Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії

Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії

Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії

1. Ачкасов А. Є. Ігрові та дискусійні методи проведення уроків історії / А. Є. Ачкасов // Історія та правознавство. – 2010. – №15. – С. 6-12.
2. Бойченко Л. Мотивація навчальної діяльності: методичний семінар-тренінг із використанням методів інтерактивного навчання / Л. Бойченко  // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2011. – № 11. – С. 1-8.
3. Гупан Н. Сучасні підходи до викладання історії України в загальноосвітній школі // Історія в школі.  – 2007. – № 6. – С. 1-3.
4. Демиденко В. К. Психологічні основи засвоєння історії учнями / В. К. Демиденко. – К. : Радянська школа, 1970. – 128 с.
5. Демиденко Т. П. Шляхи і засоби мотивації пізнавальної діяльності школярів на уроках історії / Т. П. Демиденко // Історія та правознавство. – 2013. – № 6. – С. 2-5.
6. Ісаєва А. Розвиток життєвої творчості при використанні інтерактивних технологій // Сучасна школа України. – 2009. – № 5(трав.). –  С. 78-81.
7. Інтерактивне навчання: цільова програма розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів // Завуч. – 2003. – № 19. – С. 7-15.
8. Інтерактивні технології навчання: Методичний атлас // Завуч. Шкільний світ. – 2008. – № 28(жовт.). – Спецвипуск.
9. Карнацевич В. Л. Активізація розумової діяльності та розвиток інтелектуальних навичок учнів на уроках історії за допомогою інтелектуальних ігор / В. Л. Карнацевич // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2011. – № 11/12. – С. 29-37.
10. Лебідь В. О. Методика викладання історії в загальноосвітнiй школі: навч.посiбник для студ.вищих пед.навч.закладiв / В. О. Лебідь. – Херсон: ХДПУ, 1999. – 142 c.
11. Мисан В. О. Сучасний урок історії: навчально-методичний посібник / В. О. Мисан. – К. : Шкільний світ, 2010. – 120 с.
12. Мокрогуз О П. Інноваційні технології на уроках історії: навч.-метод. посіб. – Х.: Основа : Тріада+, 2007. – 191 с.
13. Мороз П. Захопити, а не примусити // Історія в школах України. – 2005. – № 4. – С. 25-29.
14. Пометун О. Методика навчання історії в школі. – К.: Генеза, 2006. – 328 с.
15. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 192 с.
16. Свиридюк О. Інтерактивні методи та інноваційно-комунікаційні технології на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2011. – № 11(квіт.). – С. 13-16.
 

Довідка виконана 03.11.2015. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 12 1314
151617 18 19 20 21
2223 24 25262728
293031