Адміністативний нагляд за виконанням покарань

Адміністативний нагляд за виконанням покарань

 1. Баштанник В. Конституційно-правові засади державного управління в системі наднаціональних інтеграційних процесів: історико-теоретичний аспект / В. Баштанник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2008. - № 2. - С. 49-60.
 2. Бояринцева М. А. Принципи адміністративного права щодо діяльності публічної адміністрації в країнах Європейського Союзу та України / М. А. Бояринцева // Право і суспільство. - 2015. - № 6/2 ч.2. - С. 115-120.
 3. Влад С. Прокурорський нагляд за дотриманням прав неповнолітніх під час виконання покарання у виховних колоніях / С. Влад // Вісник прокуратури. - 2015. - № 5. - С. 115-122.
 4. Кльован Н. В. Регіоналізація як стратегія виконання покарання у вигляді позбавлення волі / Н. В. Кльован // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція : наук. зб. - 2015. - № 14 т.2. - С. 89-90.
 5. Кожухар В. Забезпечення законності в установах виконання покарань / В. Кожухар // Вісник прокуратури. - 2007. - № 7. - С. 39-41.
 6. Конопельський В. Я. Про поняття та зміст міжнародних стандартів з питань диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі / В. Я. Конопельський // Право і суспільство. - 2014. - № 5. - С. 276-280.
 7. Конопельський В. Я. Сучасна кримінально-виконавча політика України та її роль у реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі / В. Я. Конопельський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право : наук. вид. - 2014. - № 29 т.2. - С. 131-135.
 8. Мельничук С. М. Правозастосовна форма здійснення функцій держави та публічне адміністрування: взаємозв'язок змісту правових категорій  / С. М. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право : наук. вид. - 2015. - № 35 т.1. - С. 36-39.
 9. Мосьондз С. О. Орієнтири ефективного публічного адміністрування науки в Україні / С. О. Мосьондз // Держава і право : зб. наук. праць. - 2013. - № 62. - С. 172-177.
 10. Пасенюк О. Урахування практики Європейського суду з прав людини у публічному адмініструванні та судочинстві: від ідеї до втілення (виступ на Міжнародній конференції) / О. Пасенюк // Право України. - 2011. - № 7. - С. 80-82.
 11. Півненко В. Законодавчі та правозастосовні недосконалості у стадії виконання вироку / В. Півненко, Є. Шевченко // Вісник прокуратури. - 2008. - № 6. - С. 97-100.
 12. Польовий П. Ю. Правова регламентація прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань  / П. Ю. Польовий // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 5. - С. 35-37.
 13. Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх справ : зб. матеріалів круглого столу (14 трав. 2014 р.), м. Київ / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Каф. адм. діяльн. - К. : Гельветика, 2014. – 403 с.
 14. Ребкало М. М. Становлення системи державного управління у сфері виконання покарань у новітній період незалежності України: історико-управлінський аспект / М. М. Ребкало // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 8. - С. 152-154.
 15. Степанюк А. Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України : моногр. / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець ; Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. проблем злочинності. - Х. : Кроссроуд, 2007. - 184 с.
 16. Ткачова О. Міжнародні документи щодо поводження із засудженими і політика України у сфері виконання покарань / О. Ткачова // Юридична Україна. - 2010. - № 12. - С. 116-120.
 17. Ткачук В. Теоретичні аспекти вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням діяльності органів виконання покарань України / В. Ткачук // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 9. - С. 78-81.
 18. Яковець І. С. Об'єкт оптимізації процесу виконання кримінальних покарань та його цільова орієнтація / І. С. Яковець // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 2. - С. 304-308.
 19. Яцишин М. Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань України / М. Яцишин // Юридична Україна. - 2009. - № 3. - С. 111-115.

Довідка виконана 16.05.2017. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031