Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Економіка цукрових буряків

Економіка цукрових буряків

 1. Амосов М. І. Агроекологічна придатність орних земель для вирощування озимої пшениці та цукрового буряку (на прикладі Шендерівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області) / М. І. Амосов, В. В. Макаренко // Молодий вчений. - 2015. - N 1. - С. 198-202 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Басін В. С. Бурякові сівалки точного висіву / В. С. Басін. - К. : Урожай, 1969. - 96 c.
 3. Батура А. М. Механизация работ в свекловодстве / А. М. Батура. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. - 123 с. : табл., рис., портр.
 4. Батура А. М.. Технологии и техника в свекловодстве на равнине и склонах / А. М. Батура. - Черкассы : Ю. А. Чабаненко, 2012. - 544 с. : рис., табл., портр.
 5. Безвідхідна переробка цукрових буряків / О. С. Заєць, В. О. Штангеєв, Ю. О. Заєць та ін. - К. : Урожай, 1992. - 182 с. : рис.
 6. Бондар В. С. Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК / В. С. Бондар, А. В. Фурса // Економіка АПК. - 2016. - N 10. - С. 30-40. - Бібліогр. наприкінці гл.
 7. Бондар В. С. Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року / В. С. Бондар // Економіка. - 2014. - N 1. - С. 20-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Булгаков В. М. Теорія очищення головок коренеплодів буряків еластичною очисною лопаттю / В. М. Булгаков, В. В. Адамчук, Є. І. Ігнатьєв // Вісник аграрної науки. - 2016. - N 11. - С. 53-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Данилишин М. С. Ефективність діяльності бурякоцукрової галузі України / М. С. Данилишин // Економіка та держава. - 2016. - N 1. - С. 108-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Даньков В. Я. Цукрові буряки : довiдник / В. Я. Даньков, А. Г. Мацебера. - Ужгород : Карпати, 1988. - 244 c.
 11. Довідник буряковода / В. Ф. Зубенко [та ін.] ; упоряд.: В. В. Февчук, П. П. Мельник, В. О. Бистрий ; за ред. В. Ф. Зубенка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Урожай, 1986. - 229, [1] с. : рис., табл.
 12. Довідник з механізації виробництва цукрових буряків / В. І. Паламарчук [та ін.] ; за ред. О. О. Проценка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Урожай, 1987. - 256 с. : рис., табл.
 13. Довідник з механізації виробництва цукрових буряків / В. І. Паламарчук [та ін.] ; за ред. О. О. Проценка. - К. : Урожай, 1981. - 232 с. : рис. табл.
 14. Довідник по захисту цукрових буряків / В. Т. Каблук, А. С. Корнієнко, С. У. Матушкун ; ред. О. Г. Денисенко. - К. : Урожай, 1989. - 78 c.
 15. Зелінський А. А. Ефективність буряківництва в умовах інтенсифікації / А.А. Зелінський , Л. С. Павличенко, О. Н. Парубок. - К. : Урожай, 1989. - 104 c.
 16. Зубенко В. Ф. Цукрові буряки / В. Ф. Зубенко, М. П. Шаповал, Є. І. Нориця. - К. : Урожай, 1983. - 142 c.
 17. Іваніна В. Цукрові буряки - високі та стабільні врожаї / В. Іваніна, О. Стрілець, Н. Зацерковна // Пропозиція. - 2016. - N 5. - С. 52-55.
 18. Ігнатьєв Є. І. Розробка нової конструктивно-технологічної схеми збирання гички буряків цукрових з використанням орно-просапного трактора / Є. І. Ігнатьєв // Вісник аграрної науки. - 2016. - N 8. - С. 67-71.
 19. Іоніцой Ю. Особливості захисту посівів цукрових буряків від бур'янів / Ю. Іоніцой, І. Шам // Пропозиція. - 2015. - N 6. - С. 90-92.
 20. Кіржецька М. С. Оцінка рівня економічної безпеки цукрової галузі України / М. С. Кіржецька // Регіональна економіка та управління. - 2014. - N 3. - С. 115-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Кравченко І. Й. Методичні підходи до ефективного розвитку підприємств цукрової промисловості / І. Й. Кравченко // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - N 28 ч.4. - С. 75-78 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Любущенко Ю. Ю. Довідник по ремонту бурякозбиральної техніки / Ю. Ю. Любущенко. - К. : УРОЖАЙ, 1991. - 174 c.
 23. Максимович В. Технологічні аспекти захисту цукрових буряків / В. Максимович // Пропозиція. - 2016. - N 3. - С. 98-101.
 24. Максимович В. Шкідники цукрових буряків: хто вони і як з ними боротися? / В. Максимович // Пропозиція. - 2016. - N 5. - С. 76-81.
 25. Маслак О. Економіка цукрових буряків в Україні / О. Маслак, О. Ільченко // Пропозиція. - 2015. - N 6. - С. 32-36.
 26. Романчук С. В. Детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів на цукрових заводах / С. В. Романчук // Молодий вчений. - 2015. - N 3 ч.2. - С. 39-44 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Романчук С. В. Детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів на цукрових заводах / С. В. Романчук // Молодий вчений. - 2015. - N 3 ч.2. - С. 39-44 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Синельников Б. В. Відновлення лідерства бурякоцукрового кластера України в контексті VI довгої хвилі М. Д. Кондратьєва / Б. В. Синельников // Економіка України. - 2016. - N 7. - С. 66-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Стасенко О. М. Сучасний стан та шляхи підвищення урожайності та рентабельності цукрових буряків в Україні / О. М. Стасенко, С. М. Стасенко // Молодий вчений. - 2015. - N 5 ч.2. - С. 98-100 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Стешенко Л. Формування стратегічних альянсів на базі цукрових заводів: інституціональні засади та методологічне забезпечення / Л. Стешенко // Економіст. - 2013. - N 12. - С. 43-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Управління врожайністю цукрових буряків / І. Ф. Карпенко [та ін.] ; за ред. І. Ф. Карпенка. - К. : Урожай, 1991. - 189 с.
 32. Чирва І. В. Факторний аналіз ефективності цукровобурякового виробництва в сільськогосподарських підприємствах регіону / І. В. Чирва // Молодий вчений. - 2015. - N 9 ч.2. - С. 45-48 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Шкідники і хвороби цукрових буряків та заходи захисту від них / В. Саблук [и др.] // Пропозиція. - 2015. - N 7/8. - С. 116-122.
 34. Штойко Д. А. Цукрові буряки на зрошуваних землях / Д. А. Штойко ; ред. Н. А. Мілокоста. - К. : Урожай, 1965. - 56, [2] c.
 35. Штойко Д. А. Цукрові буряки на поливі / Д. А. Штойко, А. А. Федоровський. - Одесса : Маяк, 1971. - 78 c.

Довідка виконана 07.02.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031