Інститут громадських організацій

Інститут громадських організацій

1. Бобиренко В. Громадські ради: що і навіщо? / В. Бобиренко // Громадянське суспільство. - 2011. - № 2. - С. 20-21.
2. Брылев А.  Предприятия инвалидов: создание и налоговые льготы / А. Брылев // Незалежний аудитор. - 2013. - № 3. - С. 78-79.
3. Буздуган Я. Правова характеристика фінансово-господарської діяльності благодійних організацій в Україні / Я. Буздуган // Віче. - 2012. - № 6. - С. 5-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
4. Бурлай Т. В. Інститут довіри як компонента євроінтеграційної політики країн ЦСЄ / Т. В. Бурлай // Економіка і прогнозування. - 2011. - № 3. - С. 95-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
5. Віхляєв М. Ю.  Проблемні аспекти та наслідки законодавчого закріплення терміна "громадські об'єднання" у новому Законі України "Про громадські об'єднання" / М. Ю. Віхляєв // Держава і право. - 2012. - № 58. - С. 128-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
6. Гаєва Н. Об'єднання громадян в Україні : питання термінології / Н. Гаєва // Вибори та демократія. - 2012. - № 1. - С. 55-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
7. Герасименко І. А. Вплив громадських організацій на дієвість стратегічного планування в органах державної влади / І. А. Герасименко // Економіка та держава. - 2013. - № 12. - С. 138-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Даниляк О. О.  Проблеми законодавчого забезпечення діяльності громадських організацій в Україні / О. О. Даниляк, І. В. Ус, В. В. Шутович // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 3. - С. 27-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
9. Журенок, Т. В.  Особливості правової процедури припинення громадських організацій / Т. В. Журенок // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - N 2. - С. 107-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
10. Іванюк М.  Розбудова інститутів громадянського суспільства: як це було / М. Іванюк // Громадянське суспільство. - 2012. - № 1. - С. 7-9.
11. Калабашкін І. М. Щодо співвідношення категорій "громадянське суспільство" та "інститут громадянського суспільства" / І. М. Калабашкін // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 1. - С. 96-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
12. Ковальчук, В.  Правові основи взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади в процесі демократичної легітимації / В. Ковальчук, С. Іщук // Вибори та демократія. - 2012. - N 2. - С. 51-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Ковальчук В.  Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в процесі прийняття Закону України "Про громадські об'єднання" / В. Ковальчук, С. Іщук // Вісник Академії правових наук України. - 2012. - № 3. - С. 24-33. - Бібліогр. в підрядк. прим.
14. Крикунова Т.  Чи може громадська організація надавати рекламні послуги / Т. Крикунова // Все про бухгалтерський облік . - 2014. - № 5(22 січ.). - С. 28-29.
15. Левіна Ю.  Інститути демократії в умовах розвитку громадянського суспільства / Ю. Левіна // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 1. - С. 265-271. - Бібліогр. в підрядк. прим.
16. Мазур І.  Роль громадських організацій у розвитку підприємництва в АПК України / І. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. - 2011. - № 124/125. - С. 10-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
17. Макаренко О. Ю. Роль громадських природоохоронних організацій у сфері охорони надр України / О. Ю. Макаренко // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 230-233. - Бібліогр. наприкінці ст.
18. Махінчук В. Поняття та сутність саморегулювання підприємницьких відносин / В. Махінчук // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 12. - С. 39-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
19. Менджул М. В. Участь громадських організацій у договірних зобов'язаннях / М. В. Менджул // Держава і право : юрид. і політ. науки : зб. наук. праць. - 2012. - № 55. - С. 300-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
20. Месюк М. П.  Взаємодія владних інститутів та громадянського суспільства: стан та перспективи / М. П. Месюк // Економіка та держава. - 2011. - № 4. - С. 137-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
21. Месюк М. П. Органи державної влади та інститути громадянського суспільства в боротьбі з корупцією: проблеми взаємодії / М. П. Месюк, М. П. Савчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 4/5. - С. 264-272. - Бібліогр. у кінці ст.
22. Михненко А.  Владні інститути та громадянське суспільство: діалог чи маніпуляція суспільною свідомістю? / А.  Михненко, М.  Месюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 2. - С. 5-12. - Бібліогр. у кінці ст.
23. Прилуцький І. О.  Розвиток інститутів громадянського суспільства і стан свободи засобів масової інформації в Україні / І. О. Прилуцький // Держава і право. - 2011. - № 53. - С. 672-678. - Бібліогр. наприкінці ст.
24. Прилуцький С. В. Адвокатура як інститут громадського суспільства в умовах становлення правової держави  / С. В. Прилуцький // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 47-55. - Бібліогр. у кінці ст.
25. Пушкіна О.  Інститути громадянського суспільства в системі захисту прав і свобод людини / О. Пушкіна // Юридична Україна. - 2012. - № 1. - С. 4-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
26. Рачинська І. М. Нормативні засади адміністративно-правової діяльності громадських організацій в Україні / І. М. Рачинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2012. - № 20 ч. 2. - С. 167-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
27. Усаченко Л. М. Місце та роль аналітичних центрів в Україні у контексті міжнародного досвіду / Л. М. Усаченко // Статистика України. - 2010. - № 1. - С. 119-123. - Бібліогр. у кінці ст.
28. Чеховська І. В. Вплив громадських організацій на формування та реалізацію державної сімейної політики в Україні / І. В. Чеховська // Карпатський правничий часопис. - 2013. - № 3. - С. 99-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
29. Якуніна О. Звідки береться результат? Влада і громадськість : / О. Якуніна // Громадянське суспільство. - 2011. - № 3. - С. 27-31.

Довідка виконана 15.03.2014. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930