Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Удосконалення кадрового потенціалу місцевого самоврядування в Україні та за кордоном

Удосконалення кадрового потенціалу місцевого самоврядування в Україні та за кордоном

Удосконалення кадрового потенціалу місцевого самоврядування в Україні та за кордоном

1. Бабінова О. О. Критерії оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування : світовий досвід та Україна / О. О. Бабінова // Стратегічні пріоритети. - 2007. - №2. - С. 73-78.
2. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Д. Біленчук. - К. : Атіка, 2000. - 304 с.
3. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління : конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: [монографія]/ В. І. Борденюк. - К. : Парлам. вид-во, 2007. - Бібліогр.: с. 534-573. - 575 с.
4. Бортник В. А. Кадровий потенціал : оцінка і перспективи підвищення / В. А. Бортник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - №1. - С. 50-53.
5. Герман Г. Ю. Кар'єра на державній службі: поняття та сутність / Г. Ю. Герман // Статистика України. - 2009. - №4. - С. 97-102.
6. Іщенко О. М. Місцеве самоврядування : світовий досвід та особливості української моделі  О. М. Іщенко; Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи – К. : Б. в., 2003. - 602 с.
7. Клімова Л.  Роль і місце центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації у процесі відновлення кадрового потенціалу державної служби / Л. Клімова // Вісник державної служби України. - 2004. - №1. - С. 71-72.
8. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні / А. М. Колодій. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 463 с.
9. Мечинський Б. Кадровий потенціал виборних посад місцевого самоврядування України / Б. Мечинський // Управління сучасним містом. - 2002. - №10-12. - С. 167-168.
10. Мироненко Т. Адаптація європейського досвіду місцевого самоврядування до умов України / Т. Мироненко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2006. - №6. - С. 15-22.
11. Мірошник О. Інститут місцевого самоврядування у Швеції / О. Мірошник // Національна безпека і оборона. - 2009. - №1. - С. 37-39.
12. Павко А. Місцеве самоврядування в структурі політичних систем: вітчизняний і зарубіжний досвід / А. Павко // Віче. - 2008. - №12. - С. 22-23.
13. Пархоменко-Куцевіл О. Реформування системи оцінювання державних службовців у контексті евроінтеграції України / О. Пархоменко-Куцевіл // Вісник Національної Академії державного управління при президентові України. - 2009. - №4. - С. 29-34.
14. Рябоконь Н. П. Сучасні проблеми формування вітчизняного кадрового потенціалу / Н. П. Рябоконь, А. С. Деркач // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 4. - С. 173-180.
15. Скороход О. П. Досвід місцевого самоврядування Франції та Польщі : здобутки та застереження для України / О. П. Скороход // Стратегічні пріоритети. - 2008. - №4. - С. 159-164.
16. Соколова Т. А. Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар'єрного потенціалу державних службовців України / Т. А. Соколова // Економіка та держава. - 2011. - № 3. - С. 143-151.
17. Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід : посіб. / А. Ф. Ткачук; Р. Агранофф, Т. Браун - К.: Заповiт, 1998. - 185 c.
18. Толкованов В. Чого не розуміють, тим не володіють / В. Толкованов // Віче. - 2006. - №19/20. - С. 52-58.
19. Україна : стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки - 2006 / за ред. О. С. Власюка. - К. : НІСД, 2006. - 576 с.
20. Яблонський Д. Система органів місцевого самоврядування Сполучених Штатів Америки / Д. Яблонський // Вісник державної служби України. - 2009. - №3. - С. 43-47.

Довідка виконана 10.11.2011. Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30