Особливості формування політичної культури

Особливості формування політичної культури

1. Акімов Д. Громадянська активність як складова політичної культури / Д. Акімов // Вісник Книжкової палати . - 1999. - №12. - С. 27-30.
2. Бебик В. М. Політична культура сучасної молоді / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало ; Укр. н.-д. ін-т проблем молоді. - К. : А. Л. Д., 1996. - 112 с.
3. Вольфовська Т. О. Соціальне уявлення молоді про способи й моделі взаємодій у суспільстві / Т. О. Вольфовська // Педагогіка і психологія. - 2005. - №3. - С. 98-106.
4. Головатий М. Ф. Політична психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Головатий ; ред. І. В. Хронюк. - 2-ге вид. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 400 с.
5. Золін А. Політична субкультура як частина загальної культури суспільства / А. Золін // Політичний менеджмент. - 2007. - №6. - С. 74-81.
6. Зубро Т. Інтерпретаційний підхід в концепціях політичної культури / Т. Зубро // Політичний менеджмент. - 2007. - №2. - С. 100-105.
7. Зуйковська А. Соціокультурні засади розвитку політичної культури / А. Зуйковська // Політичний менеджмент. - 2010. - №4. - С. 65-72.
8. Карнаух А. Проблеми становлення сучасної політичної культури в Україні / А. Карнаух // Персонал. - 2007. - №9. - С. 26-31.
9. Карпова Н. В. Особенности формирования политической культуры в условиях российских трансформаций / Н. В. Карпова // Вестник Московского университета. Сер.18. Социология и политология. - 2007. - №4. - С. 57-71.
10. Костицький В. В. Висока духовність і політична культура нації - це майбутнє України : научное издание / В. В.  Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи. - К. : [б. в.], 2002. - 27 с.
11. Лендьєл М Теоретико-методологічні засади аналізу локальної політичної культури / М. Лендьєл // Політичний менеджмент. - 2008. - №5. - С. 11-24.
12. Мейжис І. Індивідуалізм чи колективізм? : соціально-психологічний погляд на історію і політичну культуру України / І. Мейжис, Л. Почебут, Д. Майерс // Соціальна психологія. - 2006. - №6. - С. 47-59 ; Соціальна психологія. - 2007. - №1. - С. 38-52.
13. Нагорна Л. Політична культура і культура політики : етичні аспекти / Л. Нагорна // Політичний менеджмент. - 2009. - №6. - С. 14-24.
14. Подмазко Є. Концептуальні основи політичної культури як наукової теорії / Є. Подмазко // Політичний менеджмент. - 2007. - №1. - С. 108-114.
15. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : монографія / А. I. Кудряченко, В. М. Бебик, В. І. Бортніков та ін. ; за заг. ред. А. I. Кудряченка ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2007. - 396 с.
16. Стегній О. Регіональний чинник розвитку політичної культури населення України / О. Стегній // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2005. - №3. - С. 94-122.
17. Харченко Л. В. Політична культура регіональних політичних еліт: можливі підходи до вивчення (на прикладі Львівської області) / Л. В. Харченко // Стратегічні пріоритети. - 2007. - №4. - С. 27-32.
18. Хилько М. Політична культура населення України: аналіз розвитку громадянських якостей / М. Хилько // Політичний менеджмент. - 2007. - №1. - С. 115-126.
19. Щегельська Ю. Основні характеристики політичної культури українського суспільства у контексті просторово-часових змін / Ю. Щегельська // Київська старовина. - 2009. - №1/2. - С. 3-26.
20. Ярова Є. Політична культура владної еліти в Україні: регіональний аспект / Є. Ярова // Персонал. - 2008. - №2. - С. 30-38.

Довідка виконана 24.11.2013. Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930