Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Філософські науки Акмеологічні мотиви вдосконалення людини на основних історичних етапах генезису філософії

Акмеологічні мотиви вдосконалення людини на основних історичних етапах генезису філософії

Акмеологічні мотиви вдосконалення людини на основних історичних етапах генезису філософії

1. Акмеологія – наука XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: З. Ф. Сіверс, Е. В. Белкіна, Г. С. Данилова; упоряд. та наук. ред. - Г. С. Данилова). – К. : КМПУ ім.. Б. Д. Грінченка, 2005. – 412 с.
2. Акмеология : учебник  / под общ. ред. А. А. Деркача. – М., 2002.
3. Акмеология качества профессиональной деятельности специалиста: Монография / Н. В. Кузьмина, С. Д. Пожарский, П. Е. Паутова. – СПб. - Коломна - Рязань, 2008. – 376 с.
4. Богомолов А. С. Античная философия / А. С. Богомолов. – М., 1985.
5. Гагин Ю. А. Отличности и индивидуальности: акмеологическая парадигма : моногр. / Ю. А. Гагин. – СПб., 2003. – 312 с.
6. Данилова Г. С. Акмеологічна модель педагога в XXI столітті / Г. С. Данилова // Рідна школа. – 2003. – № 6. – С. 6-9.
7. Данилова Г. С. Акмеологічний підхід у становленні та професійному розвитку методиста системи післядипломної ос¬віти / Г. С. Данилова // Рідна школа. - 2002. - №12. - С. 38-40.
8. Акмеологія управління : інноваційні технології вдосконалення професіоналізму керівних кадрів // Освіта і управління. - 2011. - Т.14. – Ч.1. - С. 31-42.
9. Деркач А. А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований / А. А. Деркач. – М.: Изд-во: РАГС, 1999. – 309 с.
10.  Дробноход М. І. Концептуальні ос¬нови формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармоні¬йні відносини з природою : моногр. / М. І. Дробноход, Ф. В. Вольвач, Г. С. Іващенко. – К.: МАУП. – 2000. – 76 с.
11. Ильин В. В. Философия и акмеология / В. В. Ильин, С. Д. Пожарский. - СПб. : Политехника, 2003. – 395 с.
12. Каныгин Ю.М. Библия и будуще науки : ориентиры современного знания / Ю.М. Каныгин, В.И. Кушерец. – К.: Общество „Знание” Украины, 2009. – 143 с.
13. Кузьмина Н. В. Предмет акмеологии / Н. В. Кузьмин. – СПб.: Политехника, 2002. – 189 с.
14. Максимова В. Н. Акмеология последипломного образования педагога : моногр. / В. Н. Максимова, Н. М. Полетаева. – СПб. : ГНУ „ИОВ РАО”, 2004. – 224 с.
15. Моисеева Н. А. Философия : краткий курс / Н. А. Моисеева, В. И. Сороковикова. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с.
16. Охріменко О. Г. Фундаментальні філософські проблеми : навч. посіб. / О. Г. Охріменко. – К.: Вид.: Парапан, 2002. – 112 с.
17. Психолого-акмеологические обеспечение саморазвития личности в системе непрерывного образования / под. ред. А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 357 с.

Довідка виконана 19.10.2014. Виконала Михайленко О.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930