Інвентаризація активів та зобов'язань підприємств

Інвентаризація активів та зобов’язань підприємств

1. Білова Н. Проводимо інвентаризацію майна підприємства / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. - 2009. - № 101. - С. 13-30.
2. Бердар М. М. Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів підприємства / М. М. Бердар // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 161-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Валуев Б. Деякі актуальні аспекти проблеми бухгалтерського обліку нематеріальних активів промислових підприємств / Б. Валуев, Т. Банасько // Економіст. - 2009. - № 12. - С. 40-42. - Бібліогр. у кінці ст.
4. Голов С. Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих і середніх підприємств / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 10. - С. 3-15. - Бібліогр. у кінці ст.
5. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 7-11. - Бібліогр. у кінці ст.
6. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч.посiб. / Р. Т. Джога. - К. : КНЕУ, 2001. - 250 c.
7. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996 - XIV // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - № 9. - С. 3 - 8.
8. Інвентаризація: від "А" до "Я" // Все про бухгалтерський облік : всеукр. проф. бух. газ. - 2010. - № 100. - С. 3-63. - Бібліогр. у кінці ст.
9. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків від 11.08.94 р. № 69 // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 118. - С. 5 - 8.
10. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу від 30.10.98 р. № 90 // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 118. - С. 8 - 15.
11. Князєва О. Класифікація доходів підприємств у системі бухгалтерського обліку / О. Князєва // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2006. - № 5. - С. 56-62. - Библиогр.: 7 назв.
12. Ковенко М. Інвентаризація на підприємстві: основні організаційні моменти / М. Ковенко // Податки та бухгалтерський облік. - 2009. - № 101. - С. 3-13.
13. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. / М. Я. Коробов. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.
14. Лагун М. І. Аналіз майнового потенціалу підприємств / М. І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 6. - С. 85-89. - Бібліогр. у кінці ст.
15. Малишкін О.   Інвентаризація: бухгалтерський і податковий аспекти / О. Малишкін, М. Кац // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 2. - С. 3-12.
16. Матвієнко Т. О. Економічна природа та сутність зобов'язань підприємств за податками і зборами / Т. О. Матвієнко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 1. - С. 20-24. - Бібліогр. у кінці ст.
17. Матвієнко Т. О. Зобов'язання підприємств за податками і зборами: сучасні підходи до класифікації в обліку та аудиті / Т. О. Матвієнко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 6. - С. 11-17. - Бібліогр. у кінці ст.
18. Мачуга Р. Організаційні передумови проектування інформаційної системи бухгалтерського обліку на підприємстві / Р. Мачуга // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 12. - С. 35-41. - Бібліогр. у кінці ст.
19. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій // Все про бухгалтерський облік . - 2009. - № 20. - С. 37-76.
20. Пузійчук В. Зовнішні зобов'язання як об'єкт обліку / В. Пузійчук // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2008. - № 2. - С. 77-83.
21. Сінєнко І. О. Граничні значення показників структури бухгалтерського балансу / І. О. Сінєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 179-185. - Бібліогр. у кінці ст.
22. Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підруч. / В. Сопко, В. Завгородній. - К.: КНЕУ, 2000. - 260 с.
23. Чернецька Р. Бухгалтерський облік витрат на реєстрацію підприємства / Р. Чернецька // Вісник податкової служби України. - 2007. – № 39. - С. 60-62. - Бібліогр. у кінці ст.
24. Шевчук С. Визнання та оцінка зобов'язань у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності / С. Шевчук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 6. - С. 18-23.
25. Шиндирук І. П. Вартість особливості моделювання управління борговими зобов'язаннями підприємств / І. П. Шиндирук // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С. 99-111.
26.   Ярославська К. Періодичність проведення інвентаризації та документальне оформлення / К. Ярославська // Податки та бухгалтерський облік. - 2009. - № 101. - С. 31-40.

Довідка виконана 05.09.2013. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30