Історія бухгалтерського обліку

Історія бухгалтерського обліку

1. Алексєєва А. Історичні етапи становлення і розвитку сегментарного обліку та звітності в Україні / А. Алексєєва, Т. Ігнатенко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2010. - №5. - С. 40-45.
2. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 ч.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець ; ред. Л. Л. Горецька. - Житомир : Рута, 2001 -  Ч. 1. - 2001. - 511 с. : табл. ; Ч. 2. - 2001. - 511 с. : портр., табл.
3. Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні. Антиміфологія / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - №11. - С. 5-10.
4. Горецька Л. Лука Пачолі – творець бухгалтерської науки / Л. Горецька // Світ бухгалтерського обліку (дод. до газ. «Все о бухгалтерском учете»). – 1998. – №1. – С. 76-78.
5. Грачева Р. Собственный капитал: исторические корни бухгалтерського понятия / Р. Грачева // Бухгалтерия: Право. Налоги. Консультации. – 2003. - №32. – С. 43-48.
6. Губачова О. Становлення бухгалтерського обліку як наслідок розвитку цивілізації / О. Губачова // Світ бухгалтерського обліку (дод. до газ. «Все о бухгалтерском учете»). – 1998. - №11. – С. 75-80.
7. Даниленко А. Страницы истории / А. Даниленко // Світ бухгалтерського обліку (додаток до газ. «Все о бухгалтерском учете»). – 1997. - №4. – С. 76-79 ; 95-96.
8. Даньків Й. Історія становлення обліково-правової культури України / Й. Даньків, М. Остап'юк // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - №6. - С. 34-39. - Бібліогр. у кінці ст.
9. История бухгалтерского учета: с чего все начиналось // Все о бухгалтерском учете. - 2004. - №65. - С. 4-5.
10. Ковальчук Н. Історичні аспекти розвитку бухгалтерської звітності / Н. Ковальчук // Економіка АПК. – 2000. - № 12. – С. 63-67.
11. Ковбаса Ю. Професія бухгалтера: історія і сучасність / Ю. Ковбаса // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - №4. - С. 50-53.
12. Маздоров В. А.  История развития бухгалтерского учета в СССР (1917-1972) / В. А. Маздоров. - М. : Финансы, 1972. - 318 c.
13. Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? / Т. Н. Малькова. - М. : "Финансы и статистика", 1995. - 302 c
14. Остап'юк М.Я.  Історія бухгалтерського обліку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Я. Остап'юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. - К. : Знання, 2005. - 276 с. : табл.
15. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / изд. подготовил Я. Соколов. – М. : Статистика, 1074. – 160 с.
16. Рогозина С. Н. Возникновение двойной бухгалтерии: страницы истории / С. Н. Рогозина  // Бухгалтерский учет. – 1991. - №6. – С. 25-29.
17. Сльозко Т. Методи обліку витрат : стандартний і нормативний : історія та сучасність / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - №7. – С. 3-8.
18. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет в годы НЭПа / Я. В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 1996. - № 4. – С. 78-80.
19. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учеб. пособ. для вузов / Я. В. Соколов. - М. : Аудит - ЮНИТИ, 1996. - 638 c.
20. Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 1985. - 367 c
21. Соколов Я. В. Московская и петербургская школа бухгалтерского учета накануне революции: [Из истории экономической мысли] / Я. В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 1994. - №1. – С. 38-40.
22. Соколов Я.В.  Очерки по истории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 1991. - 400 с. : ил.
23. Форте Д. Мартин Лютер и Томас Мюнцер, или Начала бухгалтерии / пер. с нем. Венгерова Э. - М. : Искусство, 1976. - 239 c.
24. Хендриксен Э. Четыре тысячи лет учета // Хендриксен Э. Теория бухгалтерского учета. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 576 с. (С. 24-39)
25. Чумаченко М. Джерела теорії та історії бухгалтерського обліку / М. Чумаченко // Економіка України. - 2010. - №10. - С. 91-93.
26. Швець В. З історії розвитку українського бухгалтерського обліку (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / В. Швець // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - №7. - С. 28-31.

Довідка виконана 06.10.2014. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Світлана
07.11.2012 19:41

Прекрасний підручник

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031