Драматична поема Лесі Українки "Одержима"

Драматична поема Лесі Українки «Одержима»
 

1. Антофійчук В. Трансформація образу Іуди Іскаріота в українській літературі ХХ століття / В. Антофійчук // Слово і Час. - 2001. - № 2. - С. 52-58.
2. Бетко І. Драматична поема «Одержима»: проблема морального максималізму / І. Бетко // Дивослово. - 1995. - № 2 - С. 19- 1.
3. Будний В. Інтерпретація вічного : [рец. на кн. : Антофійчук В. Євангельські образи в українській літературі ХХ століття / В. Антофійчук. – Чернівці : Рута, 2001. – 335 с.]. / В. Будний // Слово і Час. - 2003.- № 2. - С. 83-86.
4. Горбань Р. Релігія милосердя і релігія купівлі-продажу - християнство в інтерпретації Лесі Українки / Р. Горбань // Вісник Львівського університету. Сер. : Філософсько-політологічні студії. - 2019. - N 23. - С. 19-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
5. Кудрявцев М. Закон справедливості чи закон любові? Драматична поема «Одержима» // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. № 5. - С. 2-4.
6. Кузьма О. Художнє втілення філософії екзистенціалізму в драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" / О. Кузьма // Дивослово. - 2010. - N 2. - С. 25-29. - Бібліогр. у кінці ст.
7. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром'яка, - К., 2007. - 348 с.
8. Пастух Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки / Б. Пастух // Слово і Час. - 2012. -  № 2. - С. 9-21.
9. Поліщук Я. Три смерті - три вічності (пошуки сенсу життя в драматичній поемі Лесі Українки “Одержима”) / Я. Поліщук // Слово і Час. - 2001. - № 6. - С. 11-21.
10. Романов С. Драматизація риторичних стратегій у драматичних поемах Лесі Українки / С. Романов // Слово і Час. - 2010. - № 8. - С. 72-77.
11. Рута О. Духовний код Лесі Українки // Київ. - 2006. - № 12. - С. 158-160.
12. Саєнко В. Системне дослідження новозавітного сюжетно-образного матеріалу : [рец. на кн. : Антофійчук В. Євангельські образи в українській літературі ХХ століття / В. Антофійчук. - Чернівці, 2001. - 335 с.] / В. Саєнко // Слово і Час. - 2003. - № 2. - С. 86-89.
13. Семерин, Х. Д. Фемінні біблійно-єврейські архетипи в модерній драмі (на матеріалі драматичних поем Лесі Українки "Одержима" і "Йоганна, жінка Хусова") / Х. Д. Семерин // Вчені записки Таврійського національного університету ім.. В.І. Вернадського. Сер.: Філологія. Соціальні комунікації. - 2018. - Т. 29,  № 1. - С. 125-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Скупейко Л. Текст автора як екзистенціал страждання ( Драматична поема Лесі Українки “Одержима” ) / Лукаш Скупейко // Слово і Час. -2001. - № 11. - С. 32-43.
15. Ставицький О. Українська драматургія початку ХХ століття / О. Ставицький. - К. : Наукова думка, 1964. – 123 с.
16. Уланська Л. У світі ідей та образів // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 6. - С. 36-39.
17. Щербанюк І. В центрі уваги “Одержима” Лесі Українки : [про фестиваль однієї п’єси, 7–13 листоп. 1994 р.] / І. Щербанюк // Слово і Час. - 1995. -  № 1. - С. 51-52.
18. Яструбецька Г. “Одержима” Лесі Українки крізь призму теорії експресіонізму / Г. Яструбецька // Слово і Час. - 2011. - № 4. - С. 20-27.

Довідка виконана 04.11.2019. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031