Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
27.11.2018 09:15

Як бути щасливим у мінливому світі
Кожна людина бажає бути щасливою. Проте, якщо запитати,...

21.11.2018 13:58

Підсумки проекту «Говоримо українською. Читаємо українське»
У червні 2018 року Херсонська обласна універсальна...

21.11.2018 07:40

Пишемо для людей, а не для роботів!
У сучасному світі кожна бібліотека створює свій сайт....Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Книжковий майданчик > Знайомтесь: новинка > Філологічні науки > Приблизне планування тем засідань Клубу з вивчення української мови


Приблизне планування тем засідань Клубу з вивчення української мови
 

№ з/п Зміст програмового матеріалу К-сть год
(орієнтовно)

 
Примітки
1. Вступ. Значення мови в житті людини та суспільства. Українська мова – державна мова України 1  
2. Загальне уявлення про спілкування і мовну  
діяльність (аудіювання, читання, говоріння, письмо)
1  
3. Основні правила спілкування (практично).    Створення діалогів 1  
4. Іменник. Велика буква та лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників 1  
5. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях 1  
6. Числівник 1  
7. Займенник 1  
8. Дієслово. Не з дієсловами. Правопис 1  
9. Прислівник. Правопис прислівників 1  
10. Прийменник. Написання прийменників з іншими   частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та,  й, а, але для зв'язку слів у реченні 1  
11. Підсумкова робота № 1. Диктант № 1. 1  
12. Поняття про текст. Основні ознаки тексту 1  
13. Будова тексту. Тема, мікротема, тематичне речення 1  
14. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум   1  
15. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю  1  
16. Стилістична помилка 1  
17. Підсумкова робота № 2.  1  
18. Звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення) 1  
19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення вставних слів 1  
20. Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові 1  
21. Діалог. Розділові знаки при діалозі 1  
22. Складання діалогів зі звертаннями і вставними словами 1  
23. Орфограма (практично). Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка (практично) 1  
24. Склад. Наголос. Основні правила переносу 1  
25. Орфоепічна помилка (практично). Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні в коренях слів
 
1  
26. Правила вживання апострофа 1  
27. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків 1  
28. Вимова і написання слів із подовженими м'якими приголосними 1  
29. Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Вживання м'якого знака та апострофа» 1  
30. Написання слів іншомовного походження. Подвоєні букви в словах іншомовного походження. М'який знак та апостроф у словах іншомовного походження 1  
31. Лексикологія. Фразеологія. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками 1  
32. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях 1  
33. Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів 1  
34. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів 1  
35. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів 1  
36. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми як члени речення 1  
37. Підсумкова робота № 3.  1  
38. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-) 1  
39. Вимова й написання префіксів роз-, без- 1  
40. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі- 1  
41. Вивчені орфограми в значущих частинах слова. Правопис складних слів 1  
42. Підсумкова робота № 4. 1  


 

Вхід