Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Бібліографічні посібники

Бібліографічні посібники

ПА648-2016
91
З-72

Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 2016 року : хронол. довід. / уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк. - Вінниця : Консоль, 2015. - 339 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

К91
З-72

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2016 рік : бібліогр. покажч. / уклад. Г. П. Мокрицька ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2015. - Вип. 43. - 166, [1] с.

К91
К 53

Книга Херсонщини' 2014 : анот. кат. місц. вид. : вип. 8 / уклад. Г. П. Мокрицька ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 2016. - 96, [1] с.

К91
Л 64

Література про Херсонську область за 2014 рік : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2015. – Вип. 3 (113) : липень-вересень / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2015. - 62 с.
за 2014 рік, вип. 4 (114) : жовтень-грудень./ уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 72 с.
за 2015 рік, вип. 1 (115), січ.-берез./ уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. 2015. - 68 с.
за 2015 рік, вип. 2 (116) : квіт.-черв. / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2016. - 67 с.
за 2015 рік, вип. 3 (117) : лип.-верес. / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2016. - 73 с.

Д3727
91.18
К 43

Кириличні стародруки XVI-XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог : 90-річчю Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідника присвяч. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник ; авт.-упоряд. Л. Юріна за участю Н. Батенко ; кер. проекту Л. Михайлина ; ред. Н. Свєшнікова ; світлини С. Полюшка. - К. ; Вишгород : Олег Філюк, 2016. - 215 с. : іл.

В75094
91.9:26.8
Л 64

Літопис краю : бібліогр. покажч. / авт.-уклад. О. Гаврилюк. - Чернівці : Ант ЛТД, 2015. - 278 с., [12] арк. фотоіл. - Імен. покажч.: с. 246-265. - Геогр. покажч.: с. 266-274. - Бібліогр.: с. 275-276.

К91.9:28.08
Б 59

Бібліографічний покажчик праць науковців Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц Фейна НААН за 2006-2015 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна ; упоряд. Н. І. Ясинецька. - Асканія-Нова : [б. в.], 2015 (Д. : Половко Н. В.). - 92 с.

В75695
91.9:63.1
Т 73

Петро Тронько - історик, краєзнавець : кат. вид. з фонду Нац. іст. б-ки України : до 100-річчя від дня народж. / упоряд.: Г. Єфіменко [та ін.] ; ред.: С. І. Смілянець, З. Мусіна ; вступ. сл. О. П. Реєнта. - К. : [б. в.], 2016. - 102 с. : портр.

В75095-1
91.9:63.3(4УКР)
Б 90

Буковинці в світі : біобібліогр. довід. / авт.-уклад. О. Гаврилюк ; ред. І. Рудько ; Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. - Чернівці : [б. в.], 2015. -Вип. 1. - 196 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Вебліографія: с. 172-189.

В11698(2013)
91.9:63.3(4УКР)
І-90

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2013 рік / упоряд.: Н. Вощевська [та ін.]; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна - К. : ІІУ НАНУ,  2015. - 701 с.
- за 2014 рік / упоряд.: Н. Вощевська [та ін.] ; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна. - К. : НІБУ, 2016. - 650 с.

В75337
91.9:63.3(4УКР)
П 12

Людмила Павличенко - воїн, історик, громадянин : біобібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. / упоряд. Т. Приліпко, наук. ред., авт. вступ. сл. О. Лисенко. - К. : [б. в.], 2016. - 67 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 7).

Г4648
91.9:74.58
А 38

Академік Віль Савбанович Бакіров - заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. нарис / наук. ред. С. І. Посохов. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 106 с. : кольор. фот. . - Бібліогр.: с. 50-96.

В75697
91.9:78.3
Н 35

Національна парламентська бібліотека України (1866-2015) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: К. М. Науменко, Г. В. Волянська, О. О. Галганова. - К. : [б. в.], 2016. - 495 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. до вступ. ст.

В75091
91.9:78.5
Н 72

Новальська Тетяна Василівна : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Н. А. Бачинська [та ін.] ; наук. ред. Т. В. Добко. - К. : [б. в.], 2015. - 81 с.

В77433
91.9:82.3
А 65

Андрєєв М. П. Сюжетний покажчик українських народних казок / М. П. Андрєєв ; пер. з рос. С. Д. Карпенко за матеріалами фотокопії рукопису М. П. Андрєєва ; за ред. М. К. Дмитренка ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського, Від. фольклористики. - Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. - 182 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

В77434
91.9:82.3
С 98

Сюжетний покажчик українських народних казок / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського, Білоцерків. нац. агр. ун-т ; пер. з рос., [упоряд.] С. Д. Карпенко за матеріалами фотокопії рукопису М. П. Андрєєва, за ред. М. К. Дмитренка. - Біла Церква : РВВ БНАУ, 2015. - 163 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

В75457
91.9:83.3
Б 14

Іван Багряний: український письменник і політичний діяч : до 110-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / видано за сприяння Фундації ім. І. Багряного ; упоряд. С. Козак. - К. : Укр. вид. спілка ім. І. Багряного : Літ. Україна, 2016. - 263 с.

Г4811
91.9:83.3(4УКР)
Б 44

Бєляєва Л. В. "Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 992 с.

Г4661
91.9:83.3(4УКР)
І-90

Історична Шевченкіана : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Вощевська [та ін.] ; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. Боряк. - К. : [б. в.], 2016. - 575 с.

В74831
91.9:83.3(4УКР)
К 72

Ліна Костенко : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Г. В. Волянська, Л. А. Кухар ; наук. ред. В. О. Кононенко ; авт. вступ. ст. В. Є. Панченко. - К. : НПБУ, 2015. - 287 с.

Д3651
91.9:83.3(4УКР)
М 42

В'ячеслав Медвідь : біобібліогр. покажч. : до 65-річчя від дня народж. / уклад.: Ю. І. Горбань, В. В. Степко, Г. О. Стешенко ; редкол.: М. М. Поплавський, Т. О. Долбенко, В. М. Медведєва ; худож. оформ. В. Лук'яненка. - К. : КНУКіМ, 2015. - 189 с. : кольор. іл., кольор. фот.

В75259
85.334.3(4УКР)5
П 32

Пилипчук Р. Я. Український професіональний театр в Галичині : (60-ті роки XIX ст.) / Ростислав Пилипчук ; упоряд. Є. О. Гулякіна ; вступ. ст. О. Ю. Клековкіна ; ред. Т. В. Майданович. - К. : Криниця, 2015. - 511 с. : портр., цв. фот. - Бібліогр. покажч.: с. 455-492. - Бібліогр. в підрядк. прим.


***

В75382
60.550.57
Л 84

Лукащук В. І. Засоби масової комунікації як фактор трансформації сучасного спорту : моногр. / В. І. Лукащук, А. В. Зінюк ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 139 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 124-139.
 

Д3672
63.4(4УКР)273.1
С 79

Степанов М. В. Скифский хтонический миф и его отражение в погребальном обряде : [монография] / М. В. Степанов ; в авт. ред. - К. : Олег Філюк, 2015. - 177 с. : рис. - Библиогр.: с. 163-172.
 

В75394
65.012.33
К 64

Кононова К. Ю. Інформаційна економіка: моделювання еволюційних процесів : моногр. / К. Ю. Кононова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 310 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 232-255 та наприкінці розд.

М65.40-55
С 50

Смерічевська С. В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки: стратегічні імперативи : моногр. / С. В. Смерічевська ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр. - Херсон : Гельветика, 2015. - 319 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 286-319.

М65.9(4УКР)26
Р 44

Ресурси розвитку регіону: фінансові аспекти : колект. моногр. / під ред. М. А. Коваленка ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 156-168.

М65.9(4УКР)28
Х 69

Ходаков В. Е. Природно-климатические факторы и социально-экономические системы : моногр. / В. Е. Ходаков, Н. А. Соколова. - Херсон : ХГМА, 2016. - 602, [1] с. : рис. - Библиогр.: с. 567-601.

М65.9(4УКР)301-55
Р 34

Резніченко А. В. Технологічна модернізація виробництва наукоємної продукції в Україні : теоретичні основи інноваційного розвитку, оцінювання соціально-економічних наслідків, формування складових державної підтримки : моногр. / А. В. Резніченко ; Нац. акад. наук України, Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розв. - Х. ; Херсон : Гельветика, 2016. - 215 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 150-163.

65.9(4УКР-4ХЕС)843-03
Т 41

Тимченко В. М. Південноукраїнські землі у торговельних зв'язках Російської імперії та Османської держави (1774-1853 рр.) : [монографія] / В. М. Тимченко ; Нац. акад.наук України, Ін-т сходознавства України iм. А. Кримського. - К. ; Вишгород : Олег Філюк, 2016. - 270 с. : табл. - Текст укр., тур. - Бібліогр.: с. 145-186.

В75096
66.4(4УКР)38
Д 67

Донбас і Крим: ціна повернення : моногр. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за заг. ред. В. П. Горбуліна [та ін.] ; авт. передм., післямови В. П. Горбулін. - К. : НІСД, 2015. - 473 с. - Передм., післямова парал. укр., рос., англ. - Бібліогр. в підрядк.

М66.5(4УКР)я73
Х 97

Хрящевська Л М. Етнонаціональна політика в Україні в період незалежності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. М. Хрящевська ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-метод. ін-т історії, політол. та права. - Миколаїв ; Херсон : Гельветика, 2016. - 207 с. - Слов. термінів: с. 190-195. - Бібліогр.: с. 196-205.

М67.623
М 36

Мацола А. А. Розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів : моногр. / А. А. Мацола, Я. В. Ступник ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. - 199 с. - Бібліогр.: с. 154-178.

М67.9(4УКР)301.011.2
К 63

Компетенція органів місцевого самоврядування первинного рівня в сфері регулювання земельних відносин: конституційно-правовий аспект : моногр. / А. Г. Мельник [та ін.] ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2016. - 207 с. - Бібліогр.: с. 171-206.

Г4631
67.9(4УКР)301.011.2
М 65

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : колект. моногр. / Ж. А. Белец [та ін.] ; за заг. ред. та передм. Руслана Плюща. - К. : Рідна мова, 2016. - 742, [1] с. : рис., табл. - Контртитул англ. - Бібліогр. в підрядк. прим.

М67.9(4УКР)301.1
Д 75

Дрозд О. Ю. Безконтактні адміністративні послуги державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: питання теорії та практики : моногр. / О. Ю. Дрозд, О. В. Левченко ; НДІ публ. права. - К. : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. - 199 с. - Бібліогр.: с. 175-197.

В74977
67.9(4УКР)301.145
В 67

Волік В. В. Формування та реалізація державної політики в галузі міського транспорту: адміністративно-правові засади : моногр. / В. В. Волік ; Д. : Середняк Т. К., 2016. - 494 с. - Бібліогр.: с. 442-483 та в підрядк. прим.

М67.9(4УКР)301.165
С 14

Саінчин О. С. Протидія незаконній міграції в Україні : (криміналіст., кримінол. та оперативно-розшук. аспекти) : моногр. / О. С. Саінчин ; авт. передм. В. М. Стратонов ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2016. - 435 с. : фот., табл. - Бібліогр.: с. 389-405.

М67.9(4УКР)307я73
Д 53

Дмитрук, І. М. Основи земельного права України : навч.-метод. посіб. / І. М. Дмитрук, О. Ю. Шличек ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т історії, політол. та права. - Миколаїв ; Херсон : Гельветика, 2016. - 131 с. - Слов. термінів: с.104-123. - Бібліогр.: с. 124-129.

В74975
67.9(4УКР)72
П 58

Попов Г. В. Захист прокурором прав і свобод дітей : моногр. / Г. В. Попов ; ред. Л. Курінна. - К. : АртЕк, 2016. - 383 с. - Бібліогр.: с. 348-377.

В75402
67.9(4ФРА)71
З-46

Здоровко С. Ф. Судова система Франції : моногр. / С. Ф. Здоровко, В. І. Сідоров ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 187 с. - Бібліогр.: с. 171-187 та в підрядк. прим.

М74.204.2
Н 19

Назаренко В. С. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти : моногр. / В. С. Назаренко ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради. - Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2015. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 178-207.

М74.204.2
П 76

Примакова В. В. Післядипломна освіта вчителів початкових класів в Україні: генеза та перспективи : моногр. / Віталія Володимирівна Примакова. - Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2015. - 319 с. : табл. - Бібліогр.: с. 277-309.

М74.580
К 89

Кузьменко Ю. В. Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні: історико-педагогічний аспект : моногр. / Юлія Василівна Кузьменко. - Херсон : Айлант, 2015. - 443 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 320-347 та в підрядк. прим.

Г4605
74.583(4УКР)6д
Д 65

Доля моя єдина, правда моя одна... : до 60-річчя від дня народж. Академіка з народу Ніколаєнка Станіслава Миколайовича / уклад.: В. Ф. Калуга [та ін.] ; за заг. ред. І. І. Ібатулліна. - К. : Аграр. наука, 2016. - 239 с., [4] арк. кольор. фот. - Бібліогр.: с. 223-236.

В75228
76.170.54я73
Ч-49

Черниш Н. І. Редагування енциклопедичних видань: теорія і практика : навч. посіб. для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш ; ред. Л. Дячишин ; дизайн О. М. Борисенко. - Л. : Світ, 2015. - 235 с. : рис. - Бібліогр.: с. 233-235 та в підрядк. прим.

79.14(4УКР-4ХЕС)785
А 72

Костенко А В. Антична колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею. Історія становлення (1890-1963 рр.) / Антон Костенко, Марина Абікулова ; М-во культури України, Упр. культури Херсон. облдержадмін., Херсон. обл. краєзнав. музей. - Херсон : сектор археол. від. наук.-фонд. роботи ХОКМ, 2016. - 95 с. : фот. - Бібліогр.: с. 92-93 та в підрядк. прим.

В75200
81.411.1-5
П 58

Поповський А. М. Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови : моногр. / А. М. Поповський ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. укр. мови. - Д. : Ліра, 2015. - 289 с. : портр. - Бібліогр.: с. 253-284 та в підрядк. прим.

М81.432.1-7
Т 56

Томчаковская Ю. О. Концепт CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в английской и украинской лингвокультурах : моногр./ Ю. О. Томчаковская ; под ред. Н. В. Петлюченко ; Одес. нац. экон. ун-т. - О. ; Херсон : Гельветика, 2015. - 203 с. - Библиогр.: с. 161-202.

В75399
81.432.4-7
П 35

Пихтовникова Л. С. Немецкоязычные публицистические тексты социально-критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты : моногр. / Л. С. Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 163 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 146-163

В75676
83.3(4РОС)6-44
Х 47

Хинкиладзе Е. В. Литература за границами высокой словесности: беллетристика в литературе русского Зарубежья 1920-х - 1930-х гг. : моногр. / Е. В. Хинкиладзе ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. - К. : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2016. - 352 с. - Библиогр.: с. 306-350.

М88.37
С 13

Савченко О. В. Рефлексивна компетентність особистості : моногр. / Олена Савченко. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 595 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 500-552.

В75392
88.373
П 52

Полоролевая психология : моногр. / А. С. Кочарян [и др.] ; под ред. А. С. Кочаряна ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 235 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 225-235.

М88.48
Ш 36

Шебанова В. І. Феноменологія харчової поведінки у континуумі "норма-патологія"  : моногр. / Віталія Ігорівна Шебанова. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 610 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 549-586 та в підрядк. прим.

Календар подій

     12
3 4 567 8 9
10111213141516
17 18 192021 22 23
24252627282930