Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...

30.05.2019 08:56

Про що мовчить Алея Слави…
Учасники клубу «КЛІО» на сьому річницю...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку

Бібліотекознавчі та методичні матеріали

В78956
02(477.62)"17/19"
Т 23

Татаринов С. И. Роль библиотек в народном просвещении Бахмутского края (XVIII-XX ст.) / С. И. Татаринов ; Центр памятниковедения НАН Украины и Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры, Ист.-культур. центр Бахмут. наследие. - Харьков : Озеров Г. В., 2018. - 55 с. : фот. - Библиогр.: с. 49-55.

 

В78713
02(73)
Ч-88

Чуканова С. О. Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США : моногр. / Чуканова Світлана Олександрівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. академія". - Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. - 286 с. : табл., рис. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 210-244, в дод. та в підрядк. прим.

 

В78189
025.3/.6
А 43

Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових систем : інформ.-аналіт. дайджест / упоряд.: О. Г. Кириленко, О. М. Збанацька, А. М. Анісімова ; відп. ред. Т. Вилегжаніна. - Київ : [б. в.], 2018. - 31 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

В78715
027(477)(06)
М 54

Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації : матеріали VI Всеукр. шк. методиста, 27-30 лист. 2017 р., [м. Київ] / [Т. І. Вилегжаніна [та ін.] ; уклад. Т. І. Богуш ; ред. Н. Маслова-Зоріна] ; Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 151 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.

 

027(477.72)
Ф 32

Федкевич Надія В. Каланчацька бібліотека - мудрість книг і щедрість серця : іст. розвідка, 1912-2017 рр. / [Н. В. Федкевич] ; "Каланч. централіз. бібл. система" Каланч. селищ. ради Херсон. обл. - Каланчак : [б. в.], 2018. - 118 с.

 

027(477.72)
Х 39

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара.
Звіт про роботу КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" Херсонської облради за 2017 р / КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради. - Херсон : ХОУНБГ, 2018. - 106, [1] арк.


027(477.72)
Х 39

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара.
План роботи КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" Херсонської облради на 2018 рік / КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради. - Херсон : ХОУНБГ, 2018. - 30 арк.


В78714
027.5(477)(082)
Р 45

Реформа децентралізації і публічні бібліотеки : зб. матеріалів / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Н. І. Розколупа, Т. І. Богуш]. - Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 103 с. : табл. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси наприкінці ст., в підрядк. прим. та в тексті.

Вхід