Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Діяльність підприємств у галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України

Діяльність підприємств у галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України

Діяльність підприємств у галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України

 1. Артеменко І. С. Обгрунтування та аналіз показників концентрації виробництва в молочному скотарстві / І. С. Артеменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 12. - С. 196-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Белялов Т. Е. Механізми вдосконалення фінансового стану на підприємстві з переробки молока / Т. Е. Белялов, В. Ю. Кулікова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 5. - С. 143-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Блудова Т. В. Математичне моделювання інвестиційної стратегії на молокопереробному підприємстві / Т. В. Блудова, А. Б. Кулик // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 10. - С. 428-436. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Блудова Т. В. Роль взаємодії малих молокопереробних підприємств у регіональному розвитку АПК / Т. В. Блудова, А. Б. Кулик // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - N 4. - С. 104-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Божидарнік Т. Подолання кризових явищ у молочному скотарстві: пріоритети державної підтримки та регіональні особливості / Т. Божидарнік // Економіст. - 2013. - N 12. - С. 52-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Божидарнік Т. Стратегічні пріоритети розвитку молокопродуктового підкомплексу регіону / Т. Божидарнік // Економіст. - 2013. - N 10. - С. 50-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Боровик П. Формування фінансової системи фінансового менеджменту на молокопереробних підприємствах / П. Боровик, С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа. - 2013. - N 11/12. - С. 112-119. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 8. Борович О. В. Механізм оподаткування ПДВ молокопереробних підприємств: вплив на організацію аналітичного обліку готової продукції / О. В. Борович, Т. С. Івашків // Економіка АПК. - 2013. - N 8. - С. 22-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Васильєва Н. К. Економіко-математичні моделі розвитку регіонального м'ясо-молочного кластеру / Н. К. Васильєва // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 3. - С. 429-435. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Голік В. В. Стратегії сільськогосподарських підприємств / В. В. Голік // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2014. - N 19 вип.3/2. - С. 54-60 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Євсєєва І. В. Ризики господарювання підприємств молокопереробної промисловості / І. В. Євсєєва, В. О. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - N 6. - С. 119-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Євсєєва І. В. Роль системи управління молокопереробним підприємством для забезпечення конкурентоспроможності в умовах ринкових трансформацій / І. В. Євсєєва // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2016. - N 7/8. - С. 74-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Євтушенко В. Д. Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства / В. Д. Євтушенко // Економіка АПК. - 2016. - N 7. - С. 94-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Запорожченко Т. Г. Особливості реалізації елементів маркетингового комплексу в діяльності підприємств на ринку племінних (генетичних) ресурсів свинарства України / Т. Г. Запорожченко // Регіональна економіка та управління. - 2014. - N 3. - С. 106-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Захарченко О. В. Управління ризиками на підприємствах тваринництва / О. В. Захарченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - N 3. - С. 61-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Збарський В. К. Розвиток свинарства в регіоні / В. К. Збарський // Економіка АПК. - 2016. - N 8. - С. 21-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Згурська О. М. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі / О. М. Згурська // Економіка та держава . - 2014. - N 2. - С. 89-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Зеленчук І. Б. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність молокопереробного підприємства / І. Б. Зеленчук // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка : наук. журн. - 2014. - N 19 вип.3/2. - С. 78-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Ільчук М. М. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні / М. М. Ільчук, І. А. Коновал // Економіка АПК. - 2016. - N 5. - С. 51-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Косович О. В. Виробництво продукції м'ясопереробними підприємствами: рівень використання та оцінка потенціалу / О. В. Косович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. - 2015. - N 14. - С. 141-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Коханюк І. А. Аналіз ринку розсільних сирів України / І. А. Коханюк // Регіональна економіка та управління. - 2014. - N 3. - С. 138-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Лавріненко Л. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств / Л. Лавріненко // Все про бухгалтерський облік. - 2014. - N 75(15 серп.). - С. 43-63.
 23. Лаврук В. В. Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України / В. В. Лаврук // Економіка АПК. - 2016. - N 12. - С. 43-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Лепкина І. Куди течуть молочні ріки на аграрній мапі України? / І. Лепкина // Діловий вісник. - 2014. - N 2. - С. 24-25.
 25. Лозинська І. В. Аналіз впливу рівня годівлі на продуктивність молочного стада в сільськогосподарських підприємствах Сумської області / І. В. Лозинська // Молодий вчений. - 2014. - N 11. - С. 63-66 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Лопанчук А. А. Теоретичні аспекти оцінки ефективності виробництва молока на сільськогосподарських підприємствах / А. А. Лопанчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 4. - С. 139-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Мазуренко О. В. Промислове свинарство в умовах сучасного ринку / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. - 2016. - N 8. - С. 27-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Марченко І. О. Сировинна база формування світового та вітчизняного ринку безлактозної молочної продукції / І. О. Марченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Сер. Економіка і менеджмент. -2015. - N 13. - С. 50-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Методичні положення та нормативи часу і чисельності працівників на технічне обслуговування машин і устаткування для тваринництва і птахівництва / В. С. Пивовар [та ін.] ; ред. Р. В. Дайнега ; М-во аграр. політики України, Укр. н.-д. ін-т продуктивності АПК, Укр. н.-д. ін-т прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Л. Погорілого. - К. : Украгропромпродуктивність, 2010. - 107 с.
 30. Микитюк В. М. Організація особистих селянських господарств у кооперативи: світовий досвід і можливості для України / В. М. Микитюк // Економіка АПК. - 2014. - N 5. - С. 93-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Місюк М. В. Становлення та розвиток регіонального ринку молока / М. В. Місюк, М. В. Заходим // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2014. - N 19 вип.3/1. - С. 199-204 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Мулик Я. І. Порогові значення показників фінансового стану та їх формування для визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних підприємств України / Я. І. Мулик // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - N 28 ч.4. - С. 184-190 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Паскалова А. Аналіз доцільності використання сучасних інструментів контролінгу витрат на молокопереробних підприємствах / А. Паскалова // Економіст. - 2014. - N 12. - С. 71-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
 34. Полях В. М. Організація діяльності інформаційно-маркетингового кластеру для забезпечення ефективного маркетингу продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах / В. М. Полях // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - N 8 ч. 2. - С. 61-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 35. Пономаренко А. С. Молочна галузь України: проблеми та перспективи розвитку / А. С. Пономаренко // Молодий вчений. - 2015. - N 12 ч.3. - С. 169-175 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 36. Програма розвитку галузі вівчарства України на 2012-2020 рр. / Ю. В. Вдовиченко [та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України. - Нова Каховка : ПИЕЛ, 2013. - 59 с. : табл., рис.
 37. Рябуха Г. І. Фактори ефективності діяльності підприємств галузі тваринництва у ринковому середовищі / Г. І. Рябуха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - N 6. - С. 84-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
 38. Саливончик А. Стойлоначальники : власти обещают компенсировать часть средств, потраченных на строительство или реконструкцию малых животноводческих ферм / А. Саливончик, Н. Васильева // Бизнес. - 2015. - N 4(26 янв.). - С. 14-15.
 39. Свиноус І. В. Перспективи розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах / І. В. Свиноус, М. І. Ібатуллін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. - 2015. - N 14. - С. 111-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
 40. Семененко В. В. Державне управління розвитком молокопродуктового підкомплексу АПК України / В. В. Семененко // Економіка та держава. - 2013. - N 12. - С. 110-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
 41. Сенишин О. С. Перспективи розвитку молочної галузі в Україні / О. С. Сенишин, Н. О. Дзюбенко // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2013. - N 18 вип.1. - С. 189-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
 42. Ставська Ю. В. Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку / Ю. В. Ставська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. - 2015. - N 10. - С. 171-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
 43. Степасюк Л. М. Стан та розвиток молочного скотарства на сільськогосподарських підприємствах / Л. М. Степасюк, А. А. Лопанчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - N 7/8. - С. 123-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
 44. Тітенко З. М. Економічна ефективність виробництва та перспективи розвитку м'ясного скотарства на сільськогосподарських підприємствах Полтавської області / З. М. Тітенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - N 7/8. - С. 127-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
 45. Трегуб О. М. Імітаційне моделювання виробництва продукції тваринництва як інструмент гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств / О. М. Трегуб // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - N 6 ч. 3. - С. 97-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
 46. Ульянченко О. В. Методологічний аспект створення моделей міжгалузевого балансу використання ресурсів м'ясо-молочного скотарства / О. В. Ульянченко, І. В. Лозинська // Економіка АПК. - 2016. - N 3. - С. 44-51 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 47. Сусіденко Ю. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств переробної промисловості АПК : моногр. / Ю. В. Сусіденко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 115 с. : табл., рис.
 48. Чорновіл І. А. Проблеми функціонування м'ясопереробних підприємств в умовах недосконалої конкуренції / І. А. Чорновіл // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - N 5. - С. 165-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
 49. Шалевська О. Ю.  Удосконалення механізму мотивації праці в молокопереробних підприємствах / О. Ю. Шалевська // Економіка АПК. - 2013. - N 8. - С. 115-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
 50. Шепелєв В. С. Стратегічні орієнтири та сучасні тенденції розвитку галузі свинарства / В. С. Шепелєв // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2014. - N 19 вип.3/1. - С. 254-258 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 51. Шукалович В. Ф. Окремі питання формування внутрішніх інститутів вертикальної інтеграції в агробізнесі на прикладі виробництва та переробки молока / В. Ф. Шукалович // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка : наук. журн. - 2014. - N 19 вип.3/1. - С. 266-269 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 52. Шуст О. А. Організаційно-економічні засади функціонування м'ясного скотарства в Україні / О. А. Шуст, В. І. Радько // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. - 2014. - N 6. - С. 10-15. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 02.02.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031