Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
23.05.2019 08:06

Запрошуємо до подорожі літературним експресом!
І знову – літо! Попереду нас чекають канікули....

15.05.2019 13:11

Тільки наука змінить світ!
«Тільки наука змінить світ. Наука в широкому...

13.05.2019 12:35

Ботанічний сад – місце для натхнення
Учасники клубів «КЛІО» та «Дивослово»...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Економічні науки > Реформування бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ

Реформування бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ

 1. Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Й. Атамас. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 311 с. : табл.
 2. Багатиренко О.  Нове у розміщенні на поточних рахунках власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури / О. Багатиренко // Фінансовий контроль. - 2016. - № 2. - С. 46-48.
 3. Бондаренко Н. Річна звітність - 2015: корисні поради бюджетним установам / Н. Бондаренко // Все про бухгалтерський облік. - 2016. - № 1. - С. 35-40.
 4. Бондаренко Н. Заповнюємо платіжні доручення правильно: майстер-клас для всіх бюджетників / Н. Бондаренко, В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 80. - С. 14-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Бондаренко Н.  Квартальна звітність і нові правила бухобліку: уникаємо помилок / Н. Бондаренко // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 39. - С. 19-22.
 6. Бондаренко Н. Кошторис-2016: на шляху від тимчасового до постійного / Н. Бондаренко // Все про бухгалтерський облік. - 2016. - № 9. - С. 24-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Вальківський В.  Бюджетна установа списує канцтовари: обираємо метод, відображаємо в бухобліку / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік . - 2015. - № 85. - С. 8-9.
 8. Вальківський В. Бюджетні установи звітуватимуть казначейству за оновленими формами звітності / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік . - 2016. – № 19. - С. 42-43.
 9. Вальківський В. Основні засоби в бюджетників: облік вибуття та відображення у звітності / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 45. - С. 30-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Вальківський В. Правила нарахування амортизації на ОЗ бюджетників / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 52. - С. 13-14.
 11. Вальківський В. Сім правил для швидкого нарахування зносу в бюджетній установі / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік. - 2014. - № 120. - С. 24-28.
 12. Василенко М. Як бюджетній установі показати в бухобліку земельну ділянку / М. Василенко // Все про бухгалтерський облік  . - 2016. - № 26. - С. 18-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Васильківський В.  Наввипередки з майбутнім: Мінфін знову уточнив бухоблікові правила бюджетних установ / В. Васильківський // Все про бухгалтерський облік . - 2015. - № 83. - С. 16-18.
 14. Волохова І. С. Кошторисне фінансування бюджетних установ : навч. посіб. / І. С. Волохова ; Одес. нац. екон. ун-т. - О. : Атлант, 2012. - 251 с. : рис., табл.
 15. Гончарук Т.  Оцінка діяльності головного бухгалтера бюджетної установи / Т. Гончарук // Казна України. - 2016. - № 1. - С. 27-30.
 16. Гресь Н.  Добові витрати працівників бюджетних установ в іноземній валюті: колізія норм права / Н. Гресь, К. Недоступ // Юридична Україна. - 2015. - № 7/8. - С. 71-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Дудник В. В. Управління закупівлями на бюджетних підприємствах на основі застосування методології контролінгу / В. В. Дудник // Молодий вчений. - 2015. - № 5 ч.1. - С. 134-137 : табл.
 18. Єремян О. М. Сучасні підходи щодо нарахування амортизації на основні засоби бюджетних установ / О. М. Єремян, Л. І. Бойко // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - № 28 ч.4. - С. 176-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Залізняк А.  Ремонтуємо авто бюджетної установи: документування та облік витрат / А. Залізняк // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 12(4 лют.). - С. 44-45.
 20. Зорій Н. М. Адаптація плану рахунків в бюджетних установах до вимог стандартизації обліку в державному секторі економіки / Н. М. Зорій // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - № 20. вип.2/1. - С. 182-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Коритник Л. Бухгалтерська звітність бюджетних установ в умовах реформування бюджетного обліку / Л. Коритник, О. Клименко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 4. - С. 18-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Коритник Л. Необоротні активи бюджетних установ: обліковий аспект управління / Л. Коритник, О. Клименко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 11. - С. 10-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Литвиненко Е. І. Облік зносу нефінансових активів бюджетних установ / Е. І. Литвиненко // Молодий вчений. - 2015. - № 4 ч.1. - С. 101-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Лістрова С. Облікова політика бюджетної установи: вимоги й основні елементи / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік  . - 2016. - № 27(23 берез.). - С. 46-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Лозовська Л. І. Дослідження та удосконалення системи аналізу показників діяльності бюджетних підприємств / Л. І. Лозовська, В. В. Дудник // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - № 20 вип.4. - С. 265-270. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Михайлов М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова ; за заг. ред. М. Г. Михайлова. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 383 с. : табл.
 27. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / Ю. А. Верига [та ін.]. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 590 с. : табл.
 28. Сидоренко Д. Окремі аспекти діяльності з внутрішнього аудиту / Д. Сидоренко // Фінансовий контроль. - 2015. - № 6. - С. 48-51.
 29. Стародубцева Л. Особливості перерахування коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, вищим і підвідомчим установам та організаціям / Л. Стародубцева // Казна України. - 2015. - № 7. - С. 11-13.
 30. Тимченко Л. В. Напрями удосконалення організації бухгалтерського обліку та складання звітності в бюджетних установах / Л. В. Тимченко // Молодий вчений. - 2015. - № 6 ч.2. - С. 82-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Ткаченко О. Благодійна допомога у вигляді робіт і послуг: документальне оформлення та облік / О. Ткаченко // Фінансовий контроль. - 2015. - № 1. - С. 32-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Хорунжак Н. М. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі економіки: переваги та недоліки / Н. М. Хорунжак // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - № 20. вип.2/2. - С. 189-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Шара Є. Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва ;. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 438 с. : табл., рис.
 34. Ява В. Оцінка корисності активів: нова облікова процедура / В. Ява // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 72(5 серп.). - С. 25-27.
 35. Ява В.  Секрети обліку транспортно-заготівельних витрат у бюджетників / В. Ява // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 33(8 квіт.). - С. 28-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
 36. Ява В.  Списання запасів бюджетної установи: обираємо зручний метод / В. Ява // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 37(22 квіт.). - С. 23-25. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 15.06.2016. Виконавець Федько Т.С.

Вхід