Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Криптовалюта Bitcoin як новітня форма грошей в сучасній економіці

Криптовалюта Bitcoin як новітня форма грошей в сучасній економіці

Криптовалюта Bitcoin як новітня форма грошей в сучасній економіці

 1. Бублик Є. Переваги та ризики поширення електронних грошей в Україні / Є. Бублик, А. Шкляр, Ю. Шаповал // Банківська справа. - 2016. - № 4. - С. 99-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Верес І. Поняття та ознаки електронних грошей / І. Верес // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 8. - С. 15-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Волосович С. В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку / С. В. Волосович // Економіка України. - 2016. - № 4. - С. 68-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Гусєва І. І. Тенденції розвитку криптовалют на ринку України / І. І. Гусєва, Т. О. Петрова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Сер. Економіка і менеджмент. - 2017. - № 24 ч. 1. - С. 48-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Задорожна А. В. Перспективи розвитку біткоінів у світі / А. В. Задорожна // Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - № 11. - С. 17-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Ковальова Т. Про облік електронних грошей / Т. Ковальова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2017. - № 4. - С. 20-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Козій Н. С. Вплив безготівкового обігу та платіжних систем на стабільність грошового обігу / Н. С. Козій // Регіональна економіка та управління. - 2015. - № 1. - С. 67-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Мельник Я. Я. Розвиток електронних платіжних систем в Україні / Я. Я. Мельник // Економічні студії. - 2017. - № 1. - С. 67-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Нікітіна Л. О. Обіг віртуальної валюти - глобалізаційна новела сучасного інформаційного суспільства / Л. О. Нікітіна, О. В. Федорович // Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - № 1. - С. 101-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Олексюк О. С. Криптовалюта біткоін / О. С. Олексюк, О. В. Мостіпака // Проблеми системного підходу в економіці. - 2017. - № 4. - С. 145-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Пантєлєєва // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 5. - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Пащенко К. Порівняльний аналіз фінансово-правової сутності електронних грошей та криптовалют / К. Пащенко // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 7. - С. 97-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Пельо А. Б. Віртуалізація світової банківської системи в умовах глобалізації / А. Б. Пельо // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - № 20 вип. 2/1. - С. 20-25 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Проценко А. Т. Правовий статус віртуальних валют: світовий досвід та українські реалії / А. Т. Проценко // Право і суспільство. - 2016. - № 2 ч. 3. - С. 130-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Проценко А. Т. Правові основи обігу електронних грошей в Україні / А. Т. Проценко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2016. - № 37 т. 3. - С. 7-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Рядінська В. Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні / В. Рядінська // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 12. - С. 190-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Селезньов В. Є. Проблеми правового регулювання цифрових валют у ЄС / В. Є. Селезньов // Актуальні проблеми вітчизняної. - 2017. - № 4. - С. 189-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Ситник І. П. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку криптовалюти bitcoin в умовах розвитку інформаційної економіки / І. П. Ситник, Б. І. Пюро // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2017. - № 22 вип. 1. - С. 157-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Ситник І. П. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні / І. П. Ситник, Т. Бодарева // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 2. - С. 56-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Шимон С. Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? / С. Шимон // Юридична Україна. - 2015. - № 9. - С. 36-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Яцик Т. В. Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей / Т. В. Яцик // Молодий вчений. - 2017. - № 2 ч. 2. - С. 349-354 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 12.03.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031