Головна Про відділ Проєкти відділу Літературне дежавю Борис Грінченко – невтомний «робітник на українському полі»

Борис Грінченко – невтомний «робітник на українському полі»

Борис Грінченко – невтомний «робітник на українському полі»

Український письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч Борис Дмитрович Грінченко народився 9 грудня 1863 року на хуторі Вільховий Яр Харківської губернії (нині Сумська область), в родині збіднілих дрібнопомісних дворян.
Під час навчання у Харківському реальному училищі (1874–1879), зблизився з народницькими гуртками. За поширення заборонених царським урядом видань його заарештовують на кілька місяців. Після звільнення він вимушено залишає навчання і починає самостійно заробляти на прожиття. Здобута самоосвіта дозволила Б. Грінченку скласти іспити на звання народного вчителя при Харківському університеті. Його педагогічна діяльність тривала протягом  12 років (1881-1893). Борис Дмитрович вчителював у селах Харківщини, Сумщини, Катеринославщини, за виключенням 1885–1887 років, коли був статистиком у Херсонському губернському земстві.
Багато писав, друкувався в журналах та альманахах. У світ вийшли його поетичні збірки «Пісні Василя Чайченка» (1884), «Під сільською стріхою» (1886), «Під хмарним небом» (1893), «Пісні та думи» (1895), «Хвилини» (1903). З 1894 року Б. Грінченко працює в Чернігівському губернському земстві. За час роботи у земстві він пише дилогію «Серед темної ночі» (1901) і «Під тихими вербами» (1902), публікує п’єси «Лісні зорі» (1897), «Нахмарило» (1897), «Степовий гість» (1898), «Серед бурі» (1899), «На громадській роботі» (1901). Надзвичайно працелюбна людина і справжній патріот Б. Грінченко видає «Етнографічні матеріали, зібрані в Чернігівській і сусідніх з нею губерніях» у трьох томах (1895-1899), «З вуст народу» (1900), «Література українського фольклору (1777-1900)» (1901).  
У 1902 році письменник перебирається до Києва та разом з дружиною Марією Загірною  трудиться над укладанням вершинної своєї праці – чотиритомного «Словаря української мови» (1907-1909). Цю визначну роботу було відзначено академічною премією. Але підірване задавненим туберкульозом здоров’я письменника (наслідки харківського ув’язнення) не витримало такого напруженого, безперервного  життєвого ритму, а  смерть дочки Насті та її малолітнього сина стала останньою краплею його життєвого випробування. Різке загострення хвороби змусило письменника вирушити на лікування до Італії. Але 6 травня 1910 року Борис Дмитрович Грінченко помер у м. Оскендалетті. Його поховано в Києві, на Байковому кладовищі.

Псевдоніми Бориса Грінченка: Василь Чайченко, Л. Яворенко, П. Вартовий, Б. Вільховий, Перекотиполе, Гречаник.

Багатогранна спадщина Бориса Грінченка, на жаль і досі, залишається маловивченою та уповні не виданою.

Твори Б. Грінченка з фондів ХОНУБ імені Олеся Гончара:

 1. Грінченко Б. Вибрані твори / Б. Грінченко. – Київ, 1987. – 459 с.
 2. Грінченко Б. Дзвоник: вибр. твори. для шк. вiку / Б. Грінченко. – Київ, 1969. – 163 c.
 3. Грінченко Б. До тих, що зостануться: вибрані твори: для серед. та ст. шк. віку / Б. Грiнченко; упоряд., передм., прим. В. Яременко, іл. М. Пшінка. – Київ, 1993. – 398 c.
 4. Грінченко Б. Драматичні твори / Б. Грінченко. – Київ, 2013. – 222 с.
 5. Грінченко Б. Зернятка: вірші, поеми, оповід.: для ст. шк. віку / Б. Грінченко; упоряд. та передм. В. Яременка. – Київ, 1989. – 271 с.
 6. Грінченко Б. Зима: вірші / Б. Грінченко // Дніпро. – 2013. – № 12.
 7. Грінченко Б. Листування Б. Грiнченко – Ф. Вовк / Б. Грінченко, Ф. Вовк. – Запоріжжя, 2001. – 48 c.
 8. Грінченко Б. Нелюб / Б. Грінченко. – Київ, 1927. – 21 c.
 9. Грінченко Б. Перед широким світом / Б. Грінченко. – Київ, 1907. – 320 с.
 10. Грінченко Б. Під тихими вербами: вибр. твори / Б. Грінченко; упоряд., прим. Т. Третяченко – Київ, 1991. – 494 с.
 11. Грінченко Б. Поезії / Б. Грінченко вступ. стаття, примітки Пільгука, Яременка. – Київ, 1965. – 496 c.
 12. Грінченко Б. Поезії. Повісті. Оповідання / Б. Грінченко. – Київ, 2002. – 430 с.
 13. Грінченко Б.Сонячний промінь: повість / Б. Грінченко. – Нью-Йорк, 1965. – 138 с.
 14. Грінченко Б. Твори / Б. Грінченко. – Київ, 1970. – 355 c.
 15. Грінченко Б. Українська граматка до науки читання й писання / Б. Грінченко. – Київ, 1917. – 64 с.

***
Грінченко Борис. Повні тексти творів : https://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=48


Література про життя і творчість Бориса Грінченка:

 1. Александрова Г. Борис Грінченко: рецепція «другорядних» українських письменників / Г. Александрова // Слово і час. –  2013. –  № 12. –  С. 74–81.
 2. Безкомпромісний лицар національної ідеї. До 140-річчя від дня народження Б. Г. Грінченка (1863–1910) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2003. –  № 4. – С. 54–61.
 3. Білоцерківська Г. «Якщо не я, то хто ж інший?» / Г. Білоцерківська // Літературна Україна. – 2010. – № 47 (23 груд.). – С. 8.
 4. Богданець-Білоскаленко Н. Біографічні нариси Бориса Грінченка як джерело вивчення історії української літератури ХІХ ст. / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 5. – С. 38–41.
 5. Борис Грінченко: літератур. розвiдки, бібліогр. нариси / І. Гайдаєнко, Л. Голомб, В. Гуменна [та ін.]; упоряд. та ред. А. І. Бардашевська; обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара, обл. держ. б-ка для дітей. – Херсон, 2000.
 6. Гаєвська Л. Грінченко і художня еволюція української прози /Л. Гаєвська // Радянське літературознавство. – 1989. – № 1. – С. 50–61.
 7. Голобородько Я. Борис Грінченко – речник української духовності: життєтворчість крізь призму «херсонського періоду» / Я. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 9/20/21. – С. 8–16.
 8. Голобородько Я. Духовні імперативи Бориса Грінченка: життєтворчість крізь призматику «херсонського періоду» / Я. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 17/18 (черв.). – С. 74–79.
 9. Голобородько Я. Інтелектуал, письменник, науковець: життя й аспекти творчої діяльності Бориса Грінченка / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 10. – С. 4–7.
 10. Голобородько Я. Письменник, просвітитель, учений. («Широкий діапазон творчості» Б. Грінченка) / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. – 2004. – № 11. – С. 57–63.
 11. Грінченко Борис Дмитрович // Довідник з історії України : (А–Я) : посіб. для серед. загальноосв. закл. / за ред. І. Підкови, Р. Шуста. – Київ, 2001. – С. 180.
 12. Густі В. «Щирі привітання шлють груні степам» : [Грінченко Б.Д. та ін.] / В. Густі // Літературна Україна. – 2012. – № 41(25 жовт.). – С. 12.
 13. Денисюк М. Виховний ідеал українського народу : [Грінченко Б.Д. та  ін.] / М. Денисюк // Українознавство. – 2012. – № 3. – С. 177–183.
 14. Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі Б. Грінченка / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – №3. – С. 17–19; Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – №3. – С. 12–14.
 15. Єсипенко Д. Коли автор і редактор – однодумці: до історії публікації художніх текстів Бориса Грінченка в «Киевской старине» / Д. Єсипенко // Київська старовина. – 2012. – № 4. – С. 113–122.
 16. Єсипенко Д. Ливанський кедр на вітрах історії : літературна творчість Бориса Грінченка у критиці XX ст. / Д. Єсипенко // Дивослово. – 2013. – № 12. – С. 22–28; Дивослово. – 2014. – № 1. – С. 40–43.
 17. Єсипенко Д. У пошуках справедливості: архівні свідчення про звільнення Бориса Грінченка із Чернігівської губернської земської управи  / Д. Єсипенко // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 95–105.
 18. Камінчук О. Художні тенденції романтизму і просвітництва в поезії Бориса Грінченка / О. Камінчук // Слово і час. – 2013. – № 12. – С. 67–73.
 19. Караман С. XII Грінченківські читання / С. Караман // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 90–91.
 20. Коваленко О. Борис Дмитрович Грінченко (1863–1910) / О. Коваленко // Українська Муза : Поетична антологія: Т.1. – Буенос Айрес, 1973. – Т. 1. – С. 242–243.
 21. Кузьменко В. Вагомий здобуток у царині грінченкознавства  / В. Кузьменко // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 123–125. – Рец.: Єсипенко Д. Повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами»: історія текстів і тексти в історії. – Київ, 2015. – 160 с.
 22. Левітас Ф. Репрезентація українсько-єврейських відносин у творах Шолом-Алейхема та Б. Грінченка / Ф. Левітас, Ю. Ковбасенко, О. Салата // Український історичний журнал. – 2020. – № 4. – С. 77–84.
 23. Левчик Н. Грінченко Борис Дмитрович / Н. Левчик // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 6 : Го–Гю. – С. 508–509.
 24. Левчик Н. Поетичний світ Бориса Грінченка / Н. Левчик // Слово і час. – 2019. – № 12. – С. 33–43.
 25. Левчик Н. Творчий шлях Бориса Грінченка / Н. Левчик // Слово і час. – 2018. – № 12. – С. 54–65.
 26. Лєснова В. Засоби вираження оцінки в художніх творах Бориса Грінченка / В. Лєснова // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 111–116.
 27. Маценко Г. Живе відчуття доби : славетні гості Львова: Король Август III, Король Август II, Венцель–Карл–Вольфганг Блюменбах, Віллі Бурместер, Іван Чабаненко, Іван Драч, Степан Гаєвський, Борис Грінченко / Г. Маценко // Дзвін. – 2016. – № 6. – С. 145–153.
 28. Мовчун А. Борис Грінченко: з нових досліджень / А. Мовчун // Слово Просвіти. – 2013. – № 5 (31 січ.–6 лют.). – С. 8–9.
 29. Мовчун А. Борис Грінченко: нові життєписні факти / А. Мовчун // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 7–10.
 30. Мовчун А. Борис Грінченко: феномен великого трударя / А. Мовчун // Дивослово. – 2010. – №5. – С. 44–49.
 31. Мовчун А. Борис Грінченко і Марія Загірня: феномен родинного життя / А. Мовчун // Слово Просвіти. – 2013. – № 8(21–27 лют.). – С. 14–15.
 32. Мовчун А. Борис Грінченко в Києві: діяльність, адреси, зустрічі...  / А. Мовчун // Слово Просвіти. – 2013. – № 23(13–19 черв.). – С. 10–11.
 33. Мовчун А. Борис Грінченко в Чернігові: життя і діяльність / А. Мовчун // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 7/8. – С. 38–45.
 34. Мовчун А. Борис Грінченко як біограф Євгена Гребінки / А. Мовчун // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 63–65.
 35. Мовчун А. «Цілую твої ніженьки. Твій Борис ...»: інтимна поезія Бориса Грінченка в листах до дружини / А. Мовчун // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 9. – С. 4–8.
 36. Мовчун А. Невідомий Борис Грінченко: з нових архівних досліджень / А. Мовчун // Дивослово. – 2017. – № 12. – С. 48–52.
 37. Мовчун А. Рукописні журнали та народопросвітні книжки Бориса Грінченка / А. Мовчун // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 16–19.
 38. Мовчун А. Унікальна українська родина Бориса і Марії Грінченків / А. Мовчун // Початкова школа. – 2010. – № 4. – С. 63–65.
 39. Мойсеїв І. Лицарство / І. Мойсеїв // Зарубіжна література. Сер., Шкільний світ. – 2012. – № 2(січ.). – С. 36–40.
 40. Неживий О. Борис Грінченко і грінченкознавці на Луганщині / О. Неживий // Краєзнавство. – 2012. – № 4. – С. 140–144.
 41. Неживий О. «Скільки сили я там положив!». Роки життя Бориса Грінченка на Луганщині / О. Неживий // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 6. – С. 117–120.
 42. Неживий О. Українська Луганщина Бориса Грінченка / О. Неживий // Пам'ятки України. Науковий альманах. – 2017. – № 3. – С. 66–69.
 43. Нечаюк Л. Художнє моделювання проблеми української інтелігенції другої половини XIX ст. в повістях Б. Грінченка / Л. Нечаюк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2016. – № 22. – С. 21–24.
 44. Погрібний А. Борис Грінченко: нарис життя і творчості / А. Погрібний – Київ, 1988. – 268 c.
 45. Погрібний А. Борис Грінченко в літературному русі кінця XIX – початку XX ст.: питання ідейно-естетичної еволюції/ А. Погрібний. – Київ, 1990. – 229 с.
 46. Погрібний А. Життя і творчість Бориса Грінченка / А. Погрібний // Дивослово. – 1994. – № 3. – С. 6–13.
 47. Погрібний А. Г. Із щоденників Бориса Грінченка // Жовтень. – 1970. – № 1.
 48. Погрібний А. Час зникнення міфів : [про Б. Грінченка] / А. Погрібний // Всесвіт. – 1988. – № 12. – С. 132–138.
 49. Преварська М. Українські письменники: біографії, огляди творчості, літ. напрямки і течії, літературознав. слов. : довідник / М. Преварська – Київ, 2013. –  366 с.
 50. Сапсаєнко Л. Передумови драматургічної діяльності Бориса Грінченка / Л. Сапсаєнко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2014. – № 8 т.2. – С. 42–44.
 51. Скрипник П. Грінченко Борис Дмитрович (09.12(27.11).1863 – 06.05(23.04).1910) / П. Скрипник // Енциклопедія історії України. – Київ, 2005. – Т. 2 : Г–Д. – С. 206–207.
 52. Смолій В. Хиткі образи нового віку: ідеали й обрії прийдешності у візіях українських інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ ст. : [Грінченко Б.Д. та ін.] / В. Смолій, О. Ясь // Український історичний журнал. – 2019. – № 5. – С. 86–121.
 53. Соловець Л. Фразеологізми як засіб оцінки ситуацій вербальної і невербальної комунікації в повістях Бориса Грінченка / Л. Соловець // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 32–36.
 54. Стишов О. Особливості стилістичного використання фразеологізмів у творах Бориса Грінченка  / О. Стишов, О. Щока // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 12. – С. 3–8.
 55. Хомутенко А. Вплив творчості Тараса Шевченка на формування світогляду Бориса Грінченка / А. Хомутенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Історія. – 2011. – № 104. – С. 60–61.
 56. Яковлева І. Невідома замальовка Б. Грінченка як спроба алюзії на твір М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» / І.  Яковлева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2017. – № 30 т. 1. – С. 62–65.
 57. Яременко В. Борис Грінченко: «Його «Кобзар» зробивсь моєю Євангелією ...» / В. Яременко // Слово Просвіти. – 2019. – № 7(14–20 лют.). – С. 12–13.
 58. Яременко В. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша / В. Яременко // Слово Просвіти. – 2019. – № 10(7–13 берез.). – С. 9.
 59. Яременко В. Етнографія – наука націєтворча : [Грінченко Б.Д. та ін.] / В. Яременко // Слово Просвіти. – 2014. – № 27 (10–16 лип.). – С. 10.
 60. Яременко В. Мобілізація класиків літератури на боротьбу з російським фашизмом : йдеться про перші три видання в  «Бібліотеці Українського воїна»', де першим із класиків у добровольці записався Тарас Шевченко, за ним Василь Симоненко і Борис Грінченко / В. Яременко // Українська літературна газета. – 2015. – 5 черв. (№ 11). – С. 4–5.
 61. Яременко В. Сам про себе (автобіографії Бориса Грінченка) / В. Яременко // Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 93–107.
 62. Яременко В. У слові Бориса Грінченка – сила зброї : публіцистична спадщина Бориса Грінченка / В. Яременко // Слово Просвіти. – 2019. – № 12(21–27 берез.). – С. 6–7.

***

Голомб Л. Психологічні засади лірики Б. Грінченка [Електронний ресурс] / Лідія Голомб // Борис Грінченко: літературні розвідки, бібліографічні нариси. – Режим доступу: http://www.librari.kherso№.ua/you№g/tavrica/gri№che№co/gri№che№co__2.htm

Гуменна В. Деякі спостереження над поетикою Грінченка-прозаїка [Електронний ресурс] / Віра Гуменна. – Режим доступу: http://www.library.kherso№.ua/you№g/ tavrica/gri№che№ko/gri№che№ko_3.htm

Калениченко І. Б. Д. Грінченко у Херсоні [Електронний ресурс] / Ірина Калениченко // Борис Грінченко : літературні розвідки, бібліографічні нариси. – Режим доступу: http://www.librari.kherso№.ua/you№g/tavrica/ gri№che№co/gri№che№co_1.htm

Грінченко Борис Дмитрович [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrlit.org/Hri№che№ko_Borys_Dmytrovych

Платмір Я. Л. Борис Грінченко – народний учитель, письменник, лексикограф, етнограф, історик, публіцист, громадський та політичний діяч [Електронний ресурс] / Ярослав Леонідович Платмір. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://pmu.i№.ua/virtual–exhibitio№s/vistavki_2011_2014/boris_gri№che№ko_№arod№ii_ychitel/


Борис Грінченко як мовознавець, фольклорист і перекладач

Мовознавча діяльність:

 1. Абакумова Г.О. До питання про експресивність терміна / Г.О. Абакумова // Мовознавство. – 1981. – № 3. – С. 85–88.
 2. Винник В. Борис Грінченко і процес становлення єдиної української літературної мови / В. О. Винник // Мовознавство. – 2014. – № 6. – С. 13–23.
 3. Галас Б. Риси упорядницького і редакторського стилю Б. Гринченка як лексикографа / Б. Галас // Українська мова. – 2008. – №1. – С. 80–86. 
 4. Ганущак О. «Символ боротьби за рідне українське слово» / О. Ганущак // Літературна Україна. – 2014. – № 3(16 січ.). – С. 1.
 5. Грінченко Б. Предисловіе // Словарь української мови / за ред. Б. Грінченка: в 4 т.; фото передрук. – Київ, 1996. – Т.1. – С.ХІІІ–ХХХVІІ.
 6. Громадсько–політичний діяч і творець словника // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 4.– С. 40.
 7. Дика Н. Формування лінгвістичних понять в учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час вивчення морфології (іменні частини мови) / Н. Дика // Українська мова і література в школах України. ‒ 2014. ‒ № 10. ‒ С. 20‒25.
 8. Коляденко О. «Словарь української мови» Бориса Грінченка і його значення в культурно–просвітному розвитку української нації (початок XX ст.) / О. Коляденко // Інноваційна педагогіка. – 2020. – № 28. – С. 37–43.
 9. Копиленко Н. З історії «Словаря української мови» Бориса Грінченка / Н.Копиленко // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 7. – С. 60–63.
 10. Кузьменко Н. «Українська граматика» Б. Грінченка – один із перших шкільних підручників з читання на національній основі / Н. Кузьменко // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 56–57.
 11. Лаборева О. Славетні імена. Біографічні довідки про видатних українських мовознавців / О. Лаборева // Українська мова та література. –  2014. – Листопад. – № 21. – С. 32–41.
 12. Матвіяс І. Роль говорів у мовотворчості Бориса Грінченка / І. Матвіяс // Українська мова. – 2009. – №3. – С. 10–16.
 13. Прядко І. Всеукраїнська наукова конференція «Лексикографічний досвід Б. Д. Грінченка на загальнослов'янському тлі» (до 150–річчя від дня народження Б. Д. Грінченка, м. Київ, 9 грудня 2013 року) / І. Прядко, І. Самойлова // Українська мова. – 2014. – № 2. – С. 127–132.
 14. Сиваченко М. Античернечий анекдот у записнику І. Рудченка і в баєчних обробках І. Крилова, Л. Глібова та Б. Грінченка / М. Є. Сиваченко // Сторінки історії Української РСР. – Київ, 1990. – С. 99–115.
 15. Солоіденко Г. Словнику Грінченка – 100 років / Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 4. – С. 40–44.
 16. Таванець Н. Проблеми розвитку української літературної мови кінця XIX – початку XX ст. в епістолярії Б. Грінченка, В. Леонтовича та Є. Чикаленка  / Н. Таванець // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2009. – №40 (жовт.). – С. 11–14.
 17. Тищенко О. «Словарь української мови» за ред. Б. Д. Грінченка у зведеному реєстрі української лексики: формування словотвірних гнізд / О. Тищенко // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 103–110.
 18. Черняхівський А. Фізична термінологія в словнику Б. Грінченка / А. Черняхівський // Українське слово і сучасність. – 2017. – № 3. – С. 21–27.
 19. Юносова В. Варіантні закінчення іменників у «Словарі ...» Б. Грінченка і сучасні нормативні процеси / В. Юносова // Дивослово. – 2009. – №11. – С. 39–44.
 20. Яременко В. До Бориса Грінченка по «достиглий овоч» : [Про роботу Бориса Грінченка над чотиритомним «Словарем української мови»]  / В. Яременко // Слово Просвіти. – 2020. – № 28/29 (23–29 лип..). – С. 8.


Фольклористична діяльність Б. Грінченка:

 1. Козар Л. «Лицарі духа». Фольклористична діяльність Бориса Грінченка в оцінці Івана Франка / Л. Козар // Слово і час. – 2006. – №9. – С. 10–13.
 2. Козар Л. Фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 2–3. – С. 4.
 3. Погребенник В.Ф. Фольклористична діяльність Б.Д. Грінченка / В.Ф. Погребенник // Народна творчість та етнографія. – 1988. – № 6. – С. 18–30.
 4. Родінова Н. Етнографічно–фольклористична діяльність Бориса Грінченка / Н. Родінова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – №82–84. – С. 44–46.
 5. Сапсаєнко Л. Фольклорні традиції в історичній драматургії Бориса Грінченка / Л. Сапсаєнко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 10. – С. 41–42.
 6. Сиваченко М. Сторінки історії української літературиі фольклористики / М. Сиваченко // Літературознавчі та фольклористичні розвідки / М. Сиваченко. – Київ, 1974. – С. 287–294.
 7. Хомутенко А. Фольклорно-етнографічна діяльність Бориса Грінченка / А. Хомутенко // Народна творчість та етнографія, 2005. – № 4 – С. 106–112.

***
П'ятаченко С. Фольклорні записи Бориса Грінченка з села Нижня Сироватка : зб. мат-лів / Упоряд. С. П'ятаченко; передмова, примітки, словник С. П’ятаченка. – Суми, 2019. – 291 с.: http://repository.sspu.edu.ua/ha№dle/123456789/8726


Перекладацька діяльність Б. Грінченка:

 1. Бондаренко Н. Д.Грінченко – перекладач / Н.Бондаренко // Всесвіт. – 1965. – №12. – С. 68–71.
 2. Євтушенко С. Борис Грінченко – перекладач / С. Євтушенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 9–13.
 3. Лаборева О. Славетні імена. Біографічні довідки про видатних українських мовознавців / О. Лаборева // Українська мова та література. – 2014. – № 21 (листоп.). – С. 32–41.
 4. Стріха М. Перекладацька діяльність родини Бориса Грінченка / М. Стріха // Слово і час. – 2013. – № 7. – С. 94–100.
 5. Хоптяр А. Поезія «свободи і кохання» Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка / А. Хоптяр // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 321–325 :  https://dspace.uzh№u.edu.ua/jspui/ha№dle/lib/25263

 

Видавнича і культурницька діяльність:

 1. Веркалець М. Б. Грінченко // Веркалець М. А. Ю. Кримський у колі своїх сучасників. – Київ,  1990.– С. 26–38.
 2. Галович  А. Меценатство у книговидавчій справі на межі двох століть. Борис Грінченко – видавець, редактор / А. Галович // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 9. – С. 14–16.
 3. Гуменюк М. Б. Д. Грінченко // Гуменюк М. Українські бібліографи ХІХ – початку ХХ століття : нариси про життя та діяльність / М. Гуменюк. – Харків, 1969. – С. 135–152.
 4. Єфремов С. Борис Грінченко / С. Єфремов // Духовні криниці. Ч. 1. – Київ, 1997. – С. 420–423.
 5. Животенко-Піанків А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка. – Київ, 1999. – 176 с.
 6. Зворський С. Бібліотека київської «Просвіти» (1906–1910 рр.) // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України. –  Київ, 1997. – Вип. 2.– С. 51–69.
 7. Зубкова Н. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Грінченка : (з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського) / Н. Зубкова. – Київ, 2008. – 177 с.
 8. Зубкова Н. Бібліотечна діяльність Бориса Грінченка / Н. Зубкова // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 1. – С. 11–12.
 9. Зубкова Н. Народно-просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка (за матеріалами особового архівного фонду) / Н. Зубкова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 1994. – Вип. 2. – C. 97–105.
 10. Зубкова Н. Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка / Н. Зубкова // Бібліотечна планета. – 2007. – № 3. – C. 8–10.
 11. Кобижча Н. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект: моногр. / Н. Кобижча. – Київ, 2017. – 203 с.
 12. Ковалів Ю. «Просвіта» в контексті українських перманентних відроджень / Ю. Ковалів // Слово Просвіти. – 2018. – № 43 (25–31 жовт.). – С. 4–5.
 13. Левчик Н. Великий трудівник на ниві національної культури / / Грінченко Б.Д. Вибрані твори: в 2–х т.: Т.1. – Київ, 2008.
 14. Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка / Я. Поліщук // Дивослово. – 2007. – №7. – С. 45–48.
 15. Качкан В. «Прийде сівач – і запишніють сходи»: (над життєвим подвигом Бориса Грінченка) // Качкан В. А. Українське народознавство в іменах : у 2 ч. / В. Качкан. – Київ, 1994. – Ч. 1. – С. 178–187.
 16. Новальська Т. Читачезнавчі ідеї у творчій спадщині Бориса Грінченка / Т. Новальська // Бібліотечна планета. – 2004. – № 1. – С. 19–21.

***
Громадсько–просвітницька та культурна діяльність Бориса Грінченка [Електронний ресурс]. – 2008–2015 : https://core.ac.uk/dow№load/33690914.pdf

Кобижча Н. Культурницька праця Бориса Грінченка: світоглядний аспект : моногра. – Київ, 2017. – 204 с. http://lib.k№ukim.edu.ua/wp–co№te№t/uploads/2017/03/kobuzhcha_boris–gri№che№ko.pdf

 

Педагогічні погляди Б. Грінченка:

 1. Антонець Н. Грінченко Борис Дмитрович (1863–1910) : [письменник,педагог, мовознавець, громадський діяч, голова київської "Просвіти"] / Н. Б. Антонець // Українська педагогіка в персоналіях : у 2–х кн. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – С. 437–448
 2. Антонець Н. Сторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби : [про працю відомого українського педагога В. Дурдуківського «Педагогічна діяльність Б. Грінченка» (1929)..]  / Н. Антонець // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 24–28.
 3. Артемова Л. Педагогічний доробок Бориса Грінченка / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. – Київ, 2006. – С. 252–257.
 4. Борис Дмитрович Грінченко : [педагогічні погляди Б. Грінченка] // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підруч. для студ. вузів / Під. заг. ред. А. М. Бойко. – Київ, 2004. – С. 339–362.
 5. Букет Є. 16 голів Київської «Просвіти» [Грінченко Б.Д.] / Є. Букет // Слово Просвіти. – 2013. – № 40 (10–16 жовт.). – С. 7.
 6. Веркалець М. Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка / М. М. Веркалець. – Київ : Знання, 1990. – 48 с.
 7. Грінченко М. Школи, де вчителював Борис Грінченко / М. Грінченко // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 47–50.
 8. Євтушенко С. Образ народного вчителя у творчості Б. Грінченка / С. Євтушенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 4. – С. 6–8.
 9. Животенко–Піанків А. Педагогічно–просвітницька праця Бориса Грінченка/ А. Животенко–Піанків – Київ, 1999. – 176 с.
 10. Карпенко І. Образ світу в педагогічній системі Б. Грінченка / І. Карпенко, О. Неживий // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1.– С. 209–214.
 11. Кізченко В. I. Всеукраїнська учительська спілка // Енциклопедія історії України: Т. 1: А–В. – Київ, 2003. – 688 с.
 12. Клименко Н. Борис Грінченко і Настя Грінченко: до питання про патріотичне виховання / Н. Клименко // Історія і суспільствознавство в школах України : теорія та методика навчання. – 2013. – № 11. – С. 6–8.
 13. Кузьменко Н. «Українська граматка» Б. Грінченка – один із перших шкліьних підручників з читання на національній основі / Н. Кузьменко // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 56–57.
 14. Левітас Ф. Використання творчої спадщини Бориса Грінченка в навчально–виховному процесі / Ф. Левітас, Н. Клименко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2013. – № 12. – С. 3–7.
 15. Матвійчук О. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка у бібліотечних фондах / О. Матвійчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 11–13.
 16. Неживий О. Актуальний для сучасної школи : національно–патріотичне виховання у педагогічній спадщині Бориса Грінченка / О. Неживий // Слово Просвіти. – 2013. – № 50(19–25 груд.). – С. 12–13.
 17. Огнев'юк В. Великий Просвітитель України : до ювілею Бориса Грінченка / В. Огнев'юк // Рідна школа. – 2014. – № 1/2. – С. 3–11.
 18. Панченко В. «Будьмо вкраїнцями–русинами думкою, мовою, ділом!» / В. Панченко // Слово Просвіти. – 2013. – № 48(5–11 груд.). – С. 6–7.
 19. Стецюк С. Особистісний підхід Бориса Грінченка до творення образу вчителя в повісті «Непокірний» / С. Стецюк // Українська мова та література. – 2016. – Січень. – № 1–2. – С. 71–73
 20. Чоповський В. Національне виховання : виховний ідеал українського народу : [Грінченко Б. та ін.] / В. Чоповський // Педагогічна думка. – 2015. – № 2. – С. 13–28.
 21. Яременко В. Від автора «теорії малих діл» до Великого Просвітника українського народу (народопросвітня діяльність Бориса Грінченка) / В. Яременко // Слово Просвіти. – 2014. – № 21 (29 трав.–4 черв.). – С. 10.

***
Гайдаєнко І. В. Б. Грінченко – учитель-словесник. URL: http://www.library.kherso№.ua/you№g/tavrica/gri№che№ko/gri№che№ko_6.htm

 

Вивчення життя і творчості Б. Грінченка в школі (сценарії та уроки):

 1. Білокура Н. Борис Грінченко: відомий і невідомий: сценарій вечора, присвяченого дню народження Б. Грінченка / Н. Білокура // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 1. – С. 24–29.
 2. Бондар Є. Виховання добра й толерантності на уроках української літератури / Є. Бондар // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 19/20/21. – С. 19–25.
 3. Борис Дмитрович Грінченко : віхи біографії // Освіта України. – 2008. – №92(5 груд.). – С. 4.
 4. Булаховська Ю. Виховання і школа в художніх творах «малих форм» Б. Пруса, С. Жеромського, І.Франка і Б.Грінченка / Ю.Булаховська // Початкова школа. – 1995. – № 4. – С. 53–56.
 5. Бурко О. Вивчення оповідання «Каторжна» Бориса Грінченка на принципах етновідповідності, кордоцентризму, діалогічності, проблемності, індивідуалізації / О. Бурко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 20–23.
 6. Вовк О. Актуалізація історичної пам'яті у творах Бориса Грінченка для дітей крізь призму націоцентричного світогляду автора / О. Вовк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2019. – № 41 т. 1. – С. 13–16.
 7. Гаєвська Н. «Ставав на всяке жниво»: інтелектуальна гра / Н. Гаєвська, С. Дем'яненко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 59–71; Дивослово. – 2013. – № 12. – С. 28–35.
 8. Головецька Н. «Я так хочу побачити зиму ...» : урок позакласного читання за казкою Б. Грінченка «Квіти». 5 клас / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – №1. – С. 27–28.
 9. Гончаренко А. Від душі до душі: (світ природи Бориса Грінченка у творах для дітей): навч.-метод. посіб./ А. Гончаренко. – Київ, 2015.
 10. Гребницька О. «Більше працював, ніж жив ...»: вивчення життєвого і творчого шляху Бориса Грінченка за листами та спогадами сучасників / О. Гребницька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – №4. – С. 34–44.
 11. Груздьова О. «Не бійтесь заглядати у словник ...» : сценарій вікторини / О. Груздьова // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 2. – С. 54–58.
 12. Дяченко С. Образ учителя у творчості Бориса Грінченка : на матеріалі оповідань «Непокірний», «Екзамен», «Украла», «Дзвоник» / С. Дяченко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 12–15.
 13. Євтушенко С. Образ народного вчителя у творчості Б. Грінченка  / С. Євтушенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 4. – С. 6–8.
 14. Карпенко Г. Борис Грінченко. Оповідання «Украла» (з елементами інсценування). 6–й клас  / Г. Карпенко // Українська мова та література. Сер., Шкільний світ. – 2014. – № 6 (берез.). – С. 12–14.
 15. Клименко Н. Модельне заняття з правознавства із використанням тексту-оповіді Бориса Грінченка «Хата» / Н. Клименко, О. Трухан // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2013. – № 12.
 16. Коваленко М. Знедолене дитинство в оповіданнях Бориса Грінченка «Украла», «Дзвоник», «Сестриця Галя», «Батько та дочка»: урок позакласного читання / М. Коваленко // Українська мова та література. Сер., Шкільний світ. – 2014. – № 20 (жовт.). – С. 28–32.
 17. Ковбасенко Ю. Проблема формування моральних цінностей дитини в літературних творах Б. Грінченка / Ю. Ковбасенко // Українська мова та література. Сер.. Шкільний світ. – 2010. – №26/27/28(лип.). – С. 64–67.
 18. Корнієнко О. «Казки, казки... у світі їх багато...»: уроки позакласного читання у 5 класі з вивчення українських народних казок і казок Бориса Грінченка / О. Корнієнко // Дивослово. – 2016. – № 6. – С. 10–14.
 19. Корсун Т. Інтерактивні підходи до вивчення курсу української літератури / Т. Корсун // Українська мова та література. Сер. Шкільний світ. – 2012. – № 8 (квіт.). – С. 4–31.
 20. Костюченко В. Байки, які вчать жити (за творчістю Б. Д. Грінченка) : сценарій свята гумористичного слова / В. Костюченко // Українське слово і сучасність. – 2017. – № 4. – С. 41–53.
 21. Кузьменко В. Борис Грінченко про видання літератури для дітей / В. Кузьменко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 7–11.
 22. Кузьмінець О. Не згубити набутки минулих поколінь: діячі культурно-освітньої організації «Просвіта» М. Драгоманов, І. Франко, Б. Грінченко, В. Барвінський, В. Науменко / О. Ц. Кузьмінець, О. Цапко // Рідна школа. – 1998. – № 11. – С. 15–18.
 23. Малієнко Ю. Використання творчої спадщини Б. Грінченка на уроках історії України у 9–10 класах. Навч.-метод. мат-ли / Ю. Малієнко, О. Трухан // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навч. – 2013. – № 11. – С. 3–5.
 24. Мовчун А. Борис Грінченко: з любов’ю до дитини та її світу / А. Мовчун // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 47–51.
 25. Неживий О. До вивчення життєпису Бориса Грінченка: урок – драматичне дійство / О. Неживий // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 6. – С. 30–33.
 26. Охріменко Н. Утвердження милосердя, доброти в оповіданні Бориса Грінченка «Украла» / Н. Охріменко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 2. – С. 32–34.
 27. Павлова О. «Хай кожен так собі співає, як хто зуміє і здолає...» : конспект уроку за байкою Б. Грінченка «Сорока» / О. Павлова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 1. – С. 19–22.
 28. Паркулаб М. Борис Грінченко. Оповідання «Каторжна». Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору: 10 клас / М. Паркулаб // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 12. – С. 37–41.
 29. Парфенюк О. Утвердження прагнення людини до любові, добра в оповіданні Б. Грінченка «Каторжна» : 10 клас / О. Парфенюк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 10. – С. 27–29.
 30. Приходченко К. Урок літератури у творчому освітньо-виховному середовищі спеціалізованої гуманітарної школи: на прикладі творчості Б. Грінченка / К. Приходченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – №12. – С. 18–28.
 31. Пустовіт В. Вивчення письменницької мемуаристики на уроках літератури: формування національної гідності молоді : [в т.ч. згадка про зв'язок Б. Грінченка з Херсонщиною] / В.Ю. Пустовіт // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – №25. – С. 4–11.
 32. Риженко А. Борис Грінченко. «Батько та дочка»: урок-психологічне дослідження з позакласного читання, 10-й клас / А. Риженко, О. Риженко // Українська мова та література. Сер., Шкільний світ. – 2014. – № 24(груд.). – С. 40–43.
 33. Романишина Н. Прояви психічного життя персонажа й автора в оповіданні Бориса Грінченка «Каторжна» / Н. Романишина // Українська мова і література в школі. – 2008. – №5. – С. 26–30.
 34. Савєнко Е. Любов до ближнього, якою вона була і має бути сьогодні?: за оповід. А. Ю. Тесленка "Любов до ближнього" та Б. Д. Грінченка "Дзвоник", урок-круглий стіл, 8-й клас / Е. Савєнко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 15. – С. 19–23.
 35. Серебрянська М. Урок літератури рідного краю. 9-10-й кл.: [Грінченко Б. Д. та ін.] / М. Серебрянська // Сучасна школа України. Сер., Шкільний світ. – 2014. – № 2(лют.). – С. 21–28.
 36. Сібріна Г. Борис Грінченко – майстер мови: вірш до 153-річчя Бориса Грінченка / Г. Сібріна // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 29.
 37. Скалига О. Борис Грінченко. Майстер малої прози / О. Скалига // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 11. – С. 5–8.
 38. Скоробагатько О. Патріотичне виховання на уроках літератури рідного краю. Урок № 1. Борис Грінченко "Олеся" : урок вивчення нового матеріалу, 7 клас / О. Т. Скоробагатько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 33. – С. 28–30.
 39. Стецюк С. Особистісний підхід Бориса Грінченка до творення образу вчителя в повісті «Непокірний» / С. Стецюк // Українська мова та література. Сер., Шкільний світ. – 2016. – № 1/2 (січ.). – С. 71–73.
 40. Тематичні розробки уроків з української літератури : 10–й клас // Дивослово. – 1998. – № 2. – С. 31–41.
 41. Уманська Т. Літературно-мистецький альманах «Промінь добра». Присвячено Борису Дмитровичу Грінченку / Т.  Уманська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 24(серп.). – С. 25–29.
 42. Уманська Т. Особливості вивчення оповідання Бориса Грінченка «Каторжна»: 10-й клас / Т. Уманська // Українська мова та література. Сер. Шкільний світ. – 2013. – № 22 (листоп.). – С. 20–24.
 43. Хаустова С. Життя, творчість, наукова і громадська діяльність Бориса Грінченка: урок–проект / С. Г. Хаустова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 16–18. – С. 55–61.
 44. Цуканова Н. Борис Грінченко «Каторжна» : проблема насильства над дітьми / Н. Цуканова // Українська мова та література. Сер. Шкільний світ. – 2016. – № 23/24(груд.). – С. 9–13.
 45. Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором «Визначні постаті України»: Борис Грінченко / Т. Чубукова // Історія в школах України. – 2009. – №12. – С. 21–24.
 46. Щебетовська І. Вартовий рідного слова: літературний вечір (Грінченко Б.Д.) / І. Щебетовська // Українська мова та література. Сер. Шкільний світ. – 2013. – № 23(груд.). – С. 9–14.
 47. Щербина Л. Уроки з української літератури в системі особистісного зорієнтованого навчання. Борис Грінченко. Утвердження прагнення людини до любові, добра в оповіданні «Каторжна» / Л. Щербина // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 8. – С. 24–29.
 48. Щока О. Вивчення фразеології в 10 класі на матеріалі творів Бориса Грінченка / О. Щока // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 5. – С. 28–33.

 

Епістолярій Б. Грінченка:

 1. Александрова Г. Наукова і епістолярна спадщина Бориса Грінченка в осмисленні Василя Яременка (Рец. на вид. : Яременко В. Наукова і епістолярна спадщина Бориса Грінченка: моногр. – Київ, 2021. – 384 с.) / Г. Александрова // Українська біографістика. – 2021. – Вип. 22. – С. 291–297.
 2. Вознюк Г. Майстерність письменницької критики / Г. Вознюк // Радянське літературознавсто. – 1983. – № 7. – С. 52–55.
 3. Гребницька О. «Більше працював, ніж жив...». Вивчення життєвого і творчого шляху Б. Грінченка за листами та спогадами сучасників / О. Гребницька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 4. – С. 34–44.
 4. «Дякую, що показав мені багато помилок": із листування Т. Зінківського та Б. Грінченка // Урок української. – 2005. – № 11–12. – С. 28–34.
 5. Зіновська А. Відкрите листування письменників як вияв авторської свідомості в умовах тоталітаризму / Алла Зіновська // Київська старовина. – 2004. – № 2. – С. 86–90.
 6. Кіраль С. Мова як чинник самоідентифікації українського народу. (На матеріалі епістолярію Трохима Зінківського і Бориса Грінченка) / С. Кіраль // Дивослово. – 2006. – № 9. – С. 57–50.
 7. Копиленко Н.Б. Сільський житель Борис Грінченко (кінець ХІХ– поч. ХХ ст.) // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 1. – С.146–155.
 8. Мицик Ю. «Він більше працював, ніж жив..»: [Епістолярна спадщина Б.Грінченка] / Ю.Мицик, С.Абросимова // Слово і час. – 1993. – № 12. – С. 8–15.
 9. Мовчун А. Невтомний сіяч на ниві української культури: [письм. Б. Грінченко] / А. Мовчун // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2009. – №13. – С. 17–19.
 10. Мовчун А. «Цілую твої ніженьки. Твій Борис...»: інтимна поезія Бориса Грінченка в листах до дружини / А. Мовчун // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 10. – С. 10–13;  № 9. – С. 4–8.

***
Яременко В. Борис Грінченко про українські національні справи: епістолярний, мовний та редакторський аспекти : https://doi.org/10.31866/2616–7948.1(7).2021.233902

 

Б. Грінченко у спогадах:

 1. Дорошенко Д. Борис Грінченко. Дещо з моїх споминів / Д. Дорошенко // Літературна Україна. – 2013. – № 37 (26 верес.). – С. 6.
 2. Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах / А. Мовчун // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 31–36.
 3. Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини / А. Мовчун // Слово Просвіти. – 2013. – № 14(4–10 квіт.). – С. 6.
 4. Яременко В. Епістолярні діалоги Бориса Грінченка про українські національні справи / В. Яременко // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 7/8. – С. 10–21.

***
Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах: приваблива людська особистість / А. Мовчун // Матеріали щорічних Грінченківських читань, 2012. – С. 5–17 :https://elibrary.kubg.edu.ua/2438/1/A_Movchu№_ko№f_№D

 

Вшанування пам’яті Б. Грінченка: ювілеї, музеї

 1. Богданець-Білоскаленко Н. Постать великого українця Бориса Грінченка крізь простір століть: до вшанування пам'яті Бориса Грінченка / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 6. – С. 11–14.
 2. Гречанюк С. «Дякою нас тоді люди згадають…»: (до 120–річчя з дня народження Бориса Грінченка) // Українська мова і література в школі. – 1983. – №12. – С.60–63.
 3. Дунаєва Л. Безкомпромісний лицар національної ідеї: до дня вшанування пам'яті Б. Д. Грінченка / Л. Дунаєва // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 55–60.
 4. Ім'я Грінченка бережімо! // Слово Просвіти. – 2013. – № 19 (16–22 трав.). – С. 12.
 5. Кішенко І. Промінь добра. До 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка / І. Кішенко // Українська культура. – 2008. – № 12. – С. 13–14.
 6. Копиленко Н. До ювілею подружжя Грінченків / Н. Б. Копиленко // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 45–46.
 7. Левчик Н. Речник відродження (до 130–річчя з дня народження Б. Грінченка) / Н. Левчик // Київ. – 1993. – № 12. – С. 104–106.
 8. Матяш І. Світло згаслої зірки... (Борис Грінченко та Іван Череватенко) / І. Матяш // Пам'ять століть. – 2000. – № 1–2. – С. 54–62.
 9. Мовчун А. «Кожна річ має в собі частинку мого я...» : музей Бориса Грінченка в Києві / А. Мовчун // Дивослово. – 2011. – № 9. – С. 58–61.
 10. Мовчун А. Коли хоронили Бориса Грінченка / А. Мовчун // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 11–17.
 11. Не цілком ювілейне. З нагоди 135–річчя Бориса Грінченка // Слово і час. – 1998. – № 12. – С. 9–14.
 12. Олійник М. В поті чола. До 100-річчя з дня народження Бориса Грінченка / М. Олійник // Дніпро. – 1963. – № 12. – С. 117–124.
 13. Охріменко П. «Серце, зотлілеє з муки» (до 125–річчя від дня народження Б. Д. Грінченка) / П. Охріменко // Вітчизна. – 1988. – № 12. – С. 158–160.
 14. Павленко Н. Меморіальний музей Б. Грінченка / Н. В. Павленко // Енциклопедія Сучасної України / Гол. ред. кол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін. – Київ, 2006. – Т. 6 : Го–Гю. – С. 508.
 15. Погрібний А. «Більше працював, ніж жив». До 125-річчя народження Б. Грінченка / А. Погрібний // Київ. – 1988. – № 11. – С. 138–144.
 16. Процюк С. «Більше працював, ніж жив...» (До 125-річчя з дня народження Бориса Грінченка) / С. Процюк // Українська мова і література в школі. – 1988. – № 12. – С. 3–6.
 17. Пультер С. Невтомний трудівник освітянської ниви: до 100-річчя пам'яті Бориса Грінченка / С. Пультер // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 6. – С. 10–12.
 18. Стецюк Н. Вартовий криниці слова золотого. Фотонарис із музею Бориса Грінченка / Н. Стецюк, Л. Суворова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 4. – С. 112–116.
 19. Яременко В. Більше працював, ніж жив... (До 125–річчя від дня народження Б. Д. Грінченка) / В. Яременко // Дніпро. – 1988. – № 12. – С. 123–136.

***
Презентація пам’ятної монети «Борис Грінченко»: https://d№pb.gov.ua/ua/i№formatsiy№o–bibliohrafich№i–resursy/vydat№i–pedahohy/%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE–%

Укладач: О. Михайленко

Календар подій

    1 2 3 4
56 7 8 91011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 232425
26272829