Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
18.06.2019 08:25

Віртуальна прогулянка старим Херсоном із Костянтином Сухенком
Учасники клубу любителів історії «КЛІО»...

08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Педагогічні науки > Впровадження новітніх інноваційних технологій на уроках історії та правознавства

Впровадження новітніх інноваційних технологій на уроках історії та правознавства

1. Авдимирець Л. Акмеологічна модель навчання як засіб формування успішної особистості / Л. Авдимирець // Історія України. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 9/10(берез. - С. 13-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
2. Антоненко В. О. Використання елементів історичного театру як складова частина виховання полікультурної компетентності на уроках історії / В. О. Антоненко // Історія та правознавство. - 2011. - N 5. - С. 17-20.
3. Баханов К. О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти / К. О. Баханов; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2005. - 125 с. : табл.
4. Бережна Т. Образне сприйняття інформації на уроках історії / Т. Бережна // Історія в рідній школі. - 2014. - N 1. - С. 26-30.
5. Бівар Блек Луїза Марія де. Працюючи з візуальними джерелами / Л. М. Бівар Блек // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. . - 2012. - N 1. - С. 8-10.
6. Богдановська Л.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії / Л. Богдановська // Рідна школа. - 2013. - N 3. - С. 62-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
7. Бондаренко Я. Г. Основи правознавства : 11 кл.: розробки уроків, календар. планування, метод. рек. / Я. Г. Бондаренко, Л. Г. Чабан, Р. Г. Коваль ; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2008. - 142 с. : табл.
8. Войтович І.  Як організувати учнівське дослідницьке проектування з історії (з досвіду роботи) / І. Войтович // Історія в школі. - 2013. - N 11/12. - С. 31-32.
9. Волуца Л. Використання елементів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії / Л. Волуца // Історія України. Сер. Шкільний світ. - 2014. - N 9(трав.). - С. 11-13.
10. Гольденберг Я. Інтегрований колективний проект старшокласників як важлива складова проектної технології / Я. Гольденберг // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2011. - N 17(трав.). - С. 16-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
11. Гриценко А.  Роль шкільного вчителя у формуванні інформаційної компетентності в старшокласників / А. Гриценко // Історія в сучасній школі. - 2013. - N 12. - С. 34-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
12. Гриценко А. Використання інформаційних ресурсів на уроках історії з метою активізації діяльності школярів / А. Гриценко // Історія в рідній школі. - 2014. - N 2. - С. 31-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Гук О. Можливості MS POWERPOINT при створенні мультимедійних дидактичних ігор з історії / О. Гук // Історія в сучасній школі. - 2013. - N 12. - С. 28-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Дементієвська Н.  Навчальні мультимедійні презентації як засіб розвитку мислення учнів / Н. Дементієвська, Н. Морзе // Історія України. Сер. Шкільний світ. - 2013. - N 13(лип.). - С. 1-3. ; № 17 . - С. 1-4. - Вкладка.
15. Десятов Д. Л.  Використання мережевих технологій як засобу організації кооперативної діяльності учнів в процесі навчання / Д. Л. Десятов // Історія та правознавство. - 2013. - N 28. - С. 2-5. - Бібліогр. наприкінці ст.
16. Десятов Д.Л.  Дидактичний потенціал віртуальної навчальної спільноти / Д. Л. Десятов // Історія та правознавство. - 2014. - N 4/5(лют. - С. 7-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
17. Десятов Д. Л. Методика використання відеосвідчень на уроках історії / Д. Л. Десятов // Історія та правознавство. - 2010. - N19/20/21. - С. 25-29.
18. Десятов Д. Л. Методика використання наочності на уроках історії стародавнього світу / Д. Л. Десятов ; вступ. ст. К. О. Баханова, голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2009. - 144 с. : табл.
19. Десятов Д.  Використання Інтернет-ресурсів вчителем історії / Д.  Десятов // Історія в школі. - 2009. - № 4. - С. 37-42. - Бібліогр. у кінці ст.
20. Десятов Д.  Використання мережевого геосервісу Google-Maps в процесі навчання історії / Д. Десятов // Історія в школі. - 2013. - N 6. - С. 22-24.
21. Десятов Д. Використання блогу як медіа-освітньої технології в процесі навчання історії (на прикладі теми: "Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)" / Д. Десятов // Історія в школі. - 2011. - N 3. - С. 45-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
22. Десятов Д. Використання веб-квесту як методу розвитку дослідницьких умінь учнів у процесі навчання історії / Д. Десятов // Історія в школі. - 2012. - N 9. - С. 22-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
23. Добриця М. В.  Використання історичного кіно на уроках історії / М. В. Добриця // Історія та правознавство. - 2013. - N 5. - С. 5-8 : табл.
24. Карпенко А. Місце і роль відеоносіїв на уроках історії / А. Карпенко // Історія в школі. - 2012. - N 2. - С. 42-43.
25. Колісніченко С.  ІК-компетентність учителя історії / С. Колісніченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - N 7. - С. 51-55.
26. Коляда І.  Методика організації та проведення уроку - історичного брейн-рингу: "Кирило-Мефодіївське товариство. Микола Костомаров" / І.  Коляда, М.  Главацький // Історія в школі. - 2010. - N3. - С. 37-42.
27. Косем, Д.  Як використовувати нові технології при розгляді чутливих питань в історії / Д. Косем // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2012. - N 1/2(січ. - С. 9-10.
28. Кулеш Т. А.  Теорія та практика сучасного вчителя історії в світлі освітніх інновацій ХХІ століття / Т. А. Кулеш // Все для вчителя. – 2012. - № 11/12. – С. 37-40. - 2013. - N 2(лют.). - С. 57-60.
29. Кульбаба Л.  Ігрові креативні технології на уроках історії / Л.  Кульбаба // Історія України. Шкільний світ. - 2009. - N43(листоп.). -спецвипуск.
30. Мамонов Г.  Нестандартна наочність з історії / Г. Мамонов // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 20(жовт.). - С. 11-12.
31. Мельник О.  Історія в сільській школі: адаптація традиційних та інноваційних методів навчання історії в умовах однокомплектної сільської школи / О. Мельник // Історія України. Сер. Шкільний світ. - 2014. - N 10(трав.). - С. 16-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
32. Мілютін І.  Практика використання ІКТ на уроках історії / І. Мілютін // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - N 2. - С. 19.
33. Мокрогуз О. П. Інноваційні технології на уроках історії : навч.-метод. посіб. / О. П. Мокрогуз ; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа : Тріада+, 2007. - 191 с.
34. Мокрогуз О. Методичні засади використання мультимедійної презентації / О. Мокрогуз // Історія в сучасній школі. - 2012. - N 4. - С. 35-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
35. Мокрогуз О. Медіаосвіта в контексті шкільної історії / О. Мокрогуз, В. Тандура // Історія в сучасній школі. - 2013. - N 3. - С. 27-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
36. Мокрогуз О. Оптимізація сучасного уроку на інноваційних засадах: технологія досвіду / О. Мокрогуз // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2012. - N 15(квіт.). - С. 14-19 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
37. Мороз П.  Особливості реклами як історичного джерела (методика роботи в умовах дослідного навчання) / П. Мороз // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. - 2013. - N 5. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
38. Москаленко Н.  Інтегрований урок: історія та математика. 5-й клас / Н. Москаленко, О. Гнатова // Математика. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 48(груд.). - С. 22-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
39. Москаленко О.  Кабінет історії, правознавства та українського народознавства / О. Москаленко // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2014. - N 22(листоп.). - С. 26-29.
40. Муза О.  Начала електронного громадянського суспільства в Україні на прикладі шкільного правознавства / О. Муза // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 20(жовт.). - С. 1-3. - Вкладка.
41. Нікора А. О.  Сучасні технології навчання історії / А. О. Нікора // Історія та правознавство. - 2014. - N 13/14. - С. 3-5. - Бібліогр. наприкінці ст.
42. Побережник О.  Джерела інформації: засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / О. Побережник // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2014. - N 7(квіт.). - С. 8-11.
43. Подобєд О. Віртуальні навчальні екскурсії історичними просторами України та зарубіжних країн / О. Подобєд // Історія в сучасній школі. - 2012. - N 6. - С. 27-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
44. Приседська І. В.  Метод інтелект-карт у викладанні шкільного курсу історії / І. В. Приседська // Історія та правознавство. - 2014. - N 4/5(лют. - С. 12-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
45. Романова Л. Г. Чи впливає застосування мультимедійних технологій на структуру уроку / Л. Г. Романова // Історія та правознавство. - 2014. - N 24. - С. 6-7 : табл.
46. Сігітов А.  Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології у процесі навчання історії: практичний аспект / А. Сігітов // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 11(черв.). - С. 13-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
47. Скрябіна Т.  Модель формування інноваційного стилю діяльності майбутнього вчителя історії / Т.  Скрябіна // Рідна школа. - 2008. - N3/4. - С. 22-24. - Бібліогр. у кінці ст.
48. Степанченко М. Інформаційно-комунікаційне забезпечення навчання історії та правознавства: практичний аспект / М. Степанченко // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2014. - N 20(жовт.). - С. 4-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
49. Танцюра А. І. Інтерактивні технології на уроках правознавства / А. І. Танцюра; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2005. - 96 с. : табл.
50. Тукало Е. П.  Формування інформаційної компетентності через роботу з історичними джерелами / Е. П. Тукало // Історія та правознавство. - 2013. - N 26. - С. 5-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
51. Хворостенко С.  Використання інтернет-ресурсів на уроках історії / С. Хворостенко // Історія в сучасній школі. - 2012. - N 10. - С. 24-28 : ил.
52. Швидько Г. К. Питання держави та права в курсі історії України : з найдавніших часів до кінця XVIII ст. / Г. К. Швидько ; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2006. - 128 с.
53. Шкатула О. В. Візуальне джерело - як засіб історичного дослідження / О. В. Шкатула // Історія та правознавство. - 2007. - N32(листоп.). - С. 8-11. - Бібліогр. у кінці ст.

Довідка виконана 03.03.2015. Виконавець Віжічаніна Л.

Вхід