Детермінація фальшивомонетництва в Україні

Детермінація фальшивомонетництва в Україні

 1. Алєксєєв О. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. – 2-ге вид. перероб. та доп. / О. Алєксєєв, В. Весельський, В. Пясковський. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 320 с.
 2. Венецкий С. Обман, растянувшийся на века / С. Венецкий // Советская юстиция. – 1990. – № 11-12. – С. 27–30.
 3. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами : пер. с нем. / Г. Вермуш. – М. : Междунаро. отношения, 1990. – 218 c.
 4. Воробей О. Виникнення та історичний розвиток паперових грошей України / О. Воробей // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 6-8.
 5. Гай-Нижник П. Боротьба з фальшуванням грошей і валютною спекуляцією за Гетьманату 1918 року / П. Гай-Нижник // Фінанси України. –  2005. – № 9. – С. 158-160.
 6. Кримінальне право України: особлива частина / ред. М. І. Бажанов. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
 7. Кримінальне право. Особлива частина: навч. посіб. / заг. ред. В. Трубников. – Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 335 с.
 8. Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент. : у 2 т. / Ю. Баулін, В. Тацій. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина. – 1039 с.
 9. Кудінов В. А. Аналіз основних статистичних форм автоматизованої інформаційної системи «Фальшивомонетництво» МВС України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/3885-10232-1-SM.pdf. (дата звернення: 30.04.2020).
 10. Литвак О. Латентна злочинність // Литвак О. М. Злочинність, її причини та профілактика / О. М. Литвак; наук. ред. А. В. Зелiнський. – К. : Україна, 1997. – С. 22-26.
 11. Марко С. Кримінально-правова характеристика ввезення в Україну підроблених грошей, державних цінних паперів та білетів державної лотереї / С. Марко // Митна справа. – 2010. – № 3. – С. 48-54.
 12. Мацишин В. Систематизація обставин, які необхідно встановлювати у кримінальних справах про фальшивомонетництво / В. Мацишин // Право України. – 2001. – № 6. – С. 65-68.
 13. Мировська А. Тактика використання спеціальних знань під час проведення допиту при розслідуванні фальшивомонетництва / А. Мировська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2015. – № 31 т. 3. – С. 89-92.
 14. Михалік О. Кількісно-якісні показники фальшивомонетництва в Україні / О. Михалік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4995/1/11%20-%201_9_%20-%2041.pdf (дата звернення: 30.04.2020).
 15. Петряєв С. Характеристика форм фальшивомонетництва та осіб, що його вчиняють / С. Петряєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4995/1/11%20-%201_9_%20-%2041.pdf (дата звернення: 30.04.2020).
 16. Польский Г. Рыцари фальшивых банкнот / Г. Польский. – М. : Юрид. лит., 1982. – 176 с.
 17. Сахаров В. Фальшиві гроші як зброя агресора і диверсанта / В. Сахаров // Чумацький шлях. – 2012. – № 2. – С. 26-28.
 18. Сингаївська І. Кримінологічні аспекти сучасного фальшивомонетництва в Україні / І. Сингаївська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 166-169.
 19. Фальшивомонетництво // Велика українська юридична енциклопедія. У 20 т. Т. 17. Кримінальне право / В. Я. Тацій (відп. ред.) та ін. – 2017. – С. 1001.
 20. Юрисконсульт. Народний правовий портал. Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 21. https://legalexpert.in.ua/komkodeks/uk/81-uky/1886-199.html (дата звернення: 30.04.2020).
 22. Яновский С. Новые ухищрения фальшивомонетчиков / С. Яновский // Голос Украины. – 2013. – № 108(12 июня). – С. 10.

Довідка виконана 04.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031