Економіка цукрових буряків

Економіка цукрових буряків

 1. Амосов М. І. Агроекологічна придатність орних земель для вирощування озимої пшениці та цукрового буряку (на прикладі Шендерівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області) / М. І. Амосов, В. В. Макаренко // Молодий вчений. - 2015. - N 1. - С. 198-202 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Басін В. С. Бурякові сівалки точного висіву / В. С. Басін. - К. : Урожай, 1969. - 96 c.
 3. Батура А. М. Механизация работ в свекловодстве / А. М. Батура. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. - 123 с. : табл., рис., портр.
 4. Батура А. М.. Технологии и техника в свекловодстве на равнине и склонах / А. М. Батура. - Черкассы : Ю. А. Чабаненко, 2012. - 544 с. : рис., табл., портр.
 5. Безвідхідна переробка цукрових буряків / О. С. Заєць, В. О. Штангеєв, Ю. О. Заєць та ін. - К. : Урожай, 1992. - 182 с. : рис.
 6. Бондар В. С. Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК / В. С. Бондар, А. В. Фурса // Економіка АПК. - 2016. - N 10. - С. 30-40. - Бібліогр. наприкінці гл.
 7. Бондар В. С. Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року / В. С. Бондар // Економіка. - 2014. - N 1. - С. 20-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Булгаков В. М. Теорія очищення головок коренеплодів буряків еластичною очисною лопаттю / В. М. Булгаков, В. В. Адамчук, Є. І. Ігнатьєв // Вісник аграрної науки. - 2016. - N 11. - С. 53-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Данилишин М. С. Ефективність діяльності бурякоцукрової галузі України / М. С. Данилишин // Економіка та держава. - 2016. - N 1. - С. 108-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Даньков В. Я. Цукрові буряки : довiдник / В. Я. Даньков, А. Г. Мацебера. - Ужгород : Карпати, 1988. - 244 c.
 11. Довідник буряковода / В. Ф. Зубенко [та ін.] ; упоряд.: В. В. Февчук, П. П. Мельник, В. О. Бистрий ; за ред. В. Ф. Зубенка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Урожай, 1986. - 229, [1] с. : рис., табл.
 12. Довідник з механізації виробництва цукрових буряків / В. І. Паламарчук [та ін.] ; за ред. О. О. Проценка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Урожай, 1987. - 256 с. : рис., табл.
 13. Довідник з механізації виробництва цукрових буряків / В. І. Паламарчук [та ін.] ; за ред. О. О. Проценка. - К. : Урожай, 1981. - 232 с. : рис. табл.
 14. Довідник по захисту цукрових буряків / В. Т. Каблук, А. С. Корнієнко, С. У. Матушкун ; ред. О. Г. Денисенко. - К. : Урожай, 1989. - 78 c.
 15. Зелінський А. А. Ефективність буряківництва в умовах інтенсифікації / А.А. Зелінський , Л. С. Павличенко, О. Н. Парубок. - К. : Урожай, 1989. - 104 c.
 16. Зубенко В. Ф. Цукрові буряки / В. Ф. Зубенко, М. П. Шаповал, Є. І. Нориця. - К. : Урожай, 1983. - 142 c.
 17. Іваніна В. Цукрові буряки - високі та стабільні врожаї / В. Іваніна, О. Стрілець, Н. Зацерковна // Пропозиція. - 2016. - N 5. - С. 52-55.
 18. Ігнатьєв Є. І. Розробка нової конструктивно-технологічної схеми збирання гички буряків цукрових з використанням орно-просапного трактора / Є. І. Ігнатьєв // Вісник аграрної науки. - 2016. - N 8. - С. 67-71.
 19. Іоніцой Ю. Особливості захисту посівів цукрових буряків від бур'янів / Ю. Іоніцой, І. Шам // Пропозиція. - 2015. - N 6. - С. 90-92.
 20. Кіржецька М. С. Оцінка рівня економічної безпеки цукрової галузі України / М. С. Кіржецька // Регіональна економіка та управління. - 2014. - N 3. - С. 115-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Кравченко І. Й. Методичні підходи до ефективного розвитку підприємств цукрової промисловості / І. Й. Кравченко // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - N 28 ч.4. - С. 75-78 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Любущенко Ю. Ю. Довідник по ремонту бурякозбиральної техніки / Ю. Ю. Любущенко. - К. : УРОЖАЙ, 1991. - 174 c.
 23. Максимович В. Технологічні аспекти захисту цукрових буряків / В. Максимович // Пропозиція. - 2016. - N 3. - С. 98-101.
 24. Максимович В. Шкідники цукрових буряків: хто вони і як з ними боротися? / В. Максимович // Пропозиція. - 2016. - N 5. - С. 76-81.
 25. Маслак О. Економіка цукрових буряків в Україні / О. Маслак, О. Ільченко // Пропозиція. - 2015. - N 6. - С. 32-36.
 26. Романчук С. В. Детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів на цукрових заводах / С. В. Романчук // Молодий вчений. - 2015. - N 3 ч.2. - С. 39-44 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Романчук С. В. Детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів на цукрових заводах / С. В. Романчук // Молодий вчений. - 2015. - N 3 ч.2. - С. 39-44 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Синельников Б. В. Відновлення лідерства бурякоцукрового кластера України в контексті VI довгої хвилі М. Д. Кондратьєва / Б. В. Синельников // Економіка України. - 2016. - N 7. - С. 66-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Стасенко О. М. Сучасний стан та шляхи підвищення урожайності та рентабельності цукрових буряків в Україні / О. М. Стасенко, С. М. Стасенко // Молодий вчений. - 2015. - N 5 ч.2. - С. 98-100 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Стешенко Л. Формування стратегічних альянсів на базі цукрових заводів: інституціональні засади та методологічне забезпечення / Л. Стешенко // Економіст. - 2013. - N 12. - С. 43-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Управління врожайністю цукрових буряків / І. Ф. Карпенко [та ін.] ; за ред. І. Ф. Карпенка. - К. : Урожай, 1991. - 189 с.
 32. Чирва І. В. Факторний аналіз ефективності цукровобурякового виробництва в сільськогосподарських підприємствах регіону / І. В. Чирва // Молодий вчений. - 2015. - N 9 ч.2. - С. 45-48 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Шкідники і хвороби цукрових буряків та заходи захисту від них / В. Саблук [и др.] // Пропозиція. - 2015. - N 7/8. - С. 116-122.
 34. Штойко Д. А. Цукрові буряки на зрошуваних землях / Д. А. Штойко ; ред. Н. А. Мілокоста. - К. : Урожай, 1965. - 56, [2] c.
 35. Штойко Д. А. Цукрові буряки на поливі / Д. А. Штойко, А. А. Федоровський. - Одесса : Маяк, 1971. - 78 c.

Довідка виконана 07.02.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930