Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Історичні науки 390 років від дня укладення Переяславської угоди (1630 р.)

390 років від дня укладення Переяславської угоди (1630 р.)

390 років від дня укладення Переяславської угоди (1630 р.)

 1. Акимович Є. О. Тарас Федорович (Трясило) / Є. О. Акимович // Українська культура в історичному вимірі (IX-XVII століття) / Є. О. Акимович. – О. : Маяк, 2009. – С. 217-221.
 2. Горобець В. М. Зірки та терени козацької революції: історія звитяг і поразок / В. М. Горобець. – Харків : Кн. клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. – 479 с.
 3. Коли земля стогнала: друга половина XVI - перша половина XVII ст. // Хронологія історії України / редкол.: В. А. Смолій, упоряд. В. О. Щербак. – К. : Україна, 1995. – С. 420-425.
 4. Мицик Ю. До історії повстання 1630 р. / Ю. Мицик // Пам’ять століть. – 1997. – № 4. – С. 28–31.
 5. Міхновський М. Самостійна Україна / М. Міхновський // Пам'ять століть. Україна. – 2009. – № 3/4. – С. 160-169.
 6. Нереєстрове козацтво. Гетьман Тарас Федорович (Трясило) [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/4044 (дата звернення: 19.05.2020)
 7. Повстання Війська Запорозького 1630 року. Документи і матеріали [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/booksпереяславська%20угода20р.&f=false (дта звернення: 20.05.2020).
 8. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2 т. / Н. Д. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 2002. – Т. 1: До середини XVII століття. – 672 с.
 9. Україна. Антологія пам'яток державотворення, X-XX ст.: Дорога до себе : у 10 т. / упорядкув. В.О. Шевчук. К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 3: Битва за Козацьку державу (XVI-XVII ст.) / упорядкув. В. О. Шевчук. – 495 с.
 10. Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст.: у 2 кн. / В. О. Шевчук, О. Г. Здор. – К. : Грамота, 2007. – Кн. 1. – 720 с.
 11. Щербак В. Козацька верхівка другої половини XVI – середини XVII ст. / В. Щербак // Український історичний журнал. – 1997. – № 5. – С. 3–12.
 12. Щербак В. Державна ідея в ранньомодерній Україні: моногр. [Електронний ресурс]. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 220 с. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/129.pdf (дата звернення: 21.05.2020).

Довідка виконана 22.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30