Доманицький В. М.

Василь Доманицький – як бібліограф і статистик друку

19 березня 2022 року виповнюється 145 років від дня народження Василя Миколайовича Доманицького – видатного літературознавця, історика, фольклориста, етнографа, археолога та бібліографа.

Він зробив помітний внесок у розвиток бібліографії. З його ім’ям також пов’язують зародження в Україні поточної статистики друку. Ще студентом-першокурсником В. Доманицький працював у журналі «Киевская старина», де взявся за організацію бібліографічного, а згодом і статистико-бібліографічного обліку української друкованої продукції.

Початком такого обліку став підготовлений ним «Обзор украинско-русской литературы за 1898 г.» (під криптонімом В. Д.), опублікований у № 12 «Киевской старины» за 1899 р. В огляді розглянуто переважно українські видання, опубліковані в Галичині, наведено бібліографічний опис 20 видань. Щорічні критико-бібліографічні огляди В. Доманицький укладав і в наступні роки: «Малорусские издания 1899 г.» (1900), «Украинские издания 1900 г.» (1901). Наприкінці 1902-го – на початку 1903 р. він упорядкував збірник бібліографії п'ятирічної діяльності «Літературно-наукового вістника». Революційні події 1905 р. і активна участь у них В. Доманицького завадили йому зробити огляд українських видань за цей рік. Дві ґрунтовні праці «Українська література в 1906 р.» та «Українська преса в 1906 р.» були опубліковані в першому номері «України» за 1907 р. Відомості про українські книжкові видання 1906 р. В. Доманицький навів у форматі анотованого списку за 7-ма тематико-цільовими розділами, на початку кожного із них подав загальну кількість видань з подальшим їх розподілом: видані в Росії та поза її межами, а далі – в окремих містах України та за кордоном. Із цієї публікації бібліографічні огляди видань українського друку В. Доманицького набули статистико-бібліографічного змісту. Навіть перебуваючи на лікуванні, В. Доманицький не полишав розпочатого. У березні 1909 р. на сторінках «Ради» він опублікував свою ґрунтовну працю «Українське письменництво року 1908», у якій навів не лише кількість видань, а й зазначив їхній наклад. У наступному огляді «Українська та про Україну література в році 1909» В. Доманицький розширив тематичний обсяг матеріалу, додавши літературу про Україну, навів повний бібліографічний опис видань, їхню кількість за тематико-цільовими розділами, наклади, умістив коментарі щодо якості окремих книжок, визначення місця українського книговидання серед книгодруку інших народів та ін. Розширення відомостей про друки призвело до переходу від щорічного до щоквартального їх обліку. Останню статтю «Українська література в Росії в 1910 р.» (1910) В.Доманицький написав в Аркашоні.

Заслуги В. Доманицького в галузі статистики друку незаперечні. Його щорічні огляди й дотепер є достатньо надійними орієнтирами в українському книговиданні початку 20 ст.

В. Доманицький здійснював не лише поточний, а й ретроспективний облік друку. Про це свідчить його ґрунтовний реферат «Український видавничий рух за останніх п’ятнадцять років», представлений на Першому українському просвітньо-економічному конгресі з нагоди 40-річчя львівської «Просвіти» (1910).

Йому належить також пріоритет у дослідженніі статистичних даних щодо популярності творчості окремих письменників та їхніх творів. Так, спираючись на покажчик М. Комарова «Т. Шевченко в литературе и искусстве», в огляді «Як читається Шевченко» (1904) В. Доманицький підрахував, скільки разів і якими накладами видавалися твори Т. Шевченка в Росії і за кордоном, починаючи з 1840 р. Одне з його ґрунтовних бібліографічних досліджень – «Библиографический указатель сочинений А. Я. Конисского, написанных по-малорусски» (1901), містить відомості про творчий доробок письменника за 1858−1900 рр., подані на основі «Галицько-руської бібліографії» І. Левицького та перегляду видань, в яких друкувалися твори письменника.

В. Доманицький приділяв увагу і бібліографічному розкриттю змісту періодичних видань. Упорядкував «Покажчик змісту "Літературно-наукового вістника"» (1903), покажчик до журналу «Киевская старина» (залишився в рукописі).

Суттєвий внесок зробив В. Доманицький у становлення наукового шевченкознавства. Він одним із перших порушив питання про повне видання творів Т. Шевченка, сформулював основні вимоги до нього. Написав низку статей про Кобзаря: «До бібліографії літератури про Т. Шевченка» (1906), «Новознайдені поезії Шевченка» (1906); «Критичний розслід над текстом "Кобзаря"» (1907); «Життя Тараса Шевченка» (видано у 1908, 1911, 1917, 1918 рр.) та ін.

У доробку В. Доманицького – рецензії на бібліографічні покажчики «Т. Шевченко в литературе и искусстве» та «Українська драматургія» М. Комарова,  «Словарь української мови» Б. Грінченка, «Українсько-російський словник» В. Дубровського та ін. Крім того, учений уклав перший український словник іншомовних слів «Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів» (1906).

Архівні документи, пов’язані з В. Доманицьким, зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та  Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

 

Більше про В.М. Доманицького можна дізнатися, звернувшись до документів із фондів ХОУНБГ:

 1. Гуменюк М. Свіжий вітер [про укр. прогресивного діяча В. Доманицького 1877-1910] / М. Гуменюк // Вітчизна. – 1965. - № 2. – С. 177-179.
 2. Дмитренко М. Подвижницька місія Василя Доманицького в історії української фольклористики / М. Дмитренко // Наука і суспільство. - 2017. - № 3/4. - С. 23-30.
 3. Козар Л. Василь Доманицький як громадський діяч і фольклорист / Л. Козар // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 3. – С. 16–30. – Бібліогр.: с. 28–30 
 4. Козар Л. П. Громадська позиція в фольклористичних працях Василя Доманицького / Л. П. Козар // Київська старовина. - 2012. - № 5/6. - С. 198-207.
 5. Мицик В. Брати Доманицькі - дослідники творчості Тараса Шевченка / В. Мицик // Слово Просвіти. - 2014. – № 2(16-22 січ.). - С. 12-13.
 6. Мицик В. Дослідник і редактор «Кобзаря» / В. Мицик // Слово Просвіти. – 2002. – 22-28 березня. – С. 12.
 7. Низовий М. Фундатор поточної статистики друку України В. Доманицький / М. Низовий // Вісник Книжкової палати. - 1998. - № 9. - C. 30-32.
 8. Поліщук В. Василь Доманицький і театр / В. Поліщук // Кур'єр Кривбасу. - 2012. - № 9/10. - С. 359-368.
 9. Поліщук В. Давнє письменство у студіях Василя Доманицького / В. Поліщук // Слово і час. - 2013. - № 12. - С. 56-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Поліщук В. Мовні питання в доробку Василя Доманицького / В. Поліщук // Українська мова. – 2012. – № 1. – С. 101–115. – Бібліогр.: с. 115
 11. Рудянчук І. Науковий семінар пам'яті Василя Доманицького / І. Рудянчук // Слово і час : наук. журн. - 2011. - № 1. - С. 125-126.
 12. Цимбал Б. Участь Василя Доманицького в діяльності видавництва "Вік" / Б. Цимбал // Слово і час. - 2019. - № 12. - С. 21-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Чистому серцем : пам'яти Василя Доманицького : [збірник до 100-річчя з часу смерті] / Є. Х. Чикаленко [та ін.], ідея перевид., впорядкування, редагування Володимира Поліщука. - Перевид. Володимира Мовчана. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 174 с.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031