усіх рівнів, суддів та працівників суду, інших державних службовців, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями і пробле­мами конституційного права України в контексті Основного Закону держави в його новій «старій» редакції 1996 року.

Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні : навч. посіб. / О. І. Миколенко. - Х. : Одіссей, 2010. - 367 с. : форми.
Вивчення питань адміністративної відповідальності та адміністративного процесу є складовою частиною спеціаль­ної підготовки студентів юридичних вузів. Мета цього на­вчального посібника - озброїти вихованців вищих навчаль­них закладів відповідними знаннями для подальшого ви­користання в професійній діяльності.
Проблемні питання, які розглядаються в навчальному посіб­нику, дозволяють розвинути у студентів навички творчого мислення, здатність приймати науково обґрунтовані рішен­ня, а також можуть бути використані для об­говорення на семінарських і групових заняттях, під час підготовки наукових повідомлень або рефератів.
Посилання до текстів за рекомендаціями рецензентів розмі­щені у кінці навчального посібника. Вони містять не тільки ін­формацію про наукові та навчально-методичні джерела, а й думки вчених та особисті думки автора посібника щодо правових явищ у науці адміністративного права і процесу.
Навчальний посібник рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вузів, фахівців органів державної вла­ди та управління.

Підопригора О. А. Римське право : підруч. [для студ. ВНЗ] / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 525 с. : табл.
У підручнику вперше в українській романістичній традиції комплекс­но висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права.
Останнім часом в Україні (та й не тільки в Україні) обго­ворюються питання вдосконалення вивчення римського права у вищих юридичних навчальних закладах, адже багато засад, кон­цептуальних положень, принципів, окремих конструкцій пуб­лічного права Стародавнього Риму зберегли свою чинність і до­тепер. Особливий інтерес становлять регулювання взаємин між громадянином і державою, визначення основ публічного право­порядку, засад врядування, принципів захисту публічного інте­ресу.
Вирішенню проблем, що постають у цій галузі, має сприяти цей підручник, у якому вперше в українській романістичній тра­диції комплексно висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, римського публічного та приват­ного права.
Для студентів юридичних вузів та факультетів, викладачів, правознавців, усіх, кого цікавлять питання історії та теорії права.


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» : (6-7 листопада 2015 р., м. Львів. - Л. : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 115 с.
У  збірнику  представлені  матеріали  ІІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції «Пріоритетні  напрямки розвитку правової системи України».
Розглядаються загальні питання історії та теорії держави та права, історії  політичних  та  правових  вчень, а також  конституційного  та  муніципального права,  права Європейського союзу та інших галузей права.
Збірник  призначений  для  науковців,  викладачів,  аспірантів  та студентів, які цікавляться юридичною  наукою, а також  для  широкого кола читачів.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» : (30-31 жовтня 2015 р., м. Запоріжжя) / За заг. ред. Т. О. Коломієць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 164 с.
До збірника увійшли матеріали, представлені у вигляді тез учених-юристів на засіданні Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні».
У збірнику розглядаються актуальні проблеми сучасної  юриспруденції у контексті забезпечення сталого розвитку   державних  інституцій  та  галузей  права.
Матеріали збірника розраховані на вчених, практиків, аспірантів та студентів, які займаються цією проблематикою.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями модернізації системи права України», м. Кривий Ріг, 13-14 листопада 2015 р. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – 160 с.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень поданих на міжнародну науково-практичну конференцію. Проведено правовий аналіз механізмів ефективного конституційного розвитку України, котрі мають забезпечувати вдосконалення й гармонізацію правової системи України.
Окрему увагу приділено визначенню провідної ролі правової реформи як форми проведення модернізації правової системи. Зазначено, що правову реформу слід розділити на три основні напрями – конституційний, законодавчий і судовий. Наголошено на процесі вдосконалення національної правової системи з точки зору проведення конституційної реформи.
Обґрунтовано, що пошук власної моделі розвитку засад суспільно-політичної та економічної систем нашої держави має пройти доволі складне випробування довірою, зумовлене визнанням сили Конституції України.
Розраховано на вчених-правознавців, студентів і слухачів юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів, практикуючих юристів, посадових осіб органів державної влади, а також усіх, хто цікавиться питаннями реформування правової системи України.

Фоменко Н.А. Правова педагогіка : навчальний посібник / Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, О. В. Фатхутдінова. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 326с.
У навчальному посібнику в межах аналізу галузевої педагогіки в системі науки про освіту, навчання та виховання розкрито теоретико-методологічні основи правової педагогіки, ключові проблеми виховання та навчання осіб із девіантною поведінкою, особливості правового виховання в роботі із перевиховання засуджених.
Для магістрів спеціальності «Правознавство», викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами правової педагогіки.


Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи : моногр. : офіц. вид. / В. С. Куйбіда [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Турчинова ; Секретаріат Кабміну України. - К. : Геопринт, 2009. - 615 с. : мал., табл.
У монографії представлено історичний екскурс щодо питання адміністративно-територіального устрою нашої держави. Зроблено огляд розвитку за роки української незалежності, проаналізовано сучасний стан адміністративно-територіального устрою країни. висвітлено проблеми законодавчого забезпечення. Автори монографії запропонували можливі варіанти проведення реформи місцевого самоврядування й адміністративно-територіального устрою.
Видання розраховане на працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших заінтересованих фахівців. Монографія може бути використана як інформаційний методично-роз'яснювальний посібник для громадськості.

Курило Т. В. Правова охорона культурної спадщини України: монографія / Т. В. Курило. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 151 с.
В умовах формування нової системи законодавства України надзвичайно велику роль відіграє аналіз та вдосконалення процесів його застосування. Проблематика правової охорони культурної спадщини впродовж усього періоду існування вітчизняного пам'яткознавства була і залишається однією з найменш досліджених. Усе це визначило актуальність теми даної монографії.
Висновки, узагальнення, систематизація фактологічного матеріалу дозволяють поглибити знання про історію охорони культурної спадщини України, диференційовано підійти до аналізу формування державної правової системи охорони пам'яток культури.
Положення та рекомендації, сформульовані в монографії, можуть бути використані у законотворчій роботі, правозастосовиій діяльності відповідних органів, у діяльності громадських організацій, та в навчальному процесі.

Злочини на грунті ненависті : новий кримінальний феномен світового суспільства / За заг. ред., передм. Дж. Перліна, наук. ред.: О. А. Мартиненко та Ю. Л. Бєлоусов. - Л. : Астролябія, 2011. - 523 с. : мал., табл.
Видання присвячено проблемі протидії ксенофобії та расизму як соціальним явищам, а також запобіганню так званим злочинам на грунті ненависті. У хрестоматійних матеріалах зарубіжних дослідників і коментарях українських експертів наведено нормативно-правове визначення злочинів, скоюваних на ґрунті ненависті, їхні статистичні виміри, кримінологічні особливості злочинців і жертв. З огляду на особливості національної ситуації детально розглянуто заходи превентивного впливу стосовно широкого спектра негативних явищ: расизму, незаконної діяльності політичних екстремістів, актів насильства на расовому ґрунті тощо.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, активістів неурядових організацій, політиків і працівників культури, державних службовців.

Дзвінчук Д. І. Вступ до спеціальності : курс лекцій / Д. І. Дзвінчук, В. І. Малімон ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 171 с. : мал., табл.
Курс лекцій містить теоретичний і фактологічний матеріал для прове­дення лекційних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності».
Посібник підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дис­ципліни, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальніс­тю «Державна служба». Акцентовано увагу на коло питань, які стосуються професіоналізації особистості державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) та підвищення професійної орієнтованості слухачів.
Курс лекцій призначений для викладачів та слухачів магістратури спе­ціальності «Державна служба», а також для державних службовців та по­садових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію у за­кладах післядипломної освіти або шляхом самоосвіти.

Цивільне право України : підручник. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - Т. 1. - 2014. - 442 с. - Т. 2. - 2014. - 427 с.
Цей підручник підготовлений відповідно до програми курсу цивільного права України і складений з урахуванням навчальних програм для вищих на­вчальних закладів на основі чинного цивільного законодавства України та іс­нуючих правових теорій.
Авторський колектив ставив собі за мету висвітлити основні засади цивілістики, її основні принципи, головні поняття і категорії, зазначені у Цивіль­ному кодексі України. У своїх підходах до аналізу проблем цивільного права автори виходили з приватно-правових засад, що є втіленням сучасних погля­дів і концепцій розвитку цивільного права.
Зокрема, опрацьовано загальні положення цивільного права, особисті немайнові права, право власності та його захист, право інтелектуальної влас­ності, загальне вчення про зобов'язання, про цивільно-правовий договір та його окремі види (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, рента, довічне утримання, найм, підряд, перевезення, страхування, позика, кредитний дого­вір тощо), недоговірні зобов'язання та спадкові правовідносини.
Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також працівників правоохоронних органів, працівни­ків юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Хараберюш О. І. Протидія контрабанді в Україні: оперативно-розшуковий аспект : монографія / О. І. Хараберюш. - К. : ВД «Дакор», 2015. - 416 с.
У монографії здійснено комплексний аналіз системи оперативно-роз­шукового забезпечення протидії контрабанді, організаційно-правових та тактичних засад його формування та реалізації. Подано загальну харак­теристику контрабанди з позиції оперативно-розшукового забезпечення протидії цьому злочину, поняття оперативно-розшукового забезпечення. Визначено рівень реального співвідношення і взаємозв'язку оперативно-розшукової діяльності й кримінального процесу у протидії контрабанді. Запропоновано шляхи удосконалення оперативно-розшукового забезпе­чення протидії контрабанді.
Монографія може стати у пригоді науковцям, які займаються пробле­мами протидії контрабанді, захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина, та працівникам практичних підрозділів правоохоронних органів, а також слухачам та курсантам навчальних закладів правоохорон­них органів.


Змерзлый Б. В. Правовые основы создания и деятельности карантинных учреждений в Российской империи в конце XVIII - начале XX веков: (на материалах Таврической губернии) : [монография] / Б. В. Змерзлый, Е. О. Воронина. – Симферополь ; Херсон : Гельветика, 2014. - 255 с.
У монографії досліджуються проблеми становлення і розвитку інституту карантинних установ півдня України на прикладі організації і діяльності в Таврійській губернії. Історичні передумови створення карантинної служби в Російській імперії з'явилися в другій половині XVIII століття в 1786 р., коли було прийнято положення про карантинний будинок на о. Сескар.
Джерельна база дослідження є кодифікованою, достовірною, в роботі використані першоджерела. Значна частина джерел опублікована у вигляді законів, статутів та інших нормативно-правових актів, за винятком підзаконних документів. База представлена такими блоками:
- кодифіковані законодавчі і нормативно-правові акти;
- література довідкового і енциклопедичного характеру;
- архівні.
Перший блок складається з кодифікованих праць, серед яких «Повне зібрання законів Російської імперії», «Статут лікарський», «Статут медичної поліції». Ці документи розділені між собою за принципом сили дії нормативно-правових актів - до них належать різні статути й укази царя. Їх об'єднання пояснюється тим, що всі статути затверджувалися царем як носієм вищої законодавчої влади в країні. Найбільш важливі з них були використані в процесі дослідження: карантинні статути 1800, 1818, 1832Ю 1841 і 1866 рр.
Другий блок джерел - література енциклопедичного та довідкового характеру. Були використані статті щодо предмету дослідження і визначення таких понять, як «карантин», «епідемія», «дезінфекційні апарати», «дезінфекційні камери», «санітарна обробка» та ін.
У третьому блоці використані матеріали з фондів Державного архіву в Автономній Республіці Крим: ф. 195 «Управління губернським карантинним округом Феодосії, Феодосія Таврійської губернії»; ф. 242 «Керченське карантинне управління, м Керч Таврійської губернії»; ф. 350 «Керченська піврота прикордонної карантинної варти, м Керч Таврійської губернії».
Матеріали монографії будуть цікаві і корисні не тільки вченим і студентам, а й усім, хто цікавиться історією держави і права, становленням і розвитком державних органів і структур.

Галунько В. В. Людина і держава : моногр. / В. В. Галунько, В. І. Милько ; в авт. ред. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т права та суспіл. відносин. - К. : Ун-т "Україна" ; Херсон : ХМД, 2014. - 159 с.
У монографії сформовано новітню теорію держави економічно активних громадян, яка має стати чинником соціального прогресу. Відповідно до цієї теорії Людина є вищою цінністю, вона є вільною і має позбутися кріпосного обов’язку бути слухняним громадянином держави, умови життя в якій її не задовольняють. Людина має право вибрати собі будь-яку державу для реалізації своїх розумних планів чи створити разом з однодумцями нову, не порушуючи при цьому природні права і свободи інших людей.
В роботі досліджено історію розвитку держави країн стародавнього світу. Розглянуто історію вчень про громадянина і державу Стародавньої Греції та Риму. Приділено увагу Австралійському Союзу як державі, що забезпечує найвищий рівень якості людей. Проаналізовано рівень життя людей у Китайській народній республіці як у країні з найбільшою економікою, що розвивається. Охарактеризовано людину в сучасних державах з найвищим рівнем конкурентоспроможності. Обгрунтовано теоретичні засади взаємодії людини та держави на рівні культури, релігії, економіки, екології, політики тощо. Розкрито сутність держави економічно активних громадян.
Видання адресоване політикам, економічно активним особам, права яких порушуються державою, а також ученим, аспірантам і студентам, які досліджують аналізовану проблематику.

Інститути спільного інвестування. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування : моногр. / О. В. Гарагонич [та ін.]. - К. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 215 с. : рис.
Монографія присвячена проблемам становлення господарської діяльності зі спільного інвестування.  Вперше здійснено комплексне дослідження правового регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування, на основі якого обґрунтовано нові наукові положення та пропозиції з вдосконалення господарського законодавства.
Розкрито поняття, зміст та особливості господарської діяльності зі спільного інвестування. Викладено правові засади здійснення господарської діяльності зі спільного інвестування. Досліджено правові проблеми припинення суб'єктів господарської діяльності зі спільного інвестування. Наведено правові форми саморегулювання у сфері спільного інвестування. Подано основні схеми використання інститутів спільного інвестування в сфері господарювання.
Монографія  є  однією  з  перших  спроб  аналізу  проблем  правового забезпечення  ефективного  функціонування  ринку  спільного  інвестування, пов’язаних  з  набуттям  1  січня  2014  р.  Законом  України  «Про  інститути спільного інвестування».
Видання рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних  і  економічних  навчальних  закладів,  практичних  працівників органів державного управління, професійних учасників фондового ринку та підприємств,  а  також  усіх  тих,  хто  цікавиться  проблемами  правового регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування.

Белинський Ю. Є. Адміністративно-правове регулювання реалізації громадянами України права на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту : моногр. / Ю. Є. Белинський, О. В. Негодченко, Л. О. Ємець ; М-во освіти і науки України, ВНПЗ "Дніпропетр. гуманітар. ун-т". - Д. : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 171 с.
Одним з конституційних прав людини є право на захист свого життя. Згідно ст.. 55 Конституції України кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Особливе значення для здійснення громадянами самозахисту має використання вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту.
В монографії запропоновано авторський підхід можливих адміністративних процедур реалізації права громадян на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту. Здійснено класифікацію зброї та зазначених засобів індивідуального захисту. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання обігу зброї. Вивчено зарубіжний досвід правового регулювання обігу зброї у державі. Розроблено механізм адміністративно-правового забезпечення права громадян на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту.
Монографія рекомендована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та курсантам юридичних вузів, а також юристам та працівникам  судових та правоохоронних органів.

Заходи кримінально-правового впливу : проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 лют. 2014 р., м. Одеса / Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права ; відп. ред. С. В. Ківалов. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 215 с. : діагр.
7 лютого 2014 року у м. Одесі у Міжнародному гуманітарному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування». До збірника матеріалів увійшли тези доповідей учасників конференції, в яких висвітлені сучасні наукові погляди на концептуальні питання вчення про кримінально-правовий вплив та його заходи в контексті кримінально-правової політики України.
Проаналізовано заходи кримінально-правового впливу за умов трансформації держави та права. Розглянуто питання про систему заходів кримінально-правового впливу. Проведено кримінальну характеристику кримінальної відповідальності співучасників за законодавством України та іноземних держав.
Досліджено проблеми призначення покарання за сукупністю вироків. Обґрунтовано питання про покарання як заходу кримінально-правового впливу у разі вчинення злочинів проти сім'ї, прав та інтересів неповнолітніх. Наведено заходи кримінально-правового впливу суб'єктів податкових злочинів за законодавством ФРН та Італії.
Подано кримінально-правову характеристику осіб, засуджених за вчинення тяжких загально-кримінальних насильницьких злочинів, в контексті оцінки ефективності засобів кримінально-правового впливу. Розглянуто деякі питання щодо змісту кримінально-виконавчої політики. Запропоновано шляхи вдосконалення термінології нормативно-правових актів як чинник ефективності відповідальності. Висвітлено особливості застосування заходів щодо забезпечення кримінального впровадження у кримінальному процесуальному кодексі України.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку кримінального права та суміжних галузей юридичної науки.

Правові основи фармацевтичної діяльності : навч. посіб. / В. Д. Берназ [та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Берназа ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 399 с. : табл.
У посібнику висвітлено загальні положення правового регулювання діяльності фармацевтичних підприємств. Розглянуто основні нормативно-правові акти, що регулюють обіг лікарських засобів в Україні. Обґрунтовано порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек і їх структурних підрозділів.
Приділено увагу правовому статусу суб'єктів і правовому регулюванню їх відносин у сфері фармацевтичної діяльності. Подано інформацію про цивільно-господарсько-правову, адміністративну, кримінальну, дисциплінарну та матеріальну відповідальність фармацевтичних працівників за правопорушення у зазначеній сфері. Розкрито зміст діяльності Держлікслужби України.
Важливе значення у вдосконаленні фармацевтичної діяльності має підготовка фармацевтів – професіоналів, в основі яких лежать нормативно-правові акти, що регулюють їх діяльність. У сучасній юридичній Україні недостатньо підручників з основ фармацевтичного права, тому цей посібник надає можливість для засвоєння студентами-фармацевтами правових знань, які в подальшому допоможуть у професійній діяльності.
Даний посібник стане у нагоді студентам, магістрам, аспірантам та викладачам медичних вищих навчальних закладів, кожному, хто цікавиться та займається фармацевтичною діяльністю.

Хрідочкін А. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Хрідочкін, А. А. Хрідочкіна, О. В. Леонова ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. - Вид. 2-ге, допов. і виправл. - Д. : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 379 с.
Сьогодні актуальним є формування національної системи законодавства в сфері інтелектуальної власності та імплементація відповідних норм міжнародного права. Проводиться робота з підготовки вступу України до міжнародних організацій захисту інтелектуальної власності.
Метою навчального посібника є вивчення основних теоретико-методологічних засад регулювання відносин інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки. Важливим є приведення законодавства про інтелектуальну власність у відповідність до Конституції України, міжнародного приватного права і вимог сучасності.
У посібнику розглянуто поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності, структурні елементи сучасної системи інтелектуальної власності. Висвітлено особливості створення об'єктів права інтелектуальної власності. Наведено національні та зарубіжні стандарти виникнення (набуття) прав інтелектуальної власності. Викладено економічні, організаційні та правові аспекти здійснення і захисту прав інтелектуальної власності.
Навчальний посібник розрахований на студентів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться питаннями права та захисту інтелектуальної власності.

Господарський процес України : навч.-практ. посіб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Ф-т європ. права та правознав. ; упоряд. Д. М. Бєлов. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 335 с. : табл.
На сучасному історичному етапі господарське судочинство відіграє важливу роль, спрямовуючи накопичений досвід поєднаний із наданими законом повноваженнями на оперативне та якісне вирішення господарських спорів.
В рамках практичної допомоги учасникам господарського процесу подано інформацію про систему господарських судів України. Викладено принципи господарського процесу. Висвітлено джерела господарського процесуального права. Розкрито поняття та значення досудового врегулювання господарських спорів.
Увагу приділено загальним положенням щодо здійснення господарського судочинства. Обгрунтовано сутність і значення апеляційного оскарження. Розглянуто строки подання і зміст касаційної скарги. Надається характеристика виконавчого впровадження.
Даний посібник є результатом систематизації та упорядкування матеріалів накових статей, монографій, наково-практичних коментарів, підручників та посібників відомих вітчизняних та зарубіжних вчених господарників.
Посібник розрахований на учасників господарського процесу, студентів і слухачів усіх форм навчання, викладачів, аспірантів, адвокатів, юристів, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями господарського судочинства.

Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т". - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 655 с.
У пропонованому навчальному посібнику розкрито поняття Особливої частини кримінального права, її систему і значення. Висвітлено наукові основи кваліфікації злочинів. Обґрунтовано злочини проти основ національної безпеки України у політичній, інформаційній, економічній, науково-технічній, екологічній і воєнній сферах.
Подано загальну характеристику та види злочинів проти життя та здоров'я особи, а також проти її волі, честі та гідності, проти статевої свободи та статевої недоторканості тощо.
Приділено увагу злочинам у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) та проти правосуддя. Подано інформацію про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.
Навчальний посібник має допомогти систематизувати знання Особливої частини кримінального права України, засвоїти основи методики й техніки аналізу окремих складів злочину, їх елементи та ознаки.
Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, викладачів, аспірантів, науковців, практичних працівників, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.


Дмитрук М. М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія / М. М. Дмитрук; ред. Н. І. Крилова; перед. сл. В. О. Тулякова. - О.: Юрид. л-ра, 2014. - 221 с.: табл., рис., граф.
У монографії розглянуто сучасне бачення концепту кримінальних проступків: ознаки та правова природа, історичний аспект та зарубіжний досвід диференціації кримінального діяння на проступки та злочини. За останні п’ять років прийнято декілька законодавчих актів, які визначають інститут кримінальних проступків як один із напрямків реформування кримінального законодавства України. Проте і сьогодні не прийнятий Закон України «Про кримінальні проступки» та відсутнє узгоджене бачення законодавців у запровадженні інституту кримінальних проступків.
У зв’язку з цим у даній роботі запропоновано власний погляд на концептуальні засади запровадження інституту кримінальних проступків. На підставі аналізу відмінностей злочину від інших видів правопорушень за об’єктивно-cуб’єктивними ознаками обґрунтовано правову природу та ознаки кримінального проступку.
Робота призначена для науковців та викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами кримінального права.

Михалко І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених: монографія / І. С. Михалко. - Х.: Право, 2013. - 199 с.
Автор видання досліджує принцип раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених. Розроблено концепцію розуміння принципу з позицій досягнень науки кримінально-виконавчого права й обґрунтовано рекомендації та сформульовано пропозиції  щодо забезпечення реалізації  цього галузевого принципу у практичній площині.
Призначено для науковців у галузі наук кримінального циклу, працівників органів і установ виконання покарань, аспірантів та студентів юридичних вузів.

Іванищук А. А. Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади: теорія і практика: монографія / А. А. Іванищук. - К.: [б. в.]; Херсон: ХМД, 2014. - 356 с.
В науковій роботі висвітлюється новий напрямок у науці – «вітчизняна теорія адміністративно-правового регулювання діяльності судової гілки влади». Розкрито юридичну природу, механізм та напрямки вдосконалення.
Мета монографії полягає у тому, щоб на основі теорії адміністративного права та природного права, проаналізувавши чинне законодавство, практику адміністрування судів і погляди на цю проблему вчених, обґрунтувати об’єктивне існування в Україні нового напрямку в науці – теорії адміністративно-правового регулювання судової гілки влади.
Видання адресоване суддям, посадовим особам апарату суду, іншим суб’єктам публічної адміністрації, а також  ученим, аспірантам, студентам, які досліджують цю проблему.

Коломоєць Т. О. Гендерна рівність в організації діяльності органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект: монографія / Т. О. Коломоєць, І. Є. Лєскіна; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Херсон: Гельветика, 2014. - 179 с.
Автор монографії досліджує проблеми забезпечення гендерної рівності при проходженні служби в органах прокуратури України. Проаналізовано історіографію цього питання. Вивчено зарубіжний досвід врегулювання цього питання та можливі шляхи запозичення та застосування в Україні. Висвітлені перспективи удосконалення адміністративно-правового забезпечення гендерної рівності в організації діяльності органів прокуратури.
Для науковців, практичних працівників, викладачів, студентів та широкого кола читачів.

Коломоєць Т. О. Перекладач як учасник адміністративно-деліктного провадження за законодавством України: монографія / Т. О. Коломоєць, І. А. Бережна; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Херсон: Гельветика, 2014. - 179 с.
Видання присвячено з’ясуванню адміністративно-процесуального статусу перекладача в адміністративно-деліктному провадженні. На підставі аналізу проектів кодифікованого адміністративно-деліктного акту запропоновано конкретні пропозиції щодо удосконалення нормативних засад участі перекладача в адміністративно-деліктному провадженні. Проаналізовано зарубіжний досвід з цього питання та можливість застосування у вітчизняному законодавстві України в умовах реформаційних процесів.
Праця буде корисною науковцям, практичним працівникам, викладачам і студентам.

Віхляєв М. Ю. Репрезентативність та специфічність громадських об'єднань як суб'єктів адміністративного права України: монографія / М. Ю. Віхляєв; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Херсон: Гельветика, 2013. - 295 с.
У дослідженні йдеться про діяльність громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права України. На підставі аналізу чинного та перспективного законодавства України, практики його застосування органами публічної адміністрації зроблено узагальнення історичних, зарубіжних та вітчизняних сучасних наукових підходів до діяльності та правового статусу громадських об’єднань. Автором визначено пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення законодавства та підвищення ролі громадських об’єднань у формуванні та реалізації державної політики.
Видання рекомендоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, юристам.

Пропонуємо адвокату:
 Нова література у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара

Центр досліджень адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів України розпочав реалізацію Всеукраїнського проекту «Історія адвокатури України». Метою проекту є комплексне дослідження і вивчення історії адвокатури України, правничої біографістики, внеску адвокатів у становлення української державності, діяльності правничих факультетів, студентських правничих гуртків, клубів, шкіл відомих юристів, наукових установ. Найважливішим завданням є віднайти імена «забутих», загиблих, розстріляних, репресованих адвокатів. Національна асоціація адвокатів України також розпочала випуск нарисів з історії адвокатури України і перший випуск «Адвокатура України: забуте і невідоме» надіслала нашій книгозбірні у подарунок.

Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія «Нариси з історії адвокатури України». Випуск 1. / За ред. І. Б. Василик. – К.: КВІЦ, 2014. – 380 с.
Перший випуск серії видань «Нариси з історії адвокатури України» починає висвітлення питань, які пов’язані з адвокатурою в широкому хронологічному діапазоні. Діяльність адвокатури показана на тлі історичних і політичних процесів, подій і явищ у різні періоди української державності.
Вперше опубліковано фрагменти кримінальних справ та оригіналів документів XVI ст.., відомості про адвокатські династії Волині другої половини XVII ст.. та про монастирських стряпчих Києво-Печерської лаври. Показано адвокатську та громадську діяльність провідних адвокатів Східної Галичини, буковинської та харківської адвокатських професійних груп кінця XIX – початку  XX ст.
Видання призначене для студентів, науковців, адвокатів, юристів, а також широкого кола читачів.

Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали III Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Адвокатура: минуле та сучасність» (м. Одеса, 1 берез. 2014 р.) / за заг. ред. В. М. Дрьоміна; передм. С. В. Ківалова. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 343 с.
Видання пропонує матеріали наукової конференції, яка була присвячена проблемам становлення та розвитку адвокатури на різних історичних етапах. Запропоновано шляхи вдосконалення питань розвитку інституту адвокатури; конституційні аспекти його формування; питання організації та взаємодії із судовими та іншими правоохоронними органами та інше.
Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів сприяють підвищенню фахового рівня наукових працівників, дають можливість опанувати методи наукових досліджень, отримати цінну інформацію з конкретних питань, налагодити корисні наукові контакти. Дослідники пропонують не лише аналіз діючих норм законодавства, а й можливості подальшого розвитку та вдосконалення в Україні.
Для науковців, викладачів, практикуючих адвокатів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться адвокатською діяльністю.

Кухарук Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України: моногр. / Ю. О. Кухарук. - К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 147 с.
Монографія присвячена аналізу українського кримінально-процесуального законодавства, а саме: відводу захисника від участі у кримінальній справі. Проведено порівняльний аналіз нового Кримінального процесуального кодексу України  та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який показав, що українське кримінально-процесуальне законодавство віддалене від західноєвропейських норм права.
Досліджена проблема про можливості позбавлення підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) повноцінного захисту в кримінальному процесі.
Надаються рекомендації щодо застосування кваліфікованої юридичної допомоги, вільний вибір захисника, правовий статус адвоката-захисника, інститут відводу та інш.
Видання розраховане на науковців, юристів-практиків, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться змінами в українській юриспруденції.

Синеокий О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособ. / О. В. Синеокий. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х.: Право, 2012. - 515 с.
Видання представлене в умовному структурному розділенні на Загальну та Особливу частину. Загальна частина розкриває наукові знання про адвокатуру, її історію виникнення та розвитку, організацію адвокатури і психолого-етичні основи адвокатської діяльності. Особлива частина присвячена процесуальній діяльності адвоката в Конституційному Суді України, кримінальному та цивільному процесах, господарському судочинстві, нотаріальному процесі, виконавчому провадженні та інш.
У друге видання включено новий актуальний матеріал, змінено деякі формулювання. Визначені перспективи модернізації адвокатури в інформаційному суспільстві та в умовах розвитку високих технологій.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей.


Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное: очерки, дискус. вопр.: [монография] / В. Ф. Сиренко; ред. Д. П. Пилипчук; худож. В. С. Жиборовський. - К. : ЛОГОС, 2013. - 339 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.

У монографії висвітлюються питання, пов'язані з поняттям і сутністю держави, з природою державної влади, з класовим і загальсоціальним, формаційним і цивілізаційним підходами в розумінні держави. Враховуючи, що для України, як держави перехідного періоду, вельми актуальна проблема розвитку демократичної, правової і соціальної держави, у своїй монографії автор зупинився саме на цих типах держави.
Для науковців, викладачів, практикуючих юристів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами історії і теорії держави.


Кочемировська О. О. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні: аналіт. доп. / О. О. Кочемировська, О. М. Пищуліна; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 82 с.: табл.

У Доповіді визначаються основні проблеми в системі соціального захисту, надання соціальних послуг в Україні, обкреслюються шляхи їх рішення і пріоритетні напрями реформування.
Безумовно, пріоритети державної стратегії соціального захисту як системи управління соціальними ризиками ширші за політику фінансової підтримки окремих груп населення України, і направлені на підвищення ролі трудових доходів як чинник подолання бідності, тому у доповіді розглянуті проблеми здійснення права на соціальний захист в Україні. Проаналізована і надана оцінка наявному стану нормативно-правового і організаційно-фінансового забезпечення соціального захисту, зокрема щодо надання пільг і інших видів соціальних виплат і матеріальної допомоги, а також урегулювання інфраструктури соціальних послуг. Запропоновані концептуальні ідеї щодо зміни стратегічних пріоритетів і ідеології здійснення соціального захисту в Україні, перегляду політики доходів громадян, реформування системи соціальних послуг в контексті соціальних ініціатив Президента України.
Робота буде цікавою для науковців, працівників органів державної та виконавчої влади, а також широкого кола фахівців з питань соціально-економічного розвитку держави, зокрема в частині функціонування системи соціального захисту.


Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть. / авт.-упоряд.: В. В. Лень [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Леня. - Запоріжжя : Дніпр. металург, 2012. - 350 с.

Автори інформаційно-довідкового видання представляють короткі біографічні дані та перелік основних (знайдених) праць вчених-юристів Російської Федерації та України. Матеріал умовно розділений за періодами: дореволюційний, радянський, сучасний.
У своїх наукових дослідженнях українські вчені, аспіранти, здобувачі, студенти використовують праці зарубіжних колег, переважно з Росії. Тому ця книга забезпечить доступ до переліку монографій, наукових, науково-практичних, навчальних, методичних видань з кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права за періодами, а також біографічних даних науковців. У першому розділі містяться дані на 112 російських вчених, у другому – на 35 українських, у третьому - на 73 сучасних українських вчених.
Бібліографічно-довідкове видання буде сприяти новим пошукам, підвищенню обізнаності у наукових дослідженнях та науковому обміну з кримінальних галузей юридичної науки.
Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, в яких готують правників, а також на всіх тих, хто цікавиться розвитком юридичної науки.


Бєліков О. О. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів : близько 3000 термінів / О. О. Бєліков ; ред. О. О. Нєвєжина. - Х. : Прапор, 2011. - 319 с.

Тлумачний словник відповідає на запитання найсучасніших понять правової сфери господарської діяльності.
Терміни, визначення і поняття, що використовуються в повсякденній господарській діяльності міцно увійшли до мови ділового спілкування.
У господарській діяльності суб’єкта підприємництва виникає чимало проблем, через які можна втратити свій бізнес. Усілякі ризики, що виникають на шляху підприємництва, можна обійти, знаючи й розуміючи суть питання та особливості його застосування. Як правильно скласти договір, або які права надані стягувачу, як створити холдингову структуру, або як здійснити економічну безпеку підприємства, як розв’язати конфліктні ситуації – допоможе вирішити цей словник-довідник, спрямований на захист приватних інтересів власників або уповноважених ними органів.
Словник адресовано практикуючим юристам, економістам, бухгалтерам, менеджерам, керівникам та власникам підприємств, установ, організацій. Стане в нагоді й студентам, аспірантам та всім, хто має на меті більш детально розумітися на термінології господарських відносин.


Юридичний вісник Причорномор'я : зб. наук. праць з пробл. сучас. права / редкол.: М. П. Пихтін (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : ХЮІ, 2011. – 2011. - № 3(3), ч. 3 / макетування та ред. В. М. Демченко. - 2011. - 230 с.

Збірник складається з наукових статей, які висвітлюють питання підготовки майбутніх правоохоронців, актуальні питання права України та розвитку державного будівництва.
Юридичний вісник Причорномор’я видається три рази на рік. Збірник включений до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук.
Видання буде в нагоді вченим-юристам, викладачам, курсантам і студентам навчальних закладів системи МВС і цивільних юридичних навчальних закладів, а також практичним працівникам ОВС України.


Шелест Л. С. Закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і грошових активів суспільства та власності громадян: (монографія) / Л. С. Шелест. - Асканія-Нова : Андрєєва М. М., 2012. - 103 с.

В монографії викладено комплекс теоретичних, методичних, соціально-економічних положень, які керують відносинами громадян в суспільстві.
Ринкова економіка, яка впроваджується в Україні, вимагає ретельного аналізу досягнень минулого.
Автор, досліджуючи літературні джерела та результати практичного впровадження, вирішив звести всі проблеми в єдиний закон – закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і грошових засобів виробництва. На думку автора, перебудова народногосподарського комплексу в Україні, на основі саморегульованої економіки, має перспективу. Вона охоплює інтереси держави, як вищого законодавчого органу управління, та пересічних громадян, які мають право на матеріальне забезпечене соціальне та духовне життя.
В даній монографії представлені особисті теоретичні та практичні розробки автора, які допоможуть успішно поєднати зусилля держави в економічному розвитку України та Православної Церкви, як духовного оберега країни.
Матеріали, представлені в монографії, будуть корисними в практичній роботі вчених економістів, державних та церковних діячів, представників різних політичних партій та ідеологій.


Адміністративне право України : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] : у 2 т. / В. В. Галунько [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Херсон : ХМД, 2013 - Т. 1 : Загальне адміністративне право. Академічний курс. - 2013. - 393 с.

Методологічною основою підручника з адміністративного права стали теоретичні надбання класиків вітчизняної та німецької адміністративно-правової думки, використано досвід адміністративних шкіл ФНР, Російської Федерації, Франції, Італії, США.
Поряд з розкриттям теоретичних положень, вагому увагу у підручнику приділено адміністративно-правовому регулюванню публічної служби, адміністративно-правовому захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, зокрема приділено увагу проблемам запобігання, протидії корупції.
Підручник розроблено на чинній законодавчій базі, надаються пропозиції щодо її вдосконалення на основі компаративістичного аналізу ефективних джерел права країн Європейського Союзу.
Розрахований на посадових осіб публічної адміністрації, суддів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


Чесноков В. Л. Управління корпоративними правами : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Чесноков, Н. В. Радванська ; під ред. М. А. Коваленка. - Вид. 2-ге, допов. і удоскон. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 156 с. : рис., табл.

Управління корпоративними правами є важливим елементом фінансового менеджменту, тому необхідно володіти всією системою знань про корпоративні права як явища фінансової діяльності.
Посібник присвячений специфічній сфері менеджменту, викладення матеріалу підпорядковане основній меті – дати цілісну систему знань по учбовому курсу «Управління корпоративними правами».
У роботі розглянуто сутність управління корпоративними правами, його основні риси, причини виникнення. Надана характеристика та класифікація корпоративних прав, розглянуті методи їх кількісної оцінки та особливості використання при прийнятті фінансово-управлінських рішень.
Посібник призначений викладачам управлінсько-економічних дисциплін, аспірантам, студентам, працівникам акціонерних товариств – фінансовим менеджерам.


Закурін М. К. Адміністративно-правове регулювання діяльності господарських судів : монографія / М. К. Закурін. – Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2013. – 204 с.

Автор монографії досліджує теоретичні і практичні аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності господарських судів. Об’єктом дослідження у цій праці є суспільні відносини, що виникають під час здійснення публічною адміністрацією регулювання діяльності господарських судів.
В монографії сформульовано низку нових теоретичних положень адміністративно-правового регулювання діяльності господарських судів, обгрунтовано відповідні висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України з цього питання.
Видання рекомендоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, юристам, представникам Суддівського самоврядування господарських судів в Україні.


Совенко Б. В. Православне канонічне право в Україні : зародження, розвиток та перспективи : монографія / Б. В. Совенко. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. - 247 с.

У монографії досліджено основні етапи та особливості розвитку православного канонічного права в різні історичні періоди української державності, його вплив на формування національної правової системи, на процеси правотворчості та правозастосування. Канонічне право представлене як джерело правової свідомості та правової культури, як правова наука, галузь права, що формується, та навчальна дисципліна.
Дослідження православного канонічного права є цінним історико-правовим надбанням, що дозволяє простежити розвиток національного коріння нашої правової культури, церковної правотворчості та виявити місце цього права в національній спадщині нашої держави.
Видання рекомендоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, юристам, історикам, богословам, релігієзнавцям та всім, хто цікавиться питанням канонічного права.


Україна крізь призму Європейської Хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів / В. В. Глуховський, О. В. Ангелов, Г. О. Слабкий, Л. П. Білоконь. - К. : Дизайн і поліграфія, 2012. - 158 с. : іл., табл.

У брошурі висвітлені результати другого етапу європейських досліджень на відповідність системи охорони здоров’я України стандартам Європейської хартії прав пацієнтів. Лікарська асоціація Миколаївського регіону та Південний Український центр по правам громадян в охороні здоров'я за участю італійської організації “Active Citizenship Network” підготували дослідження "Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів". Дослідження підтримала Європейська програма Міжнародного фонду “Відродження”.
Автори матеріалу дійшли висновку, що в системі охорони здоров'я України не забезпечено основоположних прав пацієнта згідно з Європейською хартією прав пацієнтів – права на доступ до медичної допомоги, права на застосування сучасних технологій, права на якісну медичну допомогу та права на компенсацію, у тому числі від лікарських помилок тощо.
Оцінку здійснено на основі 14 прав пацієнтів, визначених Європейською хартією прав пацієнтів, за допомогою 175 індикаторів. Таким чином, уперше в Україні було застосовано методологію оцінки системи охорони здоров'я з позицій Європейської хартії прав пацієнтів.
Публікація містить детальний аналітичний звіт про проблеми реалізації прав пацієнтів у системі охорони здоров'я України та шляхи їх подолання (з висновками та рекомендаціями для фахівців, громадських активістів і керівників системи охорони здоров'я).


Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з інвалідністю (методичний посібник, видання V) / Н. Скрипка, Я. Грибальська, В. Азін. – К. : ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України», 2011. – 203 с.

Мета цієї публікації - запропонувати практичні рекомендації, про те як забезпечити оптимальну доступність будівель і приміщень для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення і звести до мінімуму існування можливих перешкод.
Публікація містить необхідну інформацію про саме поняття доступності, шляхи її забезпечення та підходи інклюзивного проектування, а також технічні рекомендації і приклади планування та проектування приміщень і будівель, пристосованих до потреб людей з інвалідністю.
У посібнику зібрані нормативно-правові документи, що стосуються забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об'єктів житлового та громадського призначення; будівельні та архітектурні нормативи та стандарти України; методики визначення доступності, тощо.
Публікація покликана допомогти архітекторам, проектувальникам, вищим посадовим особам, державним службовцям, недержавним організаціям, відповідальним особам будівельного сектора і безпосередньо людям з різними функціональними обмеженнями в поширенні і впровадженні архітектурної пристосованості будівель і приміщень.


Напівпрезидентський режим: можливості конституційної демократизації / Укл. С. Балан, С. Конончук. – К. : «Лікей», 2012. – 40 с.

В цій роботі проаналізовано основні підходи сучасної політології до тлумачення змісту концепту «напівпрезидентський режим».
Дослідження систем конституційного права Франції, Польщі та України показало, що зміст цього поняття може суттєво відрізнятися залежно від наявності інституційних та функціональних обмежень інституту президентства, структури основних інститутів політичної системи (уряду, парламенту) та змісту діяльності партій як публічних інститутів.
Питання форми правління та політичного режиму є одними із центральних у визначенні напряму і змісту тих конституційних перетворень, які переживає Україна.
Матеріали видання допоможуть громадянам України підвищити обізнаність з питань функціонування державних інститутів та можливостей демократизації напівпрезидентського режиму. Вони також будуть корисними в ході обговорення пропозицій та проектів Конституційної Асамблеї.


Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів / С. О. Теньков, О. В. Богатиренко, О. С. Головатенко та ін..  - К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2012. - 511 с.

Науково-практичний посібник містить процесуальні і договірні документи щодо застосування юридичних норм конкретних суб’єктів.
Наведені документи супроводжуються теоретично-прикладними коментарями тих справ, в яких вони були застосовані. Ці правові позиції грунтуються на нормах цивільного законодавства, а також пов’язані з нормами інших спеціальних законів та підзаконних актів, з приписами Конституційного Суду України, узагальненнями судової практики Верховного Суду України та Вищого господарського суду України.
Зразки документів у цивільних справах, які подані у посібнику структурно розміщені відповідно до змісту глав і розділів Цивільного кодексу України.
Збірник призначений для студентів юридичних спеціальностей та юристів-початківців, стане у нагоді фахівцям у галузі права, викладачам, а також пересічним громадянам, які бажають звернутися до суду самостійно, без допомоги адвоката.


Правове письмо : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. А. Ватрас, Д. А. Монастирський, В. Г. Рогожа та ін. ; за ред. Р. О. Стефанчука. - К. : Правова єдність, 2011. - 147 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

У навчальному посібнику системно викладено положення щодо поняття правового письма, вимог до змісту юридичного документу та його офіційно-ділового стилю. Ця навчальна дисципліна допоможе скласти загальну уяву про його роль і значення у юридичній практиці, визначити різновиди, форму та реквізити, засвоїти вимоги щодо структури, змісту, форми та грамотності юридичних документів. Звертається особлива увага на роботі із практичними працівниками – суддями, прокурорами, адвокатами, нотаріусами – та безпосередньому складанню юридичних документів.
Посібник підготовлений авторським колективом Хмельницького університету управління та права. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.


Михайлов О. С. Кримінологія : навч. посіб. / О. С. Михайлов, А. В. Горбань, В. В. Міщук. – К. : Знання, 2012. – 565 с.

У посібнику на основі сучасних підходів до визначення структури і змісту кримінології розглядаються система, методологія та історія кримінології, завдання та перспективи її розвитку. Автори аналізують злочинність, особистісні риси злочинців, причини та умови злочинів як у загальному плані, так і відповідно до конкретних видів злочинів та їх особливостей. Значну увагу приділено проблемі попередження злочинності.
Навчальний посібник складається з загальної та особливої частин. Важливе значення має вміщений в кінці підручника словник кримінологічних термінів. Посібник розрахований на студентів та аспірантів юридичних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, а також буде корисним працівникам правоохоронних органів.


 

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підруч. / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К. : Знання, 2012. - 631 с.

У підручнику висвітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного права, головні напрямки його розвитку, аналізується договірна практика України та її законодавство в контексті відповідності нормам міжнародного права. Наводиться багато рішень із практики міжнародних судів: Постійної палати міжнародного правосуддя, Міжнародного Суду ООН, Суду ЄС, Європейського Суду з прав людини, що покликані підкреслити динамічність і прикладне значення міжнародного права. Наприкінці кожного розділу надається список рекомендованої літератури.
Видання адресується студентам, аспірантам, курсантам, ад'юнктам і викладачам юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, юристам, які практикують у галузі міжнародного права.


Столярський О. В. Правове регулювання міжнародних перевезень : навч. посіб. / О. В. Столярський. – К. : Знання, 2012. – 318 с.

У навчальному посібнику розглянуто національні й міжнародно-правові норми, які регулюють виникнення, здійснення та припинення міжнародних перевезень. Питання правового регулювання міжнародних перевезень розкрито через призму міжнародних приватно-правових відносин. Проаналізовано основні міжнародні транспортні конвенції, що стосуються перевезень, які здійснюють за допомогою повітряного, залізничного, автомобільного, морського та річкового транспорту. Водночас охарактеризовано норми національного законодавства України про укладання та виконання договору перевезення різними видами транспорту.
У посібнику також надається список літератури, до якого входять Закони України, міжнародно-правові акти, Постанови, Декрети Кабінету Міністрів України, Укази, Розпорядження Президента України, Накази Міністерства транспорта та зв’язку. Адресовано студентам стаціонарного і заочного навчання, котрі вивчають курси “Міжнародне приватне право”, “Міжнародне транспортне право”, “Правове регулювання міжнародних перевезень”, “Транспортне право України”, а також юристам, дослідникам правового регулювання міжнародних перевезень на науковому та науково-практичному рівнях, практикам міжнародних транспортних і транспортно-експедиторських компаній.


Тарасюк В. С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності : підруч. / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. – К. : ВСВ «Медицина», 2010. – 488 с.

У підручнику розглянуті питання техніки безпеки у лікувальних закладах під час роботи з приладами різного виду випромінювання, охорони праці в рентгенологічних фізіотерапевтичних кабінетах, а також питання безпеки життєдіяльності під час надзвичайних ситуацій. Видання надає основні положення законодавчих актів з охорони праці, зокрема умови працевлаштування, тривалість робочого часу, трудова дисципліна, відпочинок, право на охорону праці, пільги та компенсації за важкі умови праці.
У додатках надано приклади оформлення документації, Типове положення про службу охорони праці, Акт про нещасний випадок на виробництві, Акт розслідування професійного захворювання та інш. Видання розраховано на лікарів, медичних сестер, співробітників санітарно-епідеміологічних станцій, а такж викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів.


Паливода Л. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України, 2002-2010 роки: [звіт за дан. дослідж.] / Л. Паливода, С. Голота ; Творч. центр ТЦК. - К. : КуПол, 2010. - 118 с. : граф., табл.

Надані матеріали дослідження стану та динаміки розвитку неурядових організацій України протягом 2002-2010 роки містять результати аналізу проблем та потреб неурядових організації як на національному, так і на регіональному рівнях. Даний звіт складається з вступу, чотирьох частин і додатків. У частині 1 подано інформацію про мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження. Частина 2 звіту складається з трьох основних розділів: аналіз внутрішньої спроможності неурядових організацій, аналіз зовнішніх зв’язків, а також аналіз програмної діяльності. У частині 3 представлено результати діяльності неурядових організацій, а 4 частина висвітлює зміни, які відбулися у внутрішній системі менеджменту, зовнішніх зв’язках і програмній діяльності. Додатки містять: анкету, що використовувалась при опитуванні неурядових організацій України в 2010 році, словник термінів та список використаної літератури. Інформація може бути корисною для лідерів неурядових організацій, державних і політичних діячів, представників організацій міжнародної технічної допомоги та міжнародним консультантам у галузі розвитку третього сектору.


Основи інформаційного права України : навч. посіб. / В. С. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. М. Брижко та ін. ; за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельника. 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2009. – 414 с.

У посібнику розкриваються зміст, сутність та найважливіші особливості нового для нашої країни соціально-юридичного феномену — інформаційного права. У пропонованій роботі висвітлюються теоретичні погляди авторів щодо сутності інформаційного права, його структури як науки та навчальної дисципліни.
Заслуговує на увагу рекомендована бібліографія, розташована наприкінці видання, до якої увійшли нормативно-правові акти, науково-методична література та монографії.
Посібник розрахований насамперед на студентів, слухачів, курсантів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, державним службовцям, правознавцям-практикам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, всім, кого цікавлять інформаційні правовідносини, інформаційна культура та інформаційна безпека як складові інформаційної політики України.


Актуальні питання виконавчого провадження: [практ. посіб.] / І. В. Спасибо-Фатєєва [та ін.] ; під ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. - К. : Центр комерц. права, 2009. - 80 с.

Практичний посібник видано відповідно до завдань Порогової програми для України. У 2007 році Міністерство юстиції України у співпраці з благодійною організацією «Центр комерційного права» долучилося до реалізації Порогової програми корпорації «Виклики тисячоліття», що здійснюється на підставі Угоди про подолання корупції у державному секторі, укладеної між урядами України та США. Згідно цієї програми було здійснено оцінку стану виконання судових рішень, вивчено досвід інших країн і на основі цих матеріалів було видано практичний посібник. У посібнику ви знайдете відповіді на питання: державні виконавці та їх статус, загальні проблеми звернення стягнення на рухоме та нерухоме майно та інш.
Видання має послужити практичним помічником державним виконавцям у їхній повсякденній практиці, підказати відповіді на проблемні питання, що виникають при застосуванні законодавства. Проте, він буде корисним для юристів-практиків, підприємців, студентів юридичних факультетів та інших зацікавлених осіб.


Татаревський О. М. Перевірка діяльності нотаріусів: посіб. для інспекторів / О. Татаревський ; ред. С. Й. Гавриленко. - К. : Центр комерц. права, 2009. - 114, [1] с. : табл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Практичний посібник містить інформацію про нові процедури проведення перевірок нотаріальної діяльності, про вимоги до нотаріусів, дотримання яких підлягає контролю. Він містить інформацію про види перевірок нотаріусів, порядок їх організації, проведення, оформлення результатів. Посібник надає приклади рішень, які можуть бути прийняті за наслідками перевірок, порядок їх прийняття, виконання, а також оскарження. Освітлюються питання прав та обов’язків інспекторів, що здійснюють перевірку та нотаріусів, яких перевіряють. Актуальність цієї тематики викликана тим, що останнім часом значних змін зазнала нормативно-правова база яка регламентує діяльність нотаріусів. Це видання стане у нагоді особам, які будуть здійснювати інспектування, нотаріусам та іншим зацікавленим особам.

Вхід