Інформаційні технології в документознавстві

Інформаційні технології в документознавстві

1. Бардаев Э. А. Документоведение : учеб. для студ. вузов / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко ; ред. Ю. Н. Лаврухин. - М. : Академия, 2008. - 302 с. : рис., табл.
2. Бездрабко, В. В. Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку // Український історичний журнал. - 2008. - N6. - С. 165-182. - Бібліогр. у кінці ст.
3. Бохан В.Г. Організаційна техніка : навч. посіб. для дистанц. навч. – К.: Ун-т “Україна”, 2004. – 192 с.
4. Бурило Ю. Удосконалення організаційно-правових механізмів формування та реалізації Національної програми інформатизації в Україні // Юридична Україна. - 2006. - N12. - С. 38-44. - Библиогр. в конце ст.
5. Гриценко О. В. Глобальні стратегії розвитку інформаційного суспільства: досвід для України // Стратегічні пріоритети. - 2010. - N3. - С. 120-125. - Бібліогр. у кінці ст.
6. Гуцол Г. Новітні розробки у галузі інформатизації Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати . - 2006. - N4. - С. 29-34. - Бібліогр. у кінці ст.
7. Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч. посібник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.
8. Зеленський К.Х. Системи управління базами даних : навч. посіб. для дистанц. навч. / К. Х. Зеленський, В. М. Ігнатенко. – К.: Університет "Україна", 2006. – 245 с.
9. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. для дистанц. навч. / уклад.: Н. М. Наумова та ін. - К.: Університет "Україна", 2004. - 404 с.
10. Колесникова Т. Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан // Вісник Книжкової палати. - 2010. - N2. - С. 26-29. - Бібліогр. у кінці ст.
11. Кулаков Ю.О. Комп'ютерні мережі / Ю. О. Кулаков, Г. М Луцький. . - К.: Юніор, 2003. - 396 с.
12. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. - К.: ДАКККіМ, 2003. - 57 с.
13. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова : підручник. - К.: Вікар, 2004. - 28 с.
14. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учеб. для вузов. - 5-е изд., стереотип. - К.: Знання, 2004. - 459 с.
15. Мельник І.В. Інформаційні системи та мережі : навч. посіб. для дистанц. навч. – К.: Ун-т, 2005. – 260 с.
16. Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: проблеми спеціалізацій і вимоги практики // Вісник Книжкової палати . - 2003. - N8. - С. 18-20. - Бібліогр. у кінці ст.
17. Наумова Н.М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. для дистанц. навч. / уклад.: Н. М. Наумова та ін. - К.: Університет "Україна", 2004. - 404 с.
18. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш ; ред. Н. О. Леміш. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с. : табл., схеми.
19. Пішеніна Т.І. Інформаційне забезпечення управління та реферування : навч. посіб. для дистанц. навч. / Т. І. Пішеніна, О. Ф. Шаповал ; за наук. ред. О. Б. Бутник-Сіверського. - К.: Вид-во "Університет "Україна", 2006. - 278 с.
20. Поберезська Г. Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, І. М. Волинець. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : табл.
21. Ракитов А.И. Информационное общество, информатизация. – М., 2001. – 286 с.
22. Сорока П.М. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. для дистанц. навч. / за ред. д. е. н., проф. П. А. Лайка. – К.: Вид-во Університету “Україна”, 2005. – 260 с.
23. Соснін О. Інформація - ціна - безпека: проблеми класифікації інформаційного ресурсу в загальному вимірі проблем інформатизації України // Віче. - 2007. - N15(серп.). - С. 32-34 : рис. - Библиогр. в конце ст.
24. Соснін О. На глибинах і мілинах інформаційної повені // Науковий світ. - 2011. - N 3. - С. 4-6.
25. Спірін О. Сучасні напрямки досліджень з ІКТ у галузі педагогічних наук // Інформатика. Сер. Шкільний світ. - 2011. - N3(січ.). - С. 18-20. - Бібліогр. у кінці ст.
26. Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии: науч.-практ. пособие / Г. Н. Швецова-Водка ; ред. совет.: О. О. Борисова [и др.]. - М. : Литера, 2010. - 381 с. : рис., табл.

Довідка виконана 13.07.2012 . Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031