Фінансування інноваційної діяльності підприємств

Фінансування інноваційної діяльності підприємств

 1. Бардін О. Я. Інноваційна діяльність як спосіб збільшення руху грошових потоків / О. Я. Бардін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 12. – С. 98-100.
 2. Безус Р. М. Фінансове забезпечення розвитку підприємств із виробництва органічної продукції / Р. М. Безус, А. В. Подобна // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 6. – С. 24-27.
 3. Власова І. В. Фінансове забезпечення інноваційних проектів: значення та підходи до визначення / І. В. Власова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 3. – С. 70-74.
 4. Ворсовський О. Л. Фінансове забезпечення та потенційні можливості фінансування інвестиційної діяльності підприємств України : [в т. ч. вміщені дані по Херсон. обл.] / О. Л. Ворсовський // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 8. – С. 18-23.
 5. Джеджула В. В. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Цвик // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 5-8.
 6. Дьяченко Ю. В. Інноваційна діяльність м’ясопереробних підприємств України / Ю. В. Дьяченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – № 16 ч. 1. – С. 94-97.
 7. Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 446 с.
 8. Іляшенко А. Х. Інноваційна діяльність промислових підприємств / А. Х. Іляшенко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2012. – № 1. – С. 188-192.
 9. Калініченко Л. Л. Фінансове забезпечення старту підприємницької діяльності / Л. Л. Калініченко, В. В. Вєтрова, К. Г. Константинова // Молодий вчений. – 2018. – № 5.1 спец. вип. – С. 31-36.
 10. Кваша Т. К. Інноваційна діяльність промислових підприємств України за технологічними секторами / Т. К. Кваша, Г. В. Карлюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5. – С. 115-123.
 11. Колісніченко П. Т. Інноваційна діяльність підприємств малого та середнього бізнесу в Україні: тенденції та перспективи / П. Т. Колісніченко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2017. – № 4. – С. 47-52.
 12. Лемішко Ю. С. Інноваційна діяльність промислових підприємств та її вплив на експорт та імпорт товарів в Україні / Ю. С. Лемішко // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 12. – С. 11-14.
 13. Леоненко П. М. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні за технологічними укладами / П. М. Леоненко; Н. М. Краус // Фінанси України. – 2016. – № 4. – С. 50-64.
 14. Мамонтова Н. А. Фінансове забезпечення науково-технічної діяльності корпорації / Н. А. Мамонтова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 2. – С. 162-170.
 15. Марченко О. І. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / О. І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 5. – С. 60-64.
 16. Мержа Н. В. Фінансове забезпечення інвестиційних процесів в Україні / Н. В. Мержа // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 6. – С. 118-124.
 17. Мокряк К. В. Інноваційна діяльність в концепції системи антикризового фінансового управління підприємством / К. В. Мокряк // Молодий вчений. – 2016. – № 4 ч. 1. – С. 142-146.
 18. Оксенюк К. І. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні / К. І. Оксенюк // Молодий вчений. – 2017. – № 7 ч. 3. – С. 440-443.
 19. Підоричева І. Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації / І. Ю. Підоричева // Наука та інновації. – 2014. – № 5. – С. 61-68.
 20. Плашкевич М. С. Інноваційна діяльність господарчих суб'єктів у регіональній інноваційній системі / М. С. Плашкевич // Економіка та держава. – 2011. – № 8. – С. 7-11.
 21. Полозова Т. В. Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу / Т. В. Полозова, Д. Ю. Кривцун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – № 12. – С. 108-113.
 22. Руженська Т. М. Фінансове забезпечення модернізації підприємств електроенергетики України / Т. М. Руженська // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 18. Вип.3/3. – С. 68-71
 23. Тітенко З. М. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств / З. М. Тітенко; К. І. Черкесенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 10. – С. 44-50.
 24. Юрків Н. Я. Фінансове забезпечення життєздатності підприємств реального сектору економіки України / Н. Я. Юрків; О. І. Клюзко // Стратегічна панорама. – 2017. – № 2. – С. 65-73.
 25. Яснолоб І. О. Інноваційна діяльністьпідприємства на основі аутсорсингу та моделювання бізнес-процесів / І. О. Яснолоб, О. О. Горб, Я. В. Радіонова // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 82-90.

Довідка виконана 29.04.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031