Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Бібліотекознавчі та методичні матеріали

Бібліотекознавчі та методичні матеріали


В56599(2014)
78.34(4УКР)
К 68

Короленківські читання 2014. "Бібліотеки, архіви, музеї : формування цифрового регіонального простору" : матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2014 р.) / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури, Харк. обл. від-ня (філія) ВГО "Укр. бiбл. асоц." ; уклад. О. П. Куніч ; наук. ред. Л. В. Глазунова. - Х. : [б. в.], 2015. - 289 с.

В75110
78.34(4УКР)
Ц 38

Центри європейської інформації в бібліотеках: технологія створення та механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України : навч.-метод. посіб. для бібліотекарів / уклад.: О. В. Башун, В. С. Пашкова, І. О. Шевченко. - К. : УБА, 2016. - 78 с. - (Проект "Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся у пунктах європейської інформації в бібліотеках") (Програма ЄС "Еразмус+ (Жан Моне)"). - Бібліогр.: с. 44-46.

Д1806(2013-2014)
78.34(4УКР)я3
Б 59

Бібліотечна Україна в цифрах  2013-2014 рр. : стат. зб. : щорічник / зб. підгот. О. П. Лахно ; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - К. : НПБ України, 2015. - 61 с. : табл.

В75109
78.34(4УКР)759.33
П 64

Потимко О. З. Перша українська дейзі-бібліотека / Оксана Збігневна Потимко. - Л. : [б. и.], 2015. - 56 с. - (Проект "Сучасні інформаційні системи для українських користувачів з вадами зору").

В74829
78.34(4УКР-4ЗАК)д
П 82

Простір її життя: Людмила Григаш : біобібліогр. нарис / уклад.: О. Д. Гаврош, М. В. Грігаш, М. Б. Бадида ; голов. ред. Н. М. Панчук. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. - 159, [2] с. : кольор. фот. , портр. - (Культура краю в особах). - Бібліогр.: с. 141-159.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.2
Х 39

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара. Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2015 р. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 2016. - 100, [1] л. : фот., табл., діагр., граф.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.2
Х 39

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара. План роботи Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара на 2016 рік / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБГ,  2016. - 34 арк.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.3
К 78

Краще в бібліотеках області : інформ. бюл. / уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена ; Наук.-метод. від. - Херсон : ХОУНБГ, 2015. - Вип. 6. - 35 с.

В75142
78.342я7
Б 59

Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. обл. від-ня (філія) ВГО "Укр. бібл. асоц." ; уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко. - Х. : [б. в.], 2015. - 286 с. : табл

В75808
78.36я73
Д 64

Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; літ. ред. Н. П. Монайло ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К. : Ліра-К, 2016. - 338 с. : іл., табл., форми. - Бібліогр.: с. 232-240.

Г4813
78.368.4
А 87

Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / [О. П. Бодак [та ін.] ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) [та ін.] ; авт. передм. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2015. - 325, [1] с.

В75218
78.372
С 32

Сербін О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук : моногр. / О. О. Сербін ; ред. Н. Жданова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2015. - 430 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 361-428.

Д3656
78.372.151.2
У 59

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : зміни та допов. (2011) / наук. ред. М. І. Сенченко ; пер. c укр. Б. С. Волох ; підгот. вид.: М. Й. Ахвердова [та ін.]. - К. : Кн. палата України, 2015. - 142, [1] с. - (Програма "Українська книга").

В75338
78.381.5
З-70

Знайомства. Зустрічі. Події / упоряд.: Г. І. Пристай, М. В. Дем'янів. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2015. - 48 с. : кольор. фот. - (Збірник інтерв'ю ; вип. 8).

В75093
78.388я43
Б 59

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2015 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; редкол.: А. В. Скорохватова (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.], 2015. - 271 с. - (III Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька). - Бібліогр. наприкінці ст.

В74827
78.522
С 43

Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко. - К. : НПБУ, 2015. - 79 с. : табл. - Бібліогр.: с. 54-60.

В75690
78.552.5я43
П 78

Проблемы создания библиографических репертуаров и ретроспективных сводных каталогов региональной книги : сб. материалов науч.-практ. семинара (Санкт-Петербург, 20-21 нояб. 2014 г.). - СПб. : [б. и.], 2016. - 128 с.

В75806
78.584
П 80

Прокопенко Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України : моногр. / Л. І. Прокопенко ; в авт. ред. ; М-во культури i мистец. України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К. : Ліра-К, 2016. - 218 с. Бібліогр.: с. 171-196.

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031