Політичні науки

Український дипломатичний словник / Л. І. Абдо-Ясінська [та ін.] ; за ред.: М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. - К. : Знання, 2011. - 495 с.

Пропонований словник підготовлений колективом факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка із залученням фахівців з інших навчальних закладів Львова. Видання може стати у пригоді як молодим дипломатам, так і причетним до діяльності у сфері міжнародних відносин, студентам - майбутнім фахівцям у цій галузі, а також широкому загалу, всім, хто цікавиться минулим та сьогоденням світової й української дипломатії, проблемами міжнародних відносин та зовнішньої політики. У словнику подано інформацію про найголовніші події історії міжнародних відносин та про сучасні проблеми світової політики, основні концепції теорії міжнародних відносин, норми міжнародного права, тенденції розвитку та особливості міжнародних економічних відносин, дипломатичну та консульську службу. Чимало статей розкривають зміст найважливіших міжнародних договорів та угод, рішення дипломатичних конгресів і конференцій, основні положення відомих зовнішньополітичних доктрин, знайомлять з провідними державними діячами і дипломатами багатьох країн світу. Особливе місце займають нариси, що стосуються зовнішньої політики України в різні історичні епохи, сучасного стану взаємин з іншими державами, участі в діяльності міжнародних організацій, реалізації її національних інтересів на міжнародній арені. Вміщено також політичні біографії видатних державних діячів України та керівників її зовнішньополітичних відомств.
Статті словника розміщено в алфавітному порядку. Набрані курсивом слова вказують на наявність у словнику окремих статей під такою назвою. Список умовних скорочень і список абревіатур допоможуть читачеві краще орієнтуватися у тексті.
 


Яворська Г. М. Непевний об’єкт бажання : Європа в українському політичному дискурсі : моногр. / Г. М. Яворська, О. В. Богомолов ; худож. О. Матвєєв. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010 – 136 с.

Дана публікація вийшла за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду “Відродження”. Монографія є першим комплексним дослідженням концепту ЄВРОПА в сучасних вітчизняних реаліях.
Видання намагається дати відповіді на проблемні питання пов’язані зі сприйняттям Європи та Європейського Союзу в сучасній Україні, серед яких й фундаментальні причини існування формули «Європа нас не хоче».
Автори публікації аналізують смисл усталених політичних метафор, притаманних міркуванням на європейські теми в українських ЗМІ, описують стереотипи у сприйнятті ЄС, частина з яких сягає радянських часів, виявляючи неабияку стійкість і здатність до регенерації – серед них ставлення до Європи і Заходу як підозрілого «закордону». Виявляється, що слово «європейський» в Україні часто-густо не має жодного зв’язку з конкретними країнами чи інституціями, а поняття про «європейську культуру» нині поступово, але впевнено поступається місцем уявленням, пов’язаним з матеріальним добробутом. У розумінні міжнародних відносин в Україні виразно превалює модель міжособистісних стосунків (крізь призму понять спорідненості і сусідства). Автори підкреслюють, що всі ми, разом з політиками та журналістами, перебуваємо під не вповні усвідомлюваним впливом подібних стереотипів, що зрештою здатні впливати на процеси прийняття політичних рішень.
То ж політикам і журналістам варто замислитися, вважають автори публікації, перш ніж зображувати Україну у вигляді особи, яку в Європі «не хочуть» та «не чекають», або представляти нас у вигляді «мосту» між Росією та Заходом – адже «міст» не тільки за метафоричною, але й за політичною логікою не належить жодному з берегів, просто слугуючи їхнім потребам. То, чи, справді, українці хочуть жити у такій країні? – запитують автори.


Бойко О. Д. Політичне маніпулювання : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія «Альма-матер»).

Всезростаючий вплив політичних маніпуляцій спрямований на українського виборця викликає серйозне занепокоєння і наштовхує на роздуми. В кожній наступній виборчій кампанії застосовується все ширший арсенал політичних маніпуляцій.
Політичне маніпулювання – керування політичною свідомістю і поведінкою людей з метою змусити їх діяти на користь маніпуляторів. Вплив на больові точки суспільної думки, які викликають страх, невпевненість і тривогу. За допомогою «брейн уошингу» (метод промивання мозку) маніпулятори здійснюють зомбування людей, створюючи пасивну і слухняну людину, таким чином народ перетворюється в легко керований натовп. В цьому зв'язку розмови про свободу вибору і демократію, ніщо інше, як пустопорожні балачки.
Як не важко про це говорити, політичне маніпулювання – парадоксальний феномен сучасності. Як потужний інструмент прихованого впливу на психіку людини і поведінку мас, воно активно використовується у боротьбі за владу, намаганнях утримати її. Однак про способи захисту від нього відомо дуже мало. Для цього потрібні комплексне розуміння його соціопсихологічної суті, природи і механізмів, знання базових принципів його використання, змісту й ефективності конкретних технологій, стратегій, методів, прийомів. Саме такі знання закумульовано у пропонованому навчальному посібнику. Особливу цінність мають висвітлені в ньому невербальне політичне маніпулювання, використання у політичній сфері нейролінгвістичного програмування і нейромаркетингу, типологія політичних маніпуляторів, захист від маніпулятивних впливів.  Посібник створений для студентів вищих навчальних закладів. Проте він стане в нагоді політикам, політичним технологам, політичним аналітикам, журналістам, фахівцям із паблік рілейшнз, реклами та широкому колу читачів, всім, хто намагається зрозуміти глибинну сутність боротьби за політичні симпатії і політичний вибір, адже один з розділів книги має назву «Захист від політичного маніпулювання».
 

 


 

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930