Психологія

Данилюк І. В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір : моногр. / І. В. Данилюк. – К. : «САММІТ-КНИГА», 2010. – 432 с. – Бібліогр.: 376-431 с.

Активні процеси усвідомлення національної історії, культури, науки, які відбуваються в Україні, стимулюють зростання потреби в структуризації етнопсихологічних знань.
До останнього часу становлення етнічної психології як науки знаходилося на початковій стадії розвитку. А отже і відповідно важко було знайти літературу по даній темі. Монографію присвячено висвітленню шляхів розвитку та становлення етнічної психології. Аналізується структура психології етнічної спільноти, розглядається співвідношення психології та культури, розкривається категоріальний апарат, який охоплює такі поняття, як етнічна ідентичність, етнічна свідомість та самосвідомість, етнічні конфлікти тощо.
Дана публікація буде цікавою фахівцям у галузі історії психології, етнічної психології та суміжних дисциплін.


Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 544 с. - (Серія "Альма-матер").

Даний посібник є однією з перших системних спроб у сучасній практиці вищої школи узагальнити й систематизувати знання з психології управління: феномен, загальні засади, структуру, функції, методологію, історію розвитку і характерні сучасні тенденції. У ньому всебічно розкрито соціально-психологічні особливості управління, психологію управлінської діяльності, психологічні особливості особистості й організації в управлінні, а також різноманітні прикладні проблеми.
Хоча підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, він буде цікавим і тим, хто намагається осягнути сутність управління як феномену: управлінцям – як створити себе як керівника, персоналу – як підкорятись і уникнути конфліктів.


Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підруч. : У 2 кн. Кн.1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. – 464 с.
Дана книга – перший в Україні систематизований виклад курсу соціальної психології. У підручнику подано еволюцію розвитку соціально-психологічних ідей, методологічну основу соціальної психології. Детально розглядаються такі питання соціальної психології як особистість і суспільство, проблема соціалізації особистості, суїцид, спілкування, міжособистісна взаємодія, психологія міжособистісного впливу.
Зацікавить не лише студентів і викладачів вищих навчальних закладів, але й усіх бажаючих осягнути питання особистості як соціально-психологічного явища.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підруч. : У 2 кн. Кн.2 : Соціальна психологія груп. Прикладна психологія. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. – 464 с. 
Друга частина даного підручника – це матеріал, присвячений характеристиці груп у соціальній психології,  - малих і великих.
Особливо цікаві моменти, які розглядаються – соціальна психологія масових явищ і масових комунікативних процесів – суспільна й масова свідомість, стійкі регулятори поведінки – традиції та звичаї, а також чутки, паніка, рекламна політика, про що буде цікаво дізнатися пересічному читачеві.


Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації : навч. посіб. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. – 528 с.
 

Кожній людині тією чи іншою мірою властива потреба у спілкуванні, налагодженні соціальних контактів, потреба у нових враженнях, почуттях, знаннях. З розвитком особистості потреба у спілкуванні набуває соціально-вибіркового характеру – кожна особа воліє мати певне коло друзів і знайомих, певне соціальне середовище, з якими і де вона найбільш охоче спілкується.
Даний навчальний посібник присвячений одній із вельми злободенних психологічних проблем професіоналізації спілкування, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної некомпетентності неможливо побудувати якісне спілкування.
У ньому всебічно розкрито психолого-акмеологічні характеристики спілкування, показано універсальність і значення феномена комунікації в професійній діяльності спеціаліста, обґрунтовано соціально-психологічну та акмеологічну концепції спілкування.
Навчальний посібник може використовуватися фахівцями, зайнятими у соціальній сфері, а також широким загалом студентів вищих навчальних закладів.

 


 

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

       1
2 3 4567 8
9101112 13 14 15
16171819202122
23242526272829
3031