Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
23.05.2019 08:06

Запрошуємо до подорожі літературним експресом!
І знову – літо! Попереду нас чекають канікули....

15.05.2019 13:11

Тільки наука змінить світ!
«Тільки наука змінить світ. Наука в широкому...

13.05.2019 12:35

Ботанічний сад – місце для натхнення
Учасники клубів «КЛІО» та «Дивослово»...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Економічні науки > Розвиток та сучасне становище оптових ринків України

Розвиток та сучасне становище оптових ринків України

1. Бабенко І.  Ідеальні та реальні оптові ринки / І. Бабенко // Діловий вісник. - 2011. - № 3. - С. 17.
2. Балабанова Л. В.  Оптовая торговля : маркетинг и коммерция / Л. В.  Балабанова. - М. : Экономика, 1990. - 207 c.
3. Батигіна О.  Основні етапи становлення законодавства про оптовий ринок сільськогосподарської продукції в сучасній Україні / О.  Батигіна // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 5. - С. 31-34.
4. Батигіна О.  Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні / О. Батигіна // Вісник Академії правових наук України. - 2012. - № 3. - С. 159-167. - Бібліогр. в підрядк. прим.
5. Батигіна О.  Правове забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції та сировини за допомогою оптового ринку сільськогосподарської продукції / О. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 7. - С. 91-93.
6. Батигіна О.  Розвиток законодавства щодо оптової реалізації аграрної продукції / О.  Батигіна // Право України. - 2004. - № 12. - С. 48-51. - Бібліогр. у кінці ст.
7. Бегларашвілі О. П.  Оцінка рівня взаємодії оптових торговельних підприємств з учасниками каналу розподілу / О. П. Бегларашвілі // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - N 7/8. - С. 90-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Биховець Я.   Регулювання відносин на оптовому ринку електроенергії / Я.  Биховець // Финансовая консультация. - 2006. - № 21. - С. 18-22.
9. Бова І.  Правове регулювання набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції / І. Бова // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 5. - С. 56-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
10. Бульчак Т. М.  Статистична оцінка суб'єкта спостереження оптової торгівлі / Т. М. Бульчак // Статистика України. - 2008. - № 3. - С. 46-49 : табл. - Бібліогр. у кінці ст.
11. Бульчак Т. М.  Статистичний аналіз цільової сукупності підприємств оптової торгівлі / Т. М. Бульчак // Статистика України. - 2009. - № 2. - С. 4-8 : табл. - Бібліогр. у кінці ст.
12. Бульчак Т. М. Підходи до стратифікації підприємств оптової торгівлі при формуванні вибіркової сукупності (регіональний аспект) / Т. М. Бульчак // Статистика України. - 2010. - N2. - С. 52-56 : табл. - Бібліогр. у кінці ст.
13. Бухгалтерский учет, контроль и анализ в оптово-розничных объединениях АПК : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Рябикин, А. Н. Куприенко, Ч. М. Бачина и др.; под ред. В. И.  Рябикина. - М. : Агропромиздат, 1991. - 319 с.
14. Вернигора М.  В Украине утилизируется около половины выращенных овощей / М. Вернигора // Овощеводство. - 2012. - № 6. - С. 8 : фот. цв.
15. Виробництво продуктів харчування // Огляд цін українського та світового товарних ринків. - 2010. - № 11. - С. 16.
16. Вовчак А. В. Организационно-экономический механизм посреднической деятельности предприятий оптовой торговли / А. В. Войчак. - К. : Вища шк., 1991. - 111 c
17. Гладій М. В.  Формування оптового ринку в Україні / М. В. Гладій // Економіка АПК. - 2007. - N5. - С. 41-43.
18. Гордієнко В.  Майбутнє - за оптовими ринками / В.  Гордієнко // Пропозиція. - 2009. - № 10. - С. 46-48.
19. Горьовий В. П.  Особливості формування оптових ринків плодоовочевої продукції / В. П. Горьовий // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 9. - С. 60-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
20. Граковський Ю.  Аудит транспортных расходов на предприятиях оптовой торговли / Ю. Граковський // Незалежний аудитор. - 2013. - № 4. - С. 40-42.
21. Гребенюк М.  Правове регулювання створення та діяльності оптових продовольчих ринків як елемент системи забезпечення продовольчої безпеки держави / М.  Гребенюк // Юридична Україна. - 2009. - № 11/12. - С. 161-166. - Бібліогр. у кінці ст.
22. Грецька Н. А.  Розбудова та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні / Н. А. Грецька // Економіка АПК. - 2013. - № 11. - С. 50-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
23. Даненбург В. Основы оптовой торговли : практ. курс. / В. Даненбург,  Р. Монкриф,  В. Тейлор. - СПБ. : Нева-Ладога-Онега, 1993. - 212 c
24. Єлісєєва О. К.  Статистичне моделювання оптової торгівлі в Україні / О. К. Єлісєєва, К. О. Лаптєва // Статистика України. - 2011. - № 3. - С. 8-11 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
25. Єрмоленко Г. Г.  Прогнозування розвитку фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі рекреаційного комплексу / Г. Г. Єрмоленко, В. О. Данильченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4. - С. 24-32. - Бібліогр. у кінці ст.
26. Замковский Д. Я. Оптовая торговля непродовольственными товарами / Д. Я. Замковский . - М. : Экономика, 1988. - 119 c
27. Изучение спроса оптовой торговли / Г. Н. Богославец, Н. И. Ковганич, Н. А. Кривенко. - К. : Техника, 1989. - 228 c
28. Касьяненко Н. Д. Планирование оптового товарооборота / Н. Д. Касьяненко. - М. : Экономика, 1975. - 48 c
29. Кашуба Ю. П.  Регіональні оптові ринки сільськогосподарської продукції / Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 57-61.
30. Клочка А. Н.  Оптовые ярмарки / А. Н. Клочка,  В. И. Выходцев. - 2-Е изд. . перераб. - М. : Экономика, 1977. - 96 c
31. Коваль С. П.  Формування вибіркової сукупності підприємств оптової торгівлі / С. П. Коваль // Статистика України. - 2009. - № 2. - С. 9-12 : рис. - Бібліогр. у кінці ст.
32. Корінець Р. Я.  Про діяльність асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції / Р. Я. Корінець // Економіка АПК. - 2011. - № 9. - С. 75-82. - Бібліогр. в підрядк. прим.
33. Костусєв О.  Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринках послуг оптової та роздрібної торгівлі та проблема відносин економічної залежності / О.  Костусєв // Конкуренція.Вісник антимонопольного комітету України. - 2008. - № 1. - С. 32-39. - Бібліогр. у кінці ст.
34. Куцик П.  Сучасний стан та специфіка функціонування оптових торговельних підприємств / П. Куцик // Економіст. - 2011. - № 2. - С. 43-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
35. Мазаракі А.  Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції / А. Мазаракі, В. Лагутін // Економіка України. - 2011. - № 9. - С. 17-27. - Бібліогр. в підрядк. прим.
36. Михайлов В. С.  Методологічні принципи вибіркових обстежень підприємств оптової торгівлі / В. С. Михайлов, С. П. Коваль // Статистика України. - 2008. - № 4. - С. 8-13 : рис. - Бібліогр. у кінці ст.
37. Міщанюк Л. Л.  Проблеми внутрішнього контролю на підприємствах оптової торгівлі / Л. Л. Міщанюк // Кримський економічний вісник. - 2013. - № 2. - С. 44-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
38. Немченко С.  Цивільно-правова характеристика оптового та роздрібного ринків електричної енергії в Україні / С. Немченко // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 3. - С. 49-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
39. Николаева Т. Оптоволоконные: в условиях невысокого потребления тканей их поставщики пытаются заманить клиентов модным и эксклюзивным предложением / Т. Николаева // Бизнес. - 2013. - № 35(2 сент.). - С. 56-58.
40. Новиков О. А.  Организация технологического процесса складской грузопереработки ; Управление системой материальных потоков на предприятиях оптовой торговли : учеб. пособие / О. А. Новиков, Т. Т. Ценина. - Л. : ЛФЭИ, 1991. - 58 с.
41. Новиков О. А.  Оптовая торговля средствами производства : учеб. пособие / О. А. Новиков ,  В. В. Щербаков. - Л. : Изд-во Ленингр. фин.-экон. ин-та, 1990. - 90 c
42. Нуралиев С.  Оптовая торговля продовольствием: проблемы и задачи / С.  Нуралиев, Д.  Нуралиева // АПК: Экономика.Управление. - 2008. - № 8. - С. 50-52.
43. Олійник Я. І. Оптовий ринок електроенергії України та його інфраструктура: проблеми і напрями розвитку / Я. І. Олійник // Регіональна економіка. - 2006. - № 4. - С. 72-80. - Библиогр. в конце ст. .
44. Організаційно-функціональна модель оптового ринку сільськогосподарської продукції на локальному рівні / Ф. В. Горбонос [и др.]  // Економіка АПК. - 2009. - N7. - С. 108-120. - Бібліогр. в підрядк. прим.
45. Паска І. М.   Досвід організації та функціонування оптових продовольчих ринків  / І. М. Паска // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 6. - С. 59-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
46. Праховник А. В.  Перешкоди при створенні АСКОЕ оптового ринку електроенергії України та шляхи їх подолання / А. В. Праховник // Енергетика та електрифікація. - 2008. - № 8. - С. 3-8.
47. Приходько О. М.  Державне управління виробництвом продовольчої продукції / О. М. Приходько // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2010. - № 1. - С. 97-102. - Бібліогр. у кінці ст.
48. Прудивус Л. В. Державна підтримка оптових сільськогосподарських ринків в Україні / Л. В. Прудивус // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 9. - С. 71-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
49. Ринденко Н. А.  Організаційно-правові форми оптових ринків сільськогосподарської продукції / Н. А. Ринденко // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - С. 56-60. - Бібліогр. в підрядк. прим.
50. Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва: діють з 05.08.2011 р. // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 67(22 серп.). - С. 42-43.
51. Садовская Н. В.  Механизм взаимодействия оптовой торговли с промышленностью и предприятиями розничной торговли / Н. В. Садовская. - К. : Вища шк., 1988. - 28 c
52. Саливончик А. Плодный график: инфраструктура ОРСП "Столичный" впечатляет / А. Саливончик // Бизнес. - 2011. - № 39(26 сент.). - С. 66-70.
53. Силивончик А.  Опт тікає: создать инфраструктуру оптовых сельхозрынков на практике оказалось сложнее, чем "нарисовать" ее в высоких кабинетах / А. Силивончик // Бизнес. - 2013. - № 40(7 окт.). - С. 50-52.
54. Стройко Т. В.  Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елементу гарантування продовольчої безпеки / Т. В. Стройко // Економіка АПК. - 2012. - № 12. - С. 43-48.
55. Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз / А. И. Воркут [и др.]; под общ. ред. А. И. Воркута. - К. : Техніка, 1985. - 110 с.
56. Черненко С.   Проблеми розвитку ринку зерна в Україні / С. Черненко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2005. - № 3. - С. 5-13. - Библиогр.: 9 назв .
57. Шестов Д. А.  Учет товаров сельскохозяйственного производства в оптовых, снабженческо-сбытовых предприятиях и фермерских хозяйствах: практ. пособие / Д. А. Шестов. - М. : ИВЦ "Маркетинг", 1995. - 158 с. : табл.
58. Шпак Н. О. Конкурентоспроможність малих промислових підприємств як вагомий чинник їх претензій на рейтингові місця на оптових ринках / Н. О. Шпак, Т. Ю. Кирилич // Економіка та держава. - 2013. - № 4. - С. 51-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
59. Шубравська О. В.  Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи / О. В. Шубравська, Н. А. Ринденко // Економіка України. - 2012. - № 8. - С. 77-85. - Бібліогр. в підрядк. прим.
60. Юрченко Ю.  Концептуальні напрями розвитку оптової торгівлі / Ю.  Юрченко // Економіка України. - 2009. - № 12. - С. 77-82.

Довідка виконана 01.06.2014 . Виконавець Федько Т.

Вхід