Розвиток системи іпотечного кредитування

Розвиток системи іпотечного кредитування

 1. Беляневич О. Про диспозитивність регулювання іпотеки за участю майнового поручителя / О. Беляневич // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - N 5. - С. 186-192.
 2. Берегуля О. Іпотечне кредитування як банківська операція: теоретичні основи і умови проведення / О. Берегуля // Вісник Національного банку України. - 2007. - N10. - С. 46-48.
 3. Іванілов О.С. Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, США та України / О. С. Іванілов; М. В. Тітенкова // Фінанси України. - 2007. - N4. - С. 28-35.
 4. Іпотека - практика застосування / голов. ред. Г. Косенко - Х. : Страйд, 2004. - 525 с.
 5. Іпотечне кредитування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. С. Любунь, К. В. Паливода, М. П. Денисенко; Міністерство освіти і науки України; ред. О.С. Любунь, ред. О.І. Кірєєв, ред. М.П. Денисенко - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 392 с.
 6. Калетнік Г. М. Іпотечне кредитування в сільському господарстві України / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. - 2013. - N 7. - С. 58-63 - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Лютий І. О. Іпотека: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]/ І.О. Лютий; В.І. Савич, О.М. Калівошко - К. : Знання, 2011. - 445 с.
 8. Лютий І. О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: монографія/ І. О. Лютий; В. І. Савич, О. М. Калівошко; Київський національний університет ім. Т. Шевченка - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 548 с.
 9. Мельник Л. В. Еволюція системи іпотечного кредитування / Л. В. Мельник // Причорноморські економічні студії. - 2018. - N 32. - С. 153-157.
 10. Поліщук Н. В. Іпотека як елемент механізму кредитування сільськогосподарських підприємств / Н. В. Поліщук // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2018. - N 1. - С. 204-206.
 11. Поліщук Н. В. Іпотека як елемент механізму кредитування сільськогосподарських підприємств / Н.В. Поліщук // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2018. - N 1. - С. 204-206.
 12. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. А. Коваленко, Л. М. Радванська, Н. В. Лобанова, Г. М. Швороб - Херсон : Олді-плюс, 2005. - 572 с.
 13. Семенча І. Є. Іпотечне кредитування в Україні: дослідження стану та моделювання змін / І. Є. Семенча; О. В. Недоспасова // Економіка та держава. - 2015. - N 6. - С. 34-36.
 14. Сергієнко Н. А. Захист прав та інтересів майнового поручителя при спливі позовної давності за основним зобов'язанням / Н. А. Сергієнко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2016. - N 20. - С. 111-115.
 15. Україна. Закони. Закон України "Про іпотеку": за станом на 11 лип. 2013 р./ Верховна Рада України - К. : Парлам. вид-во, 2013. - 34 с.
 16. Ходико Ю. Є. Іпотека частини об'єкта незавершеного будівництва / Ю. Є. Ходико // Вісник господарського судочинства. - 2012. - N 5. - С. 117-122.
 17. Чепка В. В. Іпотечне кредитування в сільському господарстві / В. В. Чепка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2015. - N 5. - С. 196-200.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031