Державний суверенітет України

Державний суверенітет України

 1. Балаклицький А. І. Поняття та значення основних ознак держави на сучасному етапі розвитку суспільства: загальнотеоретична характеристика. Держава і право: зб. наук. праць. 2011. № 53. С. 96 – 101.
 2. Бєлєвцева В. Державний суверенітет, його ознаки та властивості. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 10. С. 7 – 10.
 3. Гапотій В.Д. Вплив глобалізаційних процесів на теорію та практику державного суверенітету. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2004. Вип. 27. С. 243 – 250.
 4. Гречко О.О. Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру української держави. Право і Безпека. 2014. № 4. С. 12 – 15.
 5. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: / за ред. Ю.П. Битяка. К. : Ред. журналу «Право України», 2012. 336 с.
 6. Іляшко О. О. Забезпечення територіальної цілісності і недоторканності України: національні і міжнародно-правові аспекти. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. 2018. № т. 29. 3. С. 33 – 39.
 7. Коваленко М. Першооснова незалежності України: декларації про державний суверенітет – 20 років. Історичний журнал. 2010. № 1/2/3. С. 312 – 320.
 8. Конституційно-правові засади державного суверенітету України: до 20-ї річниці проголошення незалежності України. Вісник Національної Академії Наук України. 2011. № 6. С. 3 – 16.
 9. Котуха О. С. Правові аспекти реалізації державного суверенітету в умовах регіональної інтеграції. Право і суспільство. 2017. № 1. С. 22 – 26.
 10. Куян І. А. Суверенітет і право: проблеми співвідношення. Держава і право. 2013. № 61. С. 84 – 90.
 11. Матвієнко А. С. Територія як предмет дослідження суспільствознавчих наук. Держава і право: зб. наук. праць. 2012. № 55. С. 562 – 567.
 12. Паламарчук В. А. Характеристика основних видів правового режиму державної території . Право і суспільство. 2017. № 1 ч. 2. С. 27 – 31.
 13. Репешко П. І. Межі державного суверенітету країн-членів Європейського Союзу. Карпатський правничий часопис. 2014. № 7. С. 90 – 99.
 14. Рогач О. Я. Правовий нігілізм як загроза державного суверенітету. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2015. № 34 т.1. С. 44 – 46.
 15. Семчишин С. І. Конструктивістське прочитання суверенітету в теорії міжнародних відносин. Молодий вчений. 2017. № 6. Ч. 1. С. 44 – 49.
 16. Семчишин С. І. Чинники реалізації суверенітету України в умовах кризи міжнародної системи безпеки. Політикус. 2017. № 2. С. 143 – 150.
 17. Торяник В. М. Суверенітет: генеза, сутність, значення для існування держави в міжнародному правовому полі. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 220 – 222.
 18. Троян І. Державний суверенітет як політологічна категорія: сутність, характеристики, особливості трансформації. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2010. Випуск 22. С. 130 – 136.
 19. Шемшученко Ю. Проблема державного суверенітету як предмет наукових досліджень // Конституційно-правові засади державного суверенітету України: до 20-ї річниці проголошення незалежності України. Вісник НАН України. 2011. № 6. С. 3 – 16.

Довідка виконана 25.03.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930