Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...

30.05.2019 08:56

Про що мовчить Алея Слави…
Учасники клубу «КЛІО» на сьому річницю...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Літературознавство > Українські переклади. Антична література. Творчість Анакреонта. Поняття "анакреонтика"

Українські переклади. Антична література. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

1. Антична література : хрестоматія / упоряд. О. І. Білецький ; вид. 2-ге. - К. : Радянська школа, 1968. - 612 с.
2. Антична література : хрестоматія : Давня грецька поезія в українських перекладах і переспівах / упоряд. В. П. Маслюк. – К., 1994. – Ч. 1. – 328 с.
3. Античная література : учеб. для пед. ин-тов / ред. проф. А. А. Тахо-Годи. - М., 1963. - 376 c.
4. Возняк Т. Тексти та переклади. - Х. : Фоліо, 1998. - 667 c.
5. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: хрестоматiя /  уклад. Маслюк В. - Львів : Свiт, 2000. - 328 c.
6. Зарубіжна література : хрестоматія для 8 кл. / упоряд. В. М. Скрипник. – Донецьк : ВКФ "БАО", 2000. - 668 с.
7. Коломієць Л. Український художній переклад : від давнини до сучасності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1999. - № 2. - С. 50-54.
8. Коптілов В. В. Актуальні питання українського художнього перекладу. - К. : Київ. ун-т, 1971. - 131 c.
9. Коптілов В. В. Першотвір і переклад : роздуми і спостереження. - К. : Дніпро, 1972. - 215 c.
10. Корунець І. Біля витоків українського перекладознавства // Всесвіт. - 2008. - № 1/2. -  С. 188-194.
11. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу // Всесвіт. - 2006. - N1/2. -  С. 172-190.
12. Новосад Н. В. З історії українського художнього перекладу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - № 12. - С. 47-50.
13. Пащенко В. І.  Антична література : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Либідь, 2001. - 718 c.
14. Рильський М. Проблеми художнього перекладу // Рильський М. Мистецтво перекладу. - К. : Рад. письменник, 1975. - С. 25-93.
15. Семенец О. Е. История перевода : учеб. пособ. для студ. ин-тов и фак-тов иностр. языков. - К. : Лыбидь, 1989. – 292 с.
16. Содомора А. На шляху поступу :  Іван Франко - перекладач античної літератури // Дзвін. - 2009. - № 5/6. -  С. 137-142.
17. Содомора А. О.  Жива античність : [розповідь про діячів л-ри стародав. Греції і Риму]. - К. : Молодь, 1983. - 230 с. : ілюстр.
18. Стріха М. Донорська кров мистецтва. Українські перекладачі та зарубіжна література // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. -
№4. - С. 2-6.
19. Тронський І. М. Історія античної літератури. – К., 1959. – 464 с.
20. Троцик О. «Не люблю я нудьгувати …» : урок-хроніка з вивчення творчості Анакреонта і анакреонтичних мотивів. 8 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. - № 8. – С. 27-30.
21. „Хай слово мовлено інакше ...”: проблеми художнього перекладу : ст. з теорії, практики та історії худ. перекладу.  - К. : Художня література, 1982. – 92 с.
22. Язык и стиль памятников античной литературы : межвуз. сб. / отв. ред. Ю. В. Откупщиков. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1987. - 188 c.

Довідка виконана 12.05.2011. Виконавець Тягай А.

Вхід