Дуальна освіта

Дуальна освіта

  1. Ажажа М. А. Управління процесом упровадження дуальної освіти в професійну підготовку майбутніх фахівців. Публічне управління та митне адміністрування: наук. зб. 2019. № 1. С. 14-24.
  2. Амеліна С.М. Особливості дуальної системи вищої професійної освіти у навчальних закладах Німеччини. Проблеми трудової і професійної підготовки: зб. наук. праць. 2010. Вип. 15. С. 107-112.
  3. Габенко І. М. Аспекти організації підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Інноваційна педагогіка. 2019. № 11 т. 1. С. 104-107.
  4. Дернова М. Дуальна модель вищої професійної осві­ти дорослих: європейський досвід. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2014.  Вип. 2. С. 137-145.
  5. Кайтановська О. Навчання за дуальною системою у закладах професійної освіти Німеччини. Рідна школа. 2018. № 1-2. С. 49-52.
  6. Кримчак Л. Ю. Система дуальної освіти як умова якісної підготовки конкурентоспроможних професіоналів до ринку праці в Україні. Інноваційна педагогіка. 2019. № 11 т. 2. С. 83-86.
  7. Шулікін Д. Дуальна освіта: про експерименти, концепцію і «підводні камені». Освіта України. 2018. № 43(5 листоп.). С. 8-9.

Довідка виконана 24.04.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031