Бібліографічні посібники

Бібліографічні посібники

В71928
91
П 15

Пам'ятаймо! (Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2012 році) : бібліогр. покажч. / авт.-уклад.: Ю. Боганюк, О. Гаврилюк ; ред. М. Довгань. - Чернівці : [б. в.], 2011 (Глібка О. О.). - 261 с.

К91
К 53

Книга Херсонщини' 2011 : анот. кат. місцевих вид. / Обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара ; уклад. Г. П. Мокрицька, відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 2013. - 60, [1] с.
 

К91
Л 64

Література про Херсонську область за 2012 рік, вип. 4 (106) : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара,  2013. - 112, [1] с.

В67755(2012)
91я1
М 54

Метабібліографія України (2012). [Вип. 5] : покажч. бібліогр. посіб. : [щорічник] / упоряд. К. М. Науменко ; наук. ред. В. О. Кононенко. - К. : НПБ України, 2013. - 263 с.

В71925
91.18
К 53

Книги з бібліотеки Вінницької "Просвіти" (1917-1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : каталог / уклад., авт. вступ. ст. О. В. Сафронова, ред. М. Г. Спиця, передм. Н. І. Морозової (відп. за вип.) [та ін.]. - Вінниця : Консоль, 2012. - 107 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

В56604(2006-2010)
91.18
К 78

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України, 2006-2010 : бібліогр. покажч. / упоряд. О. В. Михайлова ; ред. Т. С. Кудласевич. - К. : Виниченко, 2012. - 123 с.

В73019
91.18
П 32

Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918-1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / упоряд.: Н. Г. Мацібора [та ін.] ; наук. ред. П. І. Рогова. - К. : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2014. - 375 с.
 

Д3470
91.18
Р 83

Руденко Л. Г. Нотна бібліотека хору Київської духовної академії : монографія : наук. кат. / Людмила Руденко ; наук. ред. Л. В. Івченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2013. - 416 с. : ноти, іл.

Г4390
91.18
С 79

Степченко О. П. Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. П. Степченко ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) [та ін.] ; філол. ред. Н. М. Зубкова. - К. : НБУВ, 2014. - 461 с. : іл.

ПА 666-6
91.18
У 45

Українська книга у фондах Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького, 1574-1923 роки : каталог / упоряд. Л. М. Бур'ян ; ред. М. Л. Десенко. - О. : ОННБ ім. М. Горького, 2012. - Вип. 6.  - 72 с.

М91.18
П 27

Періодичні видання XIX - першої чверті XX ст. у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара : каталог / Херсон. обл. бібл. т-во, Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБ ім. О. Гончара, 2014. - Вип. 1 : Журнали (1821-1925), ч. 2 : І - Н / уклад.: О. Г. Сак, Н. П. Дорошенко ; відп. ред. Л. І. Зелена ; відп. за вип. Л. В. Неділько. - 128, [1] с., [2] арк. кольор. ілюстр.

Г4339
91.312
Г 13

Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; ред.-бібліогр.: О. О. Стиркул, І. М. Швець. - К. : НБУВ, 2013. - 496, [1] с.

В72944
91.312
П 27

Періодичні видання Національної академії наук України, 2014 / НАН України ; упоряд. М. В. Язвинська ; худож. оформ. Є. О. Ільницького. - К. : Академперіодика, 2014. - 692, [3] с.

В70758-2
91.325
Ю 19

"Южно-русская медицинская газета" (1892-1897) : хронол. розпис змісту / упоряд. І. В. Бабушкіна. - О. : ОННБ ім. М. Горького, 2012 - Вип. 2 : (1894 р.) / ред. Є. П. Андрющенко ; . кер. К. К. Васильєв. - 2013. - 228 с.


К91.9:2
П 77

Природа і природні ресурси Північного Причорномор'я : бібліогр. покаж. л-ри за 2010 рік / упоряд. О. Г. Кушнір ; ред. І. С. Шелестович. - О. : ОННБ ім. М. Горького, 2012. - Вип. 40. - 109 с.

В72850
91.9:26.3
З-34

Петр Васильевич Зарицкий - профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. П. В. Зарицкий ; науч. ред. и авт. вступ. ст. В. В. Андреев. - Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. - 91 с., [10] л. ил. : портр. - Библиогр.: с. 81-87.


К91.9:28.08
Б 63

Биология Черного и Азовского морей : библиогр. указ. лит. за 1998-2002 гг. / сост. О. Г. Кушнир ; ред. И. С. Шелестович. - О. : ОННБ им. М. Горького, 2013. - 267 с.

К91.9:28.081
Е 45

Екологічні проблеми : уроки минулого і сучасність : реком. бібліогр. покажч. / уклад. А. С. Михайлова ; ред. С. Д. Коваль. - Херсон : ХОБЮ ім. Б. Лавреньова, 2014. - 20 с.


МА1096-1
91.9:63.3(4УКР)
Д 70

Дослідники історії Південної України : біобібліогр. довід. / упоряд. І. І. Лиман ; худож. оформ. А. Голика. - К. : [б. в.], 2013 (Текуч В. М.) - . Т. 1 / передм. І. І. Лимана. - 2013. - 381 с., [6] арк. фотогр. - Бібліогр. в підрядк. прим.


В71798
91.9:66
А 35

Микола Янович Азаров : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. І. Сенченка (кер.) [та ін.]; відп. ред. М. М. Ілларіонова. - К. : Парлам. вид-во, 2013. - 277, [1] с., [12] арк. кольор. фотогр. : портр.

К91.9:66.3(4УКР)
Л 28

Лауреати Шевченківської премії - уродженці Херсонщини : біобібліогр. довід. / уклад. Н. Попова ; ред. С. Коваль. - Херсон : ХОБЮ ім. Б. Лавреньова, 2014. - 26 с. : портр. - (Видатні краяни ; вип. 4). - Бібліогр. наприкінці ст.


В72061
91.9:72.4
Г 65

Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. : на пошану пам'яті Семена Устимовича Гончаренка / упоряд.: Н. А. Стельмах, Л. М. Айвазова ; наук. ред. Л. М. Заліток. - К. ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013 ; К. : [б. в.], 2013 ; Вінниця : Нілан-ЛТД. - 195 с. : портр., фот. - (Академіки НАПН України ; вип. 21).


В72949
91.9:74
Б 44

Белявская Н. П. Константин Андреевич Богомаз : к 155-летию со дня рождения / Н. П. Белявская ; под ред.: Е. И. Шутенко, И. И. Зинченко, Л. Л. Кузяк. - О. : Букаев Вадим Викторович [изд.], 2014. - 45 с. : портр., фот.

В72948
91.9:74
З-38

Николай Дмитриевич Захаров : биобиблиогр. сб. / сост.: Л. П. Еремина, Н. П. Белявская ; ред. В. З. Геллер [и др.]. - О. : Букаев Вадим Викторович, 2014. - 134 с. : портр., фот.

Д3396
91.9:74.03
Ч-44

Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) - видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Н. М. Лисиця [та ін.] ; наук. ред.: П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко, наук. конс. і авт. вступ. ст. Л. Д. Березівська. - К. : [б. в.] ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. - 135 с., [2] арк. кольор. ілюстр. : портр. - (Видатні педагоги світу ; вип. 9). - Бібліогр. в підрядк. прим.

М91.9:74.2
Н 72

Нові педагогічні технології в освіті : реком. покажч. літ. / упоряд.: Н. А. Арустамова, В. Ю. Штуріна ; ред. Л. С. Воїнова. - Херсон : ХДУ, 2013. - 44 с.

М91.9:74.200
В 54

Виховання в освітньому просторі : реком. бібліогр. покажч. / Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова, Інформ.-бібліогр. від. ; уклад. А. С. Михайлова ; ред. С. Д. Коваль. - Херсон : [б. в.], 2013. - 22 с.
 

В72881
91.9:74.58
І-90

Історики Харківського університету : біобібліогр. довід. (1905-2013 рр.) / уклад.: О. М. Богдашина [та ін.] ; відп. ред. С. І. Посохов. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 283 с., [10] л. фот. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

М91.9:75.8
Т 87

Туризм у контексті глобалізації : сучасний стан і перспективи : реком. покажч. літ. / упоряд.: Л. В. Корж, Р. І. Харчевнікова ; ред. Л. С. Воїнова. - Херсон : ХДУ, 2013. - 27 с.

ПА566-18
91.9:76.1
К 53

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. книги : [бібліогр. покажч.] / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - К. : НБУВ, 2013- . 
Вип. 16 : Т / зібрали: С. Й. Петров, С С. Петров, упоряд., допов. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець [та ін.], наук. ред. В. Ю. Омельчук. - 2013. - 475 с.
Вип. 18 : Ф, Х, Ц / зібрали: С. Й. Петров, С С. Петров, упоряд., допов. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець [та ін.], наук. ред. В. Ю. Омельчук. - 2014. - 439 с.-

В71849
91.9:78.33
С 89

Эдуард Рубенович Сукиасян : биобиблиогр. указ. / ред. Л. И. Дорогова ; худож. В. В. Покатов. - М. : Пашков дом, 2012. - 170, [1] с. : портр. - (Деятели отечественного библиотековедения и библиографоведения).


В71848
91.9:78.5
Р 82

Николай Александрович Рубакин : (1862-1946) : биобиблиогр. указ. / сост. Т. Я. Брискман ; ред. А. Ю. Панова ; худож. В. В. Покатов. - М. : Пашков дом, 2012. - 226, [1] с. : портр. - (Деятели отечественного библиотековедения и библиографоведения).

В71031
91.9:83.3
Г 65

Олесь Гончар : біобібліогр. покажч. / упоряд.: О. М. Піхур [та ін.] ; наук. ред. В. О. Кононенко ; худож. оформ. С. В. Демченко. - К. : Укр. письменник, 2013. - 759 с. : портр., фотогр., ілюстр.

М91.9:83.3
К 29

Каталог печатных изданий из коллекции М. А. Емельянова "Пушкиниана" в собрании Херсонского областного краеведческого музея / авт.-сост., авт. предисл. В. В. Мусийко ; науч. ред. Ю. А. Ржевская. - Херсон : Айлант, 2013. - 71 с. : фот. цв. - Библиогр.: с. 50.

Г4377
91.9:83.3
Ш 37

Тарас Григорович Шевченко : бібліогр. вид. творів 1840-2014 : [до 200-літнього ювілею Тараса Шевченка] / В. Ю. Омельчук [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. - 546 с. : портр.


В71896
91.9:83.3(4УКР)
В 99

В'язовський Григорій Андрійович : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. - Вид. 2-ге, допов. - О. : ОННБ ім. М. Горького, 2013. - 51, [1] с. - (Письменники Одеси : сер. біобліогр. покажч.: засн. 1980 р. ; вип. 33).

В71897
91.9:83.3(4УКР)
М 69

Антон Флоріанович Михайлевський : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. - О. : ОННБ ім. М. Горького, 2013. - 115, [1] с. - (Письменники Одеси : сер. біобліогр. покажч.: засн. 1980 р. ; вип. 32).

В71927
91.9:83.3(4УКР)
Т 33

Тендітний всесвіт слова Тетяни Яковенко : до 55-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: Т. П. Кристофорова, Г. М. Слотюк ; ред. М. Г. Спиця ; вступ. ст. В. П. Сторожук. - Вінниця : Балюк І. Б., 2009. - 55 с., [4] арк. кольор. фотогр.

В72951-1
91.9:83.3(4УКР)
Ш 37

Тарас Шевченко і Україна : реком. бібліогр. покажч. : у 2 ч. : до 200-річчя від дня народж. Тараса Шевченка /  уклад.: О. І. Білик, О. О. Галганова ; наук. ред. В. О. Кононенко. - К. : НПБ України, 2014.
Ч. 1 : "Земля, яку сходив Тарас...": Україна в житті і творчості Т. Шевченка. - 2014. - 215, [2] арк. кольор. іл. с. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Ч. 2 : "І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій...": увічнення пам'яті Кобзаря на українській землі. - 2014. - 175 с., [2] арк. кольор. іл.

К83.3(4УКР-РОС)6-8
И 37

Изменчивая муза Владимира Винкерта : биогр. очерк и библиогр. указ. / Херсон. обл. универс. науч. б-ка им. Олеся Гончара, Херсон. обл. библ. о-во ; авт.-сост. О. В. Лянсберг ; отв. ред. Л. И. Зеленая. - Херсон : ХОУНБ, 2013. - 80 с., [2] л. ил. - Имен. указ.: с. 77-79. - Бібліогр. в прим.: с. 27.

В72265
91.9:83.3(4РОС)Діасп.
У 45

Украинская Ахматовиана (1992-2001) : библиогр. указ. / сост., авт. предисл. Полина Поберезкина, ред. З. Давыдов. - Торонто : Department of Slavic Languages and Literatures The University of Toronto, 2013. - 144 с. - (Toronto Slavic Library ; vol. 5).

В67249(2008)
91.9:84
О-41

Одеська письменницька організація в 2008 р. : публ. творів, л-ра про письм. : бібліогр. покажч. / упоряд. Г. І. Єфімова ; ред. М. Л. Десенко. - О. : ОННБ ім. М. Горького, 2013. - Вип. 25. - 160 с.

Г4389-1
91.9:85.15
У 45

Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2014. - Вип. 1 : Український друкований плакат 1950-1964 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець. -  421, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 367-372 та в підрядк. прим.

В70757
91.9:85.33
С 14

М. К. Садовська в одеській пресі : бібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. І. С. Шелестович ; вступ. сл. І. М. Дузя. - О. : ОННБ ім. М. Горького, 2012. - 30, [1] с. - Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці вступ. сл.

В71924
91.9:85.37
М 59

Іван Миколайчук : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / авт.-уклад., авт. вступ. ст. А. С. Лупан, ред.: М. М. Довгань, О. О. Гаврилюк, вступ. ст.: Л. І. Брюховецької, Т. Сулятицького. - Чернівці : Глібка О. О., 2011. - 103 с., [6] арк. кольор. іл.

 

***

Г4371
20.1
К 72

Костріков С. В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля : монографія / С. В. Костріков. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 483 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 442-478.


Г4336
26.821я73
Г 86

Гродзинський М. Д. Ландшафтна екологія : підручник / М. Д. Гродзинський. - К. : Знання, 2014. - 550 с. : табл., рис. - (Університетський підручник : сер. засн. у 2012 р.). - Бібліогр.: с. 550 та в підрядк. прим.


М28.081я73
Е 45

Екологічна хімія  / Б. М. Федишин [та ін.] ; за ред. Федишина Б. М. ; передм. авт. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 515 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 497-503.

М30.606.4я73
Т 38

Техноекологія : підручник / М. С. Мальований [та ін.] ; за ред. М. С. Мальованого ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 615 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 606-615. - Глосарій: с. 579-605.


М43.425я73
К 78

Краснов В. П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 476 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 467-469.

В72184
51.929(4УКР)
З-69

Змерзлый Б. В. Правовые основы создания и деятельности карантинных учреждений в Российской империи в конце XVIII - начале XX веков : (на материалах Таврической губернии) : [монография] / Б. В. Змерзлый, Е. О. Воронина. - Симф. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 255 с. : факс. - Библиогр.: с. 236-249.

В72859
60.550.451я73
Л 84

Лукащук В. І. Соціологія спорту : навч. посіб. / В. І. Лукащук. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 246 с. : табл. - Бібліогр.: с. 232-241. - Слов. термінів: с. 242-246.

В72264
63.215(4УКР)
Г 81

Гречило А. Б. Сучасні символи областей України / А. Гречило ; Укр. геральд. т-во, НАН України. - К. ; Л. : [б. в.], 2008. - 48 с., [4] арк. кольор. ілюстр. : рис. - Бібліогр. в підрядк. прим.

В72762
63.3(2)612
К 43

Кирмель Н. С. Спецслужбы Белого движения, 1918-1922. Контрразведка / Николай Кирмель ; науч. ред. Д. Н. Филипповых. - М. : Вече, 2013. - 318, [1] с., [4] л. фот. - (Военный архив). - Прил.: с. 243-263. - Библиогр.: с. 264-315 и в подстроч. примеч.
 

В72221
63.3(49)=Сл
Д 69

Дорошенко Дмитро Іванович. Слов'янський світ у його минулому й сучасному : наук.-попул. вид. / Д. Дорошенко ; упоряд., вступ. ст. та прим. Любомир Белей, голов. ред. Ю. Олійник, підбір іл. Лесь Белей. - К. : Темпора, 2010. - 663, [1] с., [60] арк. ілюстр. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.

Д3140
63.3(4УКР)4-54
Б 90

Бумблаускас А. Грюнвальдська битва - битва народів : [середньовічна історія України, Білорусі, Литви] : вид. підгот. до відзначення 600-річчя битви, 1410-2010 / А. Бумблаускас, І. Марзалюк, Б. Черкас ; голов. ред. В. Строля ; фотозйомка: А. Бумблаускас [та ін.]. - К. : Балтія-Друк, 2010. - 271, [1] с. : кольор. ілюстр., фотогр., карти. - (Програма "Українська книга"). - Бібліогр.: с. 143-144.

Г4330
63.3(4УКР)я73
І-90

Історія України : хрестоматія / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. М. Литвин ; відп. ред. В. А. Смолій. - К. : Наук. думка, 2013. - 1054, [1] с. - Бібліогр.: с. 1004-1010 та наприкінці ст.

63.3(4УКР-4ХЕС)
П 20

Паталах О. Ю. Новоросія / О. Паталах, С. Дяченко ; ред. О. Алєферко. - Херсон : Наддніпряночка, 2013. - 347, [4] с., [8] арк. карт, рис. : кольор. ілюстр. - (Історія Північного Причорномор'я в особах ; т. 2). - Бібліогр.: с. 348-350.

63.3(4УКР-4ХЕС)52-7
Г 25

Гветадзе І. Г. Доброчинна та просвітницька діяльність іноземців на Півдні України (40-ві рр. XIX - початок XX ст.) : [монографія] : наук. вид. / Іван Гветадзе. - Донецьк : Донбас, 2013. - 390 с. : табл., граф., ілюстр. - Бібліогр.: с. 289-369.

М63.3(5)я73
В 53

Висоцький А. А. Середня Азія та Іран. Історія, культура, література : навч. посіб. для студ. філол. спец. ВНЗ / А. А. Висоцький. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2014. - 196 с. : карти. - Бібліогр.: с. 171-182. - Інтернет-ресурси: с. 183.

В72439
65.050.214я73
Ч-15

Чайка Г. Л. Самоменеджмент менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка ; передм. авт. - К. : Знання, 2014. - 422 с. : рис. - Бібліогр.: с. 401-422 та в підрядк. прим.

В72186
66.033
К 75

Кохан Г. В. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В. Кохан. - К. : НІСД : Фенікс, 2013. - 230, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 207-230.

М67.9(4УКР)301
К 61

Коломоєць Т. О. Перекладач як учасник адміністративно-деліктного провадження за законодавством України : монографія / Т. О. Коломоєць, І. А. Бережна ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Херсон : Гельветика, 2014. - 179 с. - Бібліогр.: с. 154-179.

М67.9(4УКР)301.15я73
П 68

Правові основи фармацевтичної діяльності : навч. посіб. / В. Д. Берназ [та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Берназа ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 399 с. : табл. - Бібліогр.: с. 287-293 та в підрядк. прим. - Інтернет-ресурси: с. 293.

М67.9(4УКР)301.163.1
Б 43

Белинський Ю. Є. Адміністративно-правове регулювання реалізації громадянами України права на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту : монографія / Юрій Євгенович Белинський, Олександр Володимирович Негодченко, Леонід Олександрович Ємець. - Д. : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 171 с. - Бібліогр.: с. 154-171.

В72254
67.9(4УКР)308.10
Д 53

Дмитрук М. М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія / М. М. Дмитрук ; ред. Н. І. Крилова ; перед. сл. В. О. Тулякова.  - О. : Юрид. л-ра, 2014. - 221 с. : табл., рис., граф. - Бібліогр.: с. 202-221 та в підрядк. прим.

М67.9(4УКР)72
К 61

Коломоєць Т. О. Гендерна рівність в організації діяльності органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект : монографія / Т. О. Коломоєць, І. Є. Лєскіна ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 179 с. - Бібліогр.: с. 161-179.

Г4256
72.4(4УКР)619
І-74

Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали  / авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солодієнко, Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. О. С. Онищенко. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 140 с. : портр. - Бібліогр. в підрядк. прим.


М74.584(4ФРА)
Н 55

Несін Ю. М. Післядипломна педагогічна освіта Франції: здобутки та перспективи : монографія / Ю. М. Несін ; ред. А. М. Доценко. - Херсон : Айлант, 2014. - 207 с. : рис. - Бібліогр.: с. 134-160.

В72220
76.103(4УКР)
П 43

Погребенник Ф. П. Український раритет : період., продовж. вид. і неперіод. зб. XIX-XX ст. (1846-1986) : довід. вид. / Ф. Погребенник, В. Погребенник ; ред. Т. Федак ; авт. передм. В. Ф. Погребенник. - Дрогобич : Коло, 2011. - 298 с., [8] арк. кольор. ілюстр. - Бібліогр.: с. 262-264.

В72258
76.174(4УКР)
П 78

Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні : матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 15 трав. 2013 р. / упоряд. Т. М. Галюк ; ред.: Ю. П. Дяченко, Л. В. Потравка. - К. : Парлам. вид-во, 2014. - 223 с. : табл., граф., діагр. - (Парламентські слухання).


В72250
81.411.1-7
О-77

Островський В. І. А українською кажуть так... : наук.-попул. вид. / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. - 2-ге вид., допов. й виправл. - Т. : Терно-граф, 2013. - 454 с. - (Українська книга). - Бібліогр. в прим.: с. 444-454. ¬

В71234
81.411.1-923.3
К 75

Кочан І. М. Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології : навч. посіб. / І. М. Кочан ; наук. ред. А. П. Загнітко. - К. : Знання, 2013. - 294 с. - Бібліогр.: с. 276-294 та наприкінці розд.


В72424
81.411.1-923.8
У 45

Український правопис  / ред.: Є. І. Мазніченко, Н. М. Максименко, О. В. Осадча. - К. : Наук. думка, 2012. - 286 с.

М81.63-0
З-69

Змерзлый Б. В. Очерки по истории письменности у тюркских народов / Змерзлый Б. В. - Симф. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 403 с. : табл. - Библиогр.: с. 334-381.

В72425
83.0я73
Ф 43

Ференц Н. С. Теорія літератури і основи естетики : навч. посіб. / Н. С. Ференц. - К. : Знання, 2014. - 511 с. - (Вища освіта XXI століття : сер. засн. у 1998 р.). - Бібліогр.: с. 480-483 та в підрядк. прим. - Термінол. слов.: с. 484-496.

В72260
83.3(4УКР)5-8
З-18

Закарпатська Шевченкіана : зб. наук. та публіц. ст., есе, спогадів, поет. добірок, бібліогр. джерел /  уклад. М. Б. Бадида [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2013. - 258 с., [3] арк. ілюстр. : портр., фотогр. - Бібліогр.: с. 239-254 та наприкінці ст.
 

В72349
85.364.1я73
О-83

Откидач В. М. Естрадний спів і шоу-бізнес : навч.-метод. посіб. / Володимир Откидач ; ред. Є. Д. Колесник. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 367 с. : портр. - Слов. термінів: с. 278-327. - Бібліогр.: с. 328-367.
 

Г4342
88.454
К 90

Кулка И.  Психология искусства / Иржи Кулка ; пер. с чеш. И. В. Олива, науч. ред., авт. предисл. А. Е. Радеев, вступ. сл. авт. - Х. : Гуманит. Центр, 2014. - 558 с. : табл., рис., цв. ил. - Библиогр.: с. 546-558 и в подстроч. примеч. - Сист. обзор ключевых понятий: с. 532-534.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031