Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
18.06.2019 08:25

Віртуальна прогулянка старим Херсоном із Костянтином Сухенком
Учасники клубу любителів історії «КЛІО»...

08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

1. Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 208 с. : табл.
2. Банківські операції : пiдручник / за ред. А. М. Мороз - К. : КНЕУ, 2002. - 476 c.
3. Банківські операції : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. І.  Міщенка, Н. Г. Слав'янської. - К. : Знання, 2006. - 728 с. : табл., рис.
4. Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування // Економіка України. - 2006. - № 5. -  С. 19-27.
5. Белінська Я. В. Валютно-курсове регулювання : проблеми теорії і практики : монографія. - К. : НАУ, 2007. - 372 с. : рис., табл.
6. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси : підручник. - К. : Знання , 2006. - 495 с. : табл.
7. Валютный портфель : книга финансиста. Книга коммерсанта. Книга банкира. - М. : "СОМИНТЭК", 1995. - 680 c.
8. Гнєздовський Ю. Ю. Валютний курс і паритет купівельної спроможності як інструменти вимірювань між країнами // Статистика України. – 2004. - № 4. - С. 61-64.
9. Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Кондор, 2006. - 436 с. : рис., табл.
10. Довідник вільно конвертованих валют / упоряд. Ю. К.  Ефіменко, іл. П. М. Буркута. - К. : Мистецтво, 1994. - 80 c.
11. Економічна енциклопедія : у 3 т. - К. : Академiя, 2001. – Т. 2 : К (концентрацiя капiталу) - П (портфельний аналiз). - 846 c.
12. Кулинич И. Н. Форфейтинговые операции как направление использования валютных ресурсов банка // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 9. -  С. 58-65
13. Маслова С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл - К. : Каравела, 2004. - 344 c.
14. Мещеряков А. А. Організація діяльності комерційного банку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : ЦУЛ, 2007. - 608 с. : табл.
15. Мочерний С. В. Економічна теорія : посiб. для студ. вищ. закл. освiти. - К. : Видавничий центр "Академiя", 1999. - 592 c.
16. Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред.: П. В.  Круш, В. І. Депутат, С. О. Тульчинська. - К. : Каравела, 2007. - 448 с. : рис., табл.
17. Отрошко О. В. Основи економічної теорії : макроекономічний аспект : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Знання, 2006. - 222 с. : рис., табл.
18. Щербакова О. Валютна політика Національного банку України // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 6. -  С. 6-9.
19. Бутун О. Валютний контроль: конвертованість валют // Банківська справа. – 2004. - № 5-6. – С. 48-55.; 2005. - № 1. – С. 45-54.

Довідка виконана 18.04.2012. Виконавець Федько Т.

Напишіть свій коментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
* Текст повідомлення

Вхід