Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
27.11.2018 09:15

Як бути щасливим у мінливому світі
Кожна людина бажає бути щасливою. Проте, якщо запитати,...

21.11.2018 13:58

Підсумки проекту «Говоримо українською. Читаємо українське»
У червні 2018 року Херсонська обласна універсальна...

21.11.2018 07:40

Пишемо для людей, а не для роботів!
У сучасному світі кожна бібліотека створює свій сайт....Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Історичні науки > Міфологема імперії, пов'язана з формулюванням концепції «Москва - Третій Рим»

Міфологема імперії, пов'язана з формулюванням концепції «Москва - Третій Рим»

  1. Бантыш-Каменский,Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Д. Н. Бантыш-Каменский ; сост. В. А. Смолий. - К. : Час, 1993. - 656 с.
  2. Галиченко М. В. Идеологема "Москва - Третий Рим" в научном наследии Ф. Дворника / М. В. Галиченко // Молодий вчений. - 2015. - № 12, ч. 3. - С. 20-23. - Библиогр. в конце ст.
  3. Гольдберг А. Л. К предистории идеи «Москва – Третий Рим» – С. 115-116 // Культурное наследие Древней Руси : истоки, становление, традиции / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; редкол.: М. Б. Храпченко и др. - М. : Наука, 1976. - 460 с.
  4. Памятники літературы Древней Руси, конец XV – первая половина XVI в. : сборник. / Вступ. ст. Д. С. Лихачев. - М. : Худож. лит, 1984. - 768 c.
  5. Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства [Текст] / М. Б. Плюханова. - СПб. : Акрополь, 1995. - 334, [1] с.
  6. Скрынников Р. Г. Третий Рим / Р. Г. Скрынников. - СПб. : Дмитрий Буланин, 1994. - 190 с.
  7. Успенский Б. А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва – третий Рим». - С. 104. // Избранные труды [Текст] / Б. А. Успенский. - 2-е изд., испр.и перераб. - М. : Языки рус. культуры, 1996 - Т. 1 : Семиотика истории. Семиотика культуры. - 1996. - 608 c.
  8. Флоровский Г. Пути русского богословия : репринт. изд. / Г. Флоровский. - 3-е изд. - Париж : [б. и.], 1983. - 600 c.
  9. Чаев Н. С. «Москва – третий Рим» в политической практике московского правительства XVI века. – С. 22. // Исторические записки : сборник статей. / Изд-во АН СССР ; отв. ред. Б. Д. Греков. - Л., 1945. - 308 c.

Довідка виконана 15.06.2017. Виконавець Федько Т.

Вхід