Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...

30.05.2019 08:56

Про що мовчить Алея Слави…
Учасники клубу «КЛІО» на сьому річницю...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку

Лопе де Вега – майстер жіночого образу

1. Артамонов С. Д. История зарубежной литературы XVII века / С. Д. Артамонов, Р. М. Самарин ; ред. К. М. Нартов. – Изд. 2-е. – М. : Учпедгиз, 1963. – 366, [2] с.
2. Баяджиев М. Комедий тысяча и одна : к 400-летию со дня рождения  Лопе де Вега / М. Баяджиев // Театр. – 1962. – №. 11. – С. 169-175.
3. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия, Испания, Англия / Г. Н. Бояджиев. – М. : Искусство, 1973. – 471 c. –С. 177-264.
4. Виппер Ю. Б. Курс лекций по истории зарубежных литератур 17 века / Ю. Б. Виппер, Р. М. Самарин ; ред. Игнатов С.С. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1954. – 314 c. – с. 661-703.
5. Гвоздьов А. Іспанська драма XVI-XVII ст. / А. Гвоздьов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – № 12. – С. 33-37.
6. Испанский театр : Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Хуан Руис де Аларкон, Педро Кальдерон, Агустин Морето : пер. с исп. / сост., вступ. ст., примеч. Н. Томашевский. – М. : Худож. лит., 1969. - 819, [2] с.
7. История западноевропейского театра: учеб. пособ. для театровед. фак. высш. театр. учеб. заведений. – М. : Искусство. – Т. 1 : От средних веков до конца XVII в. – 1956. – 751 c.
8. Лопе де Вега Ф. Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с исп. / Лопе де Вега Ф.; вступ. ст. : А. Смирнова, З. И. Плавскина.– М. : Искусство, 1963. – Т. 4.  – 792 c.
9. Плавскин З. И. Испанская литература XVII – середины XIX века : учеб. пособ. для филол. спец. вузов / З. И. Плавскин. – М. : Высш. шк., 1978. – 284 c.
10. Плавскин З. И. Лопе де Вега : 1562-1635 / З. И. Плавскин. – М. ; Л. : Искусство, 1960. – 176 c.
11. Хорол В. Е. Лопе де Вега – великий іспанський драматург / В. Е. Хорол ; Т-во для поширення полiт. i наук. знань УРСР. – К. : [б. и.], 1961. – 44 c.
12. Шайтанов И. Искусство европейской комедии в ХVІІ веке / И. Шайтанов // Литература. Приложение к газете 1-е сентября. – 2001. – № 20. – С. 5-12.
13. Штейн А. Л. История испанской литературы: средние века и Возрождение : учеб. пособ. / А. Л. Штейн. – М. : Высш. шк., 1976. – 183 c.
14. Штейн А. Своеобразие испанской классической драмы / А. Штейн // Вопросы литературы. – 1961. – № 1. – С. 133-149.

Довідка виконана 11.10.2013. Виконавець Тягай А.
 

Напишіть свій коментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
* Текст повідомлення

Вхід