Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
27.11.2018 09:15

Як бути щасливим у мінливому світі
Кожна людина бажає бути щасливою. Проте, якщо запитати,...

21.11.2018 13:58

Підсумки проекту «Говоримо українською. Читаємо українське»
У червні 2018 року Херсонська обласна універсальна...

21.11.2018 07:40

Пишемо для людей, а не для роботів!
У сучасному світі кожна бібліотека створює свій сайт....Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку

Бібліотекознавчі та методичні матеріали

В77663
78.3р7я73
К 21

Каракоз О. О. Бібліотечна професіологія : практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 66 с. : табл. - Бібліогр.: с. 57-65.

В53468-14
78.34(0)754.1
Б 59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / [ред.: Н. Б. Захарова, Л. Л. Сисина ; авт. вступ. ст. акад. НАНУ А. С. Онищенко], Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. Центров. - Киев : НБУ им. В. И. Вернадского, 2017. - Вып. 14. - 241 с.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.2
Х 39

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара. Звіт про роботу КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" Херсонської облради за 2016 р / КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради. - Херсон : ХОУНБГ, 2017. - 100 арк. : табл., фот.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.3
Б 59

Бібліотеки Херсонщини через призму паспортизації : аналіт.-стат. матеріали /  уклад. О. М. Жогалєва. Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2017. - Вип. 2. - 83 арк. : граф., кольор. іл., табл.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.302
В 53

Височанська Л. З історії бібліотек Скадовщини / Леся Височанська ; [іл.: А. Єфименко, Є. Ясиненко]. - Скадовськ : [б. в.], 2017. - 94 с.

ПА565-43
78.34(4УКР)754.1я54
Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; відп. ред. В. Горовий. - К. : НБУВ, 2016. - Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. - 610 с. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
- Вип. 44 / [ред.: Ю. Андрушко, Г. Малигон]. - 2016. - 701 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

В77681
78.364.7я73
Д 64

Долбенко Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; [літ. ред. Н. П. Монайло] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 287 с. - Бібліогр.: с. 239-246. - Дод.: с. 247-280. - Термінол. слов.: с. 281-287.

В76598
78.372.151.2
В 42

Визначення індексів УДК для наукових документів : метод. рек. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; уклад.: М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, Ю. О. Набхан. - 2-ге вид., без змін. - К. : Кн. палата України, 2017. - 31 с. : табл. - Бібліогр.: с. 29-31.

Д3906
78.372.151.2
Т 12

Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК : УДК станом на 2011 р., ББК - на 1997 р. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : Кн. палата України, 2017. - 70 с. : табл. - Алф.- предм. покажч. до інд. УДК: с. 45-69. - Бібліогр.: с. 70.

Д3960
78.372.151.1
Т 12

Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; уклад.: М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, В. С. Солодовник ; ред. Н. В. Жданова. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 82 с. - Алф.- предм. покажч. до інд. ББК (рос. мовою): с. 54-68. - Алф.- предм. покажч. до інд. ББК (укр. мовою): с. 68--81. - Покажч. мови та літ.: с. 81. - Геогр. покажч.: с. 81-82. - Бібліогр.: c. 82.

В77358
78.38с51
Б 81

Бондаренко В. І. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : монографія / Вікторія Бондаренко ; [наук. ред. Т. Гранчак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 273 с. : рис. - Бібліогр.: с. 235-272.

В77696
78.5я73
Ш 63

Шипота Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 147 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 56-65.

В75801
78.52я73
Ш 25

Шаравара Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. для аспірантів / Т. О. Шаравара ; в авт. ред. ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознав. - К. : Ліра-К, 2017. - 255 с. : табл. - Бібліогр.: с. 252-255.

Вхід