Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Історичні науки Давид Йосипович Заславський: нарис життя та діяльності

Давид Йосипович Заславський: нарис життя та діяльності

Давид Йосипович Заславський: нарис життя та діяльності

1. Єфремов С. Щоденники 1923-1929 / Наук. ред., передмова  Е. Соловей. – К. : «Рада», 1997. – 848 с. – (Серія «Мемуари»).
2. Жуков Ю. Его столетие / Юрий Жуков // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 9-22.
3. Заславский Давид // Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki87
4. Заславский Давид // Большая советская энциклопедия: в 30 т. / чл. гл. ред.: Н. К. Байбаков [и др.] ; гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1969 - 1978. – Т. 9 : Евклид - Ибсен. – 1972. – Ст. 1130.
5. Заславский Д. Ветераны «Правды» / Д. Заславский // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 59-62.
6. Заславский Д. Винтик с рассуждением: фельетоны, памфлеты / Д. И. Заславский. – М. : Сов. писатель, 1977. – 303 c.
7. Заславский Д. Гитлеровская армия крепостников и мракобесов / Д.Заславский. – М. : Госполитиздат, 1942. – 35 с.
8. Заславский Д. Из родословной журналистики / Д. Заславский // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 120-121.
9. Заславский Д. Институт газетной красоты / Д. Заславский // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 132-134.
10. Заславский Д. Истоки и пути фельетона / Д. Заславский. – М. : «Огонек», 1931 – 96 с. (Сер. Библиотека журналиста; Кн. 2)
11. Заславский Д. Маргарита с бомбой / Д. Заславский // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 144-146.
12. Заславский Д. Мысли о публицистике / Д. Заславский // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 102-105.
13. Заславский Д. Фашизм несет рабство народам / Д. Заславский // Большевик. – 1941. – № 11–12. – С. 47.
14. Заславский Д. Фельетонистами не рождаются / Д. Заславский // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 90-97.
15. Заславский Д. Перечитывая Кольцова / Д. Заславский // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 67-73.
16. Заславський Давид // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України; голов. редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Координац. бюро ЕСУ НАН України, 2001 - Т. 10 : З – Зор / наук. ред. : С. І. Болтівець [та ін.]. – К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – С. 345.
17. Заславський Д. Михайло Драгоманов. Життя і літературно-дослідницька діяльність / Д. Заславський, І. Романченко. – К. : Дніпро, 1964. – 198 с.
18. Іваницька С. Г. Сергій ЄфремовVersus Богдан Кістяківський: полеміка навколо «політичної спадщини» Михайла Драгоманова (історіографічний аспект) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2011, вип. XXXI. – С. 309-319.
19. Іваницька С.Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – С.188-208.
20. Іваницька С.Г. Михайло Драгоманов як «значущий інший» у світосприйманні Сергія Єфремова (1890-ті – 1920-ті роки) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип.ХХVІІ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – С. 237-244.
21. Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ половина ХІХ ст.) / Р.П. Іванова. – К. : Вид-во Київського ун-ту, 1971. – 223 с.
22. Кістяківський Б. М.П. Драгоманов. Його політичні погляди, літературна діяльність і життя // Кістяківський Б. Вибране. – К. : Абрис, 1996. – С.275-346.
23. Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова / А. Круглашов. – Вид. 2-ге. – Чернівці : Прут, 2001. – 488 с.
24. Кружков Н. Большое перо (к 80-летию со дня рождения Д. И. Заславского) / Николай Кружков // Советская печать. – 1960. – № 2. – С. 36-38.
25. Кудреватых Л. Следы памяти / Леонид Кудреватых // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 34-39.
26. Лукеренко В. Л. Світогляд Драгоманова / В. Л. Лукеренко. – К. : Наук. думка, 1965. – 124 с.
27. От редакции «Освобождения» // Собрание политических сочинений М. Драгоманова. – Париж : Освобождение, 1905. – 376 с.
28. По долгу и призванию // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 3-6.
29. Рыклин Г. Стаж молодости / Григорий Рыклин // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 23-25.
30. Рябчиков Е. Энциклопедист / Евгений Рябчиков // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 40-47.
31. Франко І. Я. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова // Франко І.Я. Зібрання творів: У 50-ти томах. – Т.45. – К. : Наук. думка, 1986. – С.423-438.
32. Шатуновский И. Бодрость духа / Илья Шатуновский // Талант, отданный газете. – М. : Правда, 1980. – С. 48-58.

Довідка виконана 13.08.2015. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930