Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Інтерактивне навчання як педагогічна технологія. Інтерактивний урок з історії

Інтерактивне навчання як педагогічна технологія. Інтерактивний урок з історії

Інтерактивне навчання як педагогічна технологія. Інтерактивний урок з історії

1. Баханов К. О. Навчання історії в школі : інноваційні аспекти / К. О. Баханов. – Х. : Основа, 2005. – 125 с.
2. Берданова В. Інтерактивні технології у НВП / В. Берданова // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2011. – № 10(берез.). – С. 17-19.
3. Бойченко Л. Мотивація навчальної діяльності : методичний семінар-тренінг із використанням методів інтерактивного навчання / Л. Бойченко // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2011. – № 11. – С. 1-8.
4. Бурлаєва Л. Ф. Інтерактивні технології в таблицях / Л. Ф. Бурлаєва // Управління школою. – 2005. – № 16-18. – С. 49-59.
5. Вєнцева Н. Дискусійні методи на уроках історії України : 7-8 кл. /  Н. Вєнцева. – Х. : Основа, 2007. – 127 с.
6. Волосюк М. А. Інтерактивні форми роботи на уроці  / М. А. Волосюк // Управління школою.  – 2005. – № 16-18. – С. 70-78.
7. Вяземский Е. Е. Теория и методика преподавания истории : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "История" / Е. Е. Вяземский. – М. : Владос, 2003. – 384 с.
8. Гаркава Н. Інтерактивне навчання. Практичні поради / Н. Гаркава // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 9. - С. 25-26.
9. Гупан Н. Сучасні підходи до викладання історії України в загальноосвітній школі / Н. Гупан // Історія в школі.  – 2007. – № 6. – С. 1-3.
10. Інтерактивне навчання : цільова програма розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів // Завуч. – 2003. – № 19. – С. 7-15.
11. Інтерактивні технології навчання : Методичний атлас  // Завуч. Шкільний світ. – 2008. – № 28(жовт.). – Спецвипуск.
12. Інтерактивні уроки з історії України : 8 кл. – Х. : Основа, 2005. – 109 с.
13. Інтерактивні уроки з історії України : 9 кл. – Х. : Основа, 2005. – 111 с.
14. Ісаєва А. Розвиток життєвої творчості при використанні інтерактивних технологій / А. Ісаєва // Сучасна школа України. –2009. – № 5(трав.). –  С. 78-81.
15. Курилів В. Методика викладання історії : курс підвищ. кваліфікації вчителів історії: навч. посіб. / В. Курилів. – Л.; Торонто : Світ, 2003. – 247 с.
16. Левітас Ф. Л. Методика викладання історії : практикум для вчителя / Ф. Л. Левітас. – Х. : Основа, 2007. – 112 с.
17. Мокрогуз О. П. Інноваційні технології на уроках історії : навч.-метод. посіб. / О. П. Мокрогуз. – Х. : Основа : Тріада+, 2007. – 191 с.
18. Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання / О. Пометун. – К. : Шк. світ, 2007. – 112 с.
19. Пометун О. Що таке "інтеракція" і навіщо вона потрібна у навчанні / О. Пометун // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2005. – № 25(вересень). – С. 6-10.
20. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – 192 с.
21. Приходченко К. Застосування інтерактивних технологій / К. Приходченко // Завуч. Шкільний світ. – 2009. – № 28(жовт.). –  С. 20-23.
22. Свиридюк О. Інтерактивні методи та інноваційно-комунікаційні технології на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін / О. Свиридюк // Завуч. Сер. Шкільний світ. – 2011. – № 11(квіт.). – С. 13-16.
23. Сологуб Н. Інтерактивні методи в процесі формування загальнокультурних компетентностей / Н. Сологуб // Директор школи. Сер., Шкільний світ : газ. для кер. навч. закл. - 2012. - № 19(жовт.). - С. 44-47.
24. Тодосійчук В. Формування предметних та ключових компетентностей учнів на уроках історії : з досвіду роботи / В. Тодосійчук // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 18(трав.). – С. 10-13.
25. Уманець Н. Я. Проблемне навчання як засіб підвищення пізнавальної активності учнів / Н. Я. Уманець // Обдарована дитина. – 2010. – № 2. –  С. 23-25.
26. Фрейман Г. Кооперативна технологія навчання як засіб формування громадянської позиції старшокласників на уроках історії / Г. Фрейман // Історія в школі. – 2011. – № 5/6. – С. 30-32.

Довідка виконана 21.11.2013. Виконавець Тягай А.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031