Військове козацьке мистецтво

Військове козацьке мистецтво

1. Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. / О. М. Апанович, передм. В. С. Мороза. – Д. : Січ, 2004. – 229 с.
2. Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва : кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / О. М. Апанович, упоряд. О. С.  Яремійчук, наук. ред., авт. післямови Ю. А. Мицик. – К. : Веселка, 2009. – 717с.
3. Бадаєва Д. Холодна зброя як елемент козацького комплексу озброєння (у колекції Харківського історичного музею) / Д. Бадаєва // Київська старовина. – 2004. – № 2. – С. 115-118.
4. Бережанський В. Військова організація Запорізької Січі / В. Бережанський // Козацтво України. – 2004. – № 3. – С. 30-39.
5. Добрянський В. Про вогнепальну зброю козацького часу / В. Добрянський // Чумацький шлях. – 2008. – № 3. – С. 6-8.
6. Історія українського козацтва : нариси у 2 т. / В. А. Брехуненко, Л. В. Войтович, О. Б. Головко та ін. ; передм. В. А.  Смолій, худож. оформ.  О. Я. Остапов. – 2006. – 800 с., арк. кольор. ілюстр.
7. Каляндрук Т. Бойовий вишкіл українського козацтва / Т. Каляндрук // Чумацький шлях. – 2008. – № 3. – С. 2-5; № 4. – С. 16-19.
8. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України / Т. Каляндрук ; за ред. В.  Ідзьо. – Л. : Піраміда, 2007. – 304 с.: ілюстр.
9. Корнієнко О. М.  Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. : [з історії укр. козаччини] / О. М. Корнієнко. – К. : Наш час, 2008. – 487 с.
10. Король Н. Українське козацтво – родоначальник кінного війська Московії-Росії / Н. Король; Наук. тов-во ім. Т. Шевченка, Б-ка українознавства. – Нью-Йорк; ЗДА: Накл. наук. тов-ва ім.Т. Шевченка, 1963. – 96 с.
11. Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття / О. Мальченко // Київська старовина. – 2010. – № 4. – С. 38-61 ; № 5. – С. 3-16.
12. Мицик Ю. А. Як козаки воювали : іст. розповіді про запороз. козацтво / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко. – 2-ге вид. й доп. – Д. : Промінь, 1991. – 301 c.
13. Нудьга Г. А. Республіка козаків / Г. А. Нудьга; ред. О. Яковенко, передм. І. Рішняк, Д. Кулиняк. - К. : Варта, 2005. - 104 с. : іл.
14. Путро О. Українське козацьке військо / О. Путро // Київська старовина. – 1997. – № 6. – С. 3-33 ; 1998. – № 1. – С. 3-25.
15. Сокирко О. "Малоросійська ручниця" і переозброєння козацького війська 1728-1750 рр. / О. Сокирко // Київська старовина. – 2005. – № 6. – С. 3-12.
16. Сокирко О. Г. Війська українських гетьманів у Полтавській битві 27 червня 1709 р.  / О. Сокирко // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 40-51. – Бібліогр. у кінці ст.
17. Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVII століття  / І. С. Стороженко. – Д. : Вид-во Дніпропетровськ. держ. ун-ту, 1996. – Кн. 1. : Воєнні дії 1648-1652 рр. – 320 с.
18. Тоїчкін Д. В. Козацькі шаблі в зображальних джерелах України XVII-XVIII ст. / Д. В. Тоїчкін // Український історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 180-191.
19. Українське козацтво: мала енцикл. / Н.-д. ін-т козацтва при Запоріз. держ. ун-ті ; редкол. : Ф. Г.  Турченко (кер.) [та ін.]. – К. : Ґенеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2002. – 567 с.
20. Фролов Б. Реліквії військової історії / Б. Фролов // Київська старовина. – 1993. – № 1. – С. 111-114. – Бібліогр. у кінці ст.

Довідка виконана 14.02.2013 . Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30