Ацтекська держава

АЦТЕКСЬКА ДЕРЖАВА

1. Алексєєв Ю. М.  Всесвітня історія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, О. О. Казаков; за ред. Ю. М.  Алексєєва. - К. : Каравела, 2006. - 240 с.
2. Альперович М. История Латинской Америки : с древнейших времен до начала ХХ века : учеб. для вузов по спец. "История" / М. Альперович, Л. Ю. Слезкин. - М. : Высш. шк., 1981. – 295 с.
3. Баглай В. Е. Древнеацтекская торговля  / В. Е. Баглай // Советская этнография. – 1997. - № 2. – С. 123-142.
4. Вайян Д. К. История ацтеков / Д. К. Вайян, пер. с англ. М. И. Баранович; ред. В. В. Струве - М. : Изд-во Иностр. лит., 1949. - 241 c.
5. Гомес де А. Г. Куаутемок, последний властитель Царства ацтеков : роман / пер. с исп., предисл. и примеч. М. Былинкиной. - М. : Худож. лит., 1990. - 349 c.
6. Дрю Д. Америка до Колумба / Д. Дрю, Д. Д. Клер; пер. з англ. : Є. М.  Брославська, О. М. Шапошнікова, голов. ред. І. Г. Шахова. - Х. : Ранок, 2003. - 66 с.
7. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В. А. Греченко, І. В.  Чорний. - К. : Літера, 2002. - 464 с.
8. Йома Медина М. Р. Вітрина імперії ацтеків : Доколумбова Америка / М. Р. Йома Медина, Л. А.  Мартор Лопе // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1997. - № 1. – С.14-16.
9. Кинжалов Р. В. Искусство Древней Америки / Р. В. Кинжалов. – М. : Искусство, 1962. – 349 с.
10. Кузьмищев В. А. Царство сынов Солнца / В. А. Кузьмищев. – М. : Мол. гвардия, 1985. – 255 с.
11. Ладиченко Т. В. Всесвітня історія : посіб. для старшокласників та абітурієнтів / Т. В. Ладиченко.  - К. : А.С.К., 2001. - 315 с.
12. Майя, ацтеки та інки / за ред. Д. Казеллі, пер. з італ. А. О. Перепадя, тексти: Р. Россі, Д. Дзанін, іст. дослідж. С. Казеллі, іл.: К. Пасквалуччі та ін. - Х. : Ранок, 2004. - 88 с..
13. Народы Америки / под. ред. А. В. Ефимова и С. А. Токарева. – М. : Изд-во Академии Наук СССР, 1959. - Т.2. - 734 с.
14. Павленко Ю. В. Історія  світової цивілізації : соціокультурний розвиток людства : навч.посiб. для студ. гуманіт. ф-тів / Ю. В. Павленко ; відп. ред. С. Кримський. - К. : Либідь, 2000. - 360 с.
15. Петушков В. Трагедия ацтеков  / В. Петушков // Природа и человек (Свет). - 2007. – № 8. -  С. 38-41.
16. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. для техн. вузів. / В. С. Полікарпов. – Х. : Основа, 1990. – 478 с.
17. Рубель В. А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / В. А. Рубель; голов. ред. С. В. Головко. - К. : Либідь, 2005. - 504 с..
18. Чмихов М. О. Давня культура : навч. посiб. для вищих навч. закладiв / М. О. Чмихов ; голов. ред. С. В. Головко. - К. : Либідь, 1994. - 288 c. 

Довідка виконана 14.03.2012. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30