Адвокатура України

Адвокатура України

1. Адвокатура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні. – 2000. - № 1. – 206 с.
2. Алейников Г. І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в допуску захисника до ведення справи / Г. І. Алейников // Адвокат. – 2004. - № 8. – С.11-15.
3. Бондаренко О. Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального судочинства / О. Бондаренко // Право України. – 1999. - № 1. – С.122-123.
4. Висоцький В. І. Про деякі особливості оподаткування адвокатської діяльності / В. І. Висоцький // Адвокат. - 2008. - № 6. - С. 61.
5. Гайворонська В. В. Підвищення адвокатом кваліфікації - гарантія надання якісної правової допомоги / В. В. Гайворонська, О. М. Дроздов // Адвокат. - 2010. - № 9. - С. 9-12.
6. Герасимов Р. Р. Моделювання - ефективний метод забезпечення гарантій прав обвинуваченого під час допиту / Р. Р. Герасимов // Адвокат. - 2010. - № 8. - С. 43-48.
7. Головань І. До питання про організаційні форми діяльності адвокатури / І. Головань // Адвокат. – 2004. - № 5. – С.25-28.
8. Гутник П. М. Сучасні проблеми гласності судового розгляду з позицій практикуючого адвоката / П. М. Гутник // Адвокат. - 2010. - № 7. - С. 20-22.
9. Кацавець Р. С. Захисна промова: зміст та структура / Р. С. Кацавець // Адвокат. - 2008. - № 12. - С. 11-14.
10. Кучевський П. Надання адвокатом правової допомоги свідку / П. Кучевський // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 1. - С. 118-120.
11. Лазебний Л. Майстер-клас судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської в Академії адвокатури України / Л. Лазебний // Адвокат. - 2010. - № 10. - С. 4-9.
12. Лотоцький М. Роль та місце адвокатури у системі суб'єктів запобігання злочинам / М. Лотоцький // Юридична Україна. - 2010. - № 6. - С. 98-102.
13. Маляренко В. Хто може бути захисником обвинуваченого у кримінальній справі? / В. Маляренко // Вісник Верховного суду України. – 1997. - № 4. – С.46-49.
14. Науково-практичний коментар до закону України “Про адвокатуру”: законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 7. - 431 с.
15. Обловацька Н. О. Страхування професійної відповідальності адвокатів України / Н. О. Обловацька // Адвокат. - 2010. - № 9. - С. 25-28.
16. Омельяненко Г. Конституційне забезпечення правової допомоги / Г. Омельяненко // Закон і бізнес. - 1997. – 18 червня.
17. Організаційні засади діяльності адвокатури // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. - № 1. – С.40-107.
18. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. / за ред. І. Е. Марочкін, Н. В. Сібільова. – Х. : Право, 2000. – 270 с.
19. Панчук О. Присутність адвоката при допиті свідка / О. Панчук // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 10. - С. 185-189.
20. Прилуцький С. В. Адвокатура як інститут громадського суспільства в умовах становлення правової держави / С. В. Прилуцький // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 47-55.
21. Про порядок використання ордеру адвоката: роз'яснення // Адвокат. - 2008. - № 6. - С. 62-63.
22. Про правомірність ненадання інформації на адвокатські запити // Адвокат. - 2008. - N5. - С. 61-62.
23. Рекомендації круглого столу Ради Асоціацій Адвокатів та Правових Спілок Європи (ССВЕ) в Україні щодо Закону "Про адвокатуру" // Адвокат. - 2008. - № 6. - С. 43-45.
24. Ридчик В. Становлення інституту адвокатури в Україні / В. Ридчик // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 4. - С. 158-161.
25. Савченко В. Інститут адвоката потерпілого та свідка у кримінальному судочинстві України: перспективи запровадження й європейський досвід / В. Савченко // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 2. - С. 150-152.
26. Сапунков В. Участь у процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права і свободи та інтереси інших осіб / В. Сапунков // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 9. – С.36-47.
27. Сафулько С. Українська адвокатура: в очікуванні вчорашнього дня / С. Сафулько // Право України. - 2010. - № 3. - С. 133-139.
28. Сафулько С. Ф. Щодо повноважень адвоката в цивільному процесі / С. Ф. Сафулько, Я. П. Зейкан // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 11. - С. 45-48.
29. Сторінки історії і реалії сьогодення: до 140-річчя адвокатури // Адвокат. – 2004. - № 4. – С.49-50.
30. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб. / авт. кол. : В. Т. Білоус,  С. Е. Демський, О. С. Захарова та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 320 с.
31. Тертишник В. М. Захисник у змагальному кримінальному процесі / В. М. Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 90-95.
32. Чабан С. Участь адвоката у виконавчому провадженні / С. Чабан // Право України. – 2001. - № 11. – С.84-86.

Довідка виконана 27.03.2012. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30